Kies op maat

Login Menu

Het ontwerpen en managen van evenementen (1e semester, Aanvang Blok A)

Helaas, deze minor zit voor deze periode (AB) vol.

Het creëren van belevenissen en het raken van mensen wordt steeds belangrijker om als organisatie je doelen te bereiken. Evenementen worden hiervoor steeds vaker gebruikt. Deze minor leert je hoe je evenementen als communicatie-instrument kunt inzetten, hoe je een creatief concept ontwikkelt en wat er komt kijken bij het managen ervan. De functie van eventmanager is behoorlijk afwisselend en uitdagend. Je moet er veel voor in huis hebben. Stel je voor dat je een groot bedrijfsevenement mag organiseren (merkevenement, personeelsevenement, klantdagen, beurs, seminar rond een thema, enzovoort). Met wie en wat krijg je dan allemaal te maken? Precies, je moet aan ongelooflijk veel zaken tegelijk kunnen denken. Een groot deel van de minor werk je bij een opdrachtgever aan een evenement. Op die manier doe je direct praktijkervaring op, kun je veel creativiteit kwijt en je organisatietalent beproeven.

Leerdoelen

De leerdoelen 2016-2017 (Deze blijven op hoofdlijnen gelijk, maar worden op dit moment aangescherpt/geconcretiseerd voor 2017-2018)
·       Ik kan een beschrijving geven van het evenementenlandschap (organisaties, krachtenveld, functies, taken, trends, enzovoort);
·       Ik snap de (belangrijke) link tussen communicatie en evenementen;
·       Ik ken diverse soorten evenementen en kan een onderbouwde keuze maken voor een type evenement, gezien de gegeven situatie (doelgroep, doelstelling, organisatie en omgeving);
·       Ik kan evenementen strategisch en tactisch inzetten vanuit de missie en de strategie van een organisatie;
·       Ik ontwerp op creatieve wijze een evenement (vanuit een briefing van een opdrachtgever) en presenteer deze op gepaste wijze;
·       Ik ben op de hoogte van verschillende disciplines en de maatschappelijk ontwikkelingen die van invloed zijn op de communicatie en evenementen en kan deze betrekken bij het ontwerpen van een evenement. Denk hierbij aan interne partijen binnen je organisatie, het externe krachtenveld (leveranciers), trends;
·       Ik kan vanuit de briefing van de opdrachtgever relevante aanvullende gegevens opzoeken (over de 4 pijlers);
·       Ik kan externe onderzoeksgegevens interpreteren;
·       Ik doe zelfstandig kwalitatief onderzoek;
·       Ik manage projectmatig een evenement en houd aantoonbaar rekening met alle organisatorische aspecten van een evenement (planning, budgettering, enzovoort);
·       Ik brief een externe adviseur of toeleverancier adequaat;
·       Ik evalueer een evenement op relevante criteria en breng beargumenteerd advies uit met leer- en verbeterpunten.
 
Voor de stage/praktijkopdracht in de tweede periode zijn deze leerdoelen:
·       Ik achterhaal of formuleer de strategische overwegingen voor een evenement.
·       Ik ontwerp op creatieve wijze een evenement (vanuit een briefing van een opdrachtgever/ de strategische overwegingen naar een evenement).
·       Ik kan mijn evenement als project voorbereiden en plannen.
·       Ik voer mijn evenement uit conform vooraf geformuleerde doelstellingen en vertegenwoordig mijn organisatie tijdens de uitvoer.
·       Ik evalueer het evenement.
·       Ik reflecteer op mijn eigen functioneren.

Aanvullende informatie

Inschrijving voor KOM-studenten: er zijn 4 plaatsen beschikbaar. De inschrijving start op 3 april en sluit op 1 juni of zoveel eerder als de minor vol is. 

Deze minor wordt zowel in Blok AB (1e semester) als in Blok CD (2e semester) aangeboden.
Download de juiste Leerovereenkomst!

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2017 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Ingangseisen

Wij gaan ervan uit dat je de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift en dat je sociaal vaardig bent. Je moet het leuk vinden om voor en met mensen te werken.

Toetsing

​Evenementenlandschap: schriftelijk tentamen en opdracht
Conceptontwikkeling: opdracht en presentatie
Projectmatig management van evenementen: schriftelijk tentamen en opdracht
Organisatie van 'real life' evenement: opdracht

Literatuur

Literatuur 2016-2017 (naar verwachting blijft dit gelijk voor 2017-2018; KOM studenten die zich aanmelden krijgen voor aanvang een welkomstpakket met de meest recente literatuurlijst).

Gerritsen, D. en Van Olderen, R. Het event als strategisch marketinginstrument, Coutinho, 2011 (1e druk), isbn 9789046902417

Heithuis, H. Basisboek Events, Noordhoff Uitgevers B.V., 2015 (1e druk), isbn9789001809690

Kuiper, B.G.W. en Kamp, D. Basisboek eventmanagement, Van concept naar realisatie, Coutinho, 2015 (2e druk), isbn 9789046904688

Rooster

In de eerste periode van de minor zijn de lessen op 3/4 dagen van de week. De tweede periode is een student fulltime in de beroepspraktijk actief aan de slag.

De exacte roosters zijn nu nog niet bekend.