Kies op maat

Login Menu

Het ontwerpen en managen van evenementen

Het creëren van belevenissen en het raken van mensen wordt steeds belangrijker om als organisatie je doelen te bereiken. Evenementen worden hiervoor steeds vaker gebruikt. Deze minor leert je hoe je evenementen als communicatie-instrument kunt inzetten, hoe je een creatief concept ontwikkelt en wat er komt kijken bij het managen ervan. De functie van eventmanager is behoorlijk afwisselend en uitdagend. Je moet er veel voor in huis hebben. Stel je voor dat je een groot bedrijfsevenement mag organiseren (merkevenement, personeelsevenement, klantdagen, beurs, seminar rond een thema, enzovoort). Met wie en wat krijg je dan allemaal te maken? Precies, je moet aan ongelooflijk veel zaken tegelijk kunnen denken. Een groot deel van de minor werk je bij een opdrachtgever aan een evenement. Op die manier doe je direct praktijkervaring op, kun je veel creativiteit kwijt en je organisatietalent beproeven. 

De minor bestaat uit vier onderdelen:
1. Evenementenlandschap.
Hier krijg je door theorie- en gastcolleges een indruk van het totale evenementenlandschap. Wie organiseren evenementen? Met welk doel? Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen en een dossier met opdrachten.
2. Conceptontwikkeling.
Voor dit onderdeel ga je in een team van drie studenten een concept ontwikkelen voor een echte opdrachtgever. Je presenteert dit concept schriftelijk en ‘live’.
3. Projectmatig managen van evenementen (juridisch, financieel en projectmatig).
Hier leer je in werkcolleges alles wat je moet weten om een evenement ook echt te produceren. De toets bestaat uit opdrachten (plan van aanpak, planning, draaiboek, begroting) en een schriftelijk tentamen met open vragen.
4. De organisatie van een ‘real life’ evenement.
Je loopt hiervoor 10 weken fulltime stage. Want evenementen organiseren leer je pas echt in de praktijk.

Leerdoelen

​De leerdoelen van de minor zijn:

OME1: Evenementenlandschap

* Ik geef aan welk evenement in welke situatie geschikt is gezien de doelstelling en de doelgroep. Ik onderscheid daartoe verschillende soorten evenementen en typeer hun specifieke functies, hun verschillen en overeenkomsten en toepassingsmogelijkheden aan de hand van figuren en modellen uit de boeken op de literatuurlijst.

* Ik benoem en herken de verschillende rollen, taken en eigenschappen van de eventmanager vanuit de behandelde literatuur. Ik kan benodigde kwaliteiten aan verschillende rollen toewijzen.

* Ik benoem wat de plaats is van een evenement in de marketingcommunicatiemix en leg het verband met andere communicatie-instrumenten. Ik beschrijf welke invloed events kunnen hebben op de communicatiedoelen en doelgroepen.

* Ik herken verschillende vormen van eventmarketing, ik kan deze uitleggen en daarbij de therminologie van  (city) branding en relatiemarketing hanteren. Ik koppel eventmarketing aan merkstrategieën (en internal branding).

* Ik kan uitleggen welke rol trends spelen bij events. Hiervoor kan ik verschillende trends weergeven uit de behandelde literatuur, alsook uit de actualiteit en die verduidelijken.

* Ik reproduceer verschillende belevingsmodellen en touchpointmodellen, ik kan het verband tussen modellen en een evenement aangeven en uitleggen hoe deze de bezoeker kunnen beïnvloeden.

* Ik onderscheid verschillende soorten van effectmeting bij de verschillende doelstellingen van events en kan deze koppelen aan methoden van onderzoek. Ik kan bij een casus demonstreren hoe effectmeting kan worden uitgevoerd.

OME2:Conceptontwikkeling

* Ik kan mijn evenementenconcept plaatsen binnen het strategische en tactische beleid van de organisatie.

* Ik ontwerp, vanuit de missie en de strategie van de organisatie, op creatieve wijze een evenement (vanuit een briefing van een opdrachtgever).

* Ik presenteer het evenementenconcept op gepaste wijze.

* Ik kan vanuit de briefing van de opdrachtgever relevante aanvullende gegevens opzoeken (over de 4 pijlers).

* Ik doe zelfstandig kwalitatief onderzoek (ZMET).

OME3: Projectmatig managen van evenementen

* Ik zet een projectorganisatie voor een evenement op inclusief de KOFTIG-aspecten (plan van aanpak) en kan de verschillende fases plannen en beheersen (planning, draaiboek).

* Ik heb kennis van en inzicht in de juridische aspecten die een rol spelen bij een evenement. 

* Ik stel een projectbegroting op.

* Ik kan op basis van een briefing bepalen welke faciliteiten nodig zijn en deze inkopen.

* Ik brief een exteren adviseur of toeleverancier adequaat.

* Ik maak een risico-analyse met een calamiteitenplan.

OME4; Praktijkopdracht/stage in tweede periode

* Ik achterhaal of formuleer de strategische overwegingen voor een evenement.

* ik ontwerp op creatieve wijze een evenement (vanuit een briefing van een opdrachtgever/de strategische       overwegingen voor de inzet van een evenement).

* Ik kan mijn evenement als project voorbereiden en plannen.

* Ik voer mijn evenementen uit conform vooraf geformuleerde doelstellingen en vertegenwoordig mijn organisatie tijdens de uitvoer.

* Ik evalueer het evenement.

* Ik reflecteer op mijn eigen functioneren.

 

 

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten door ons ontvangen
      - voor 1 juli 2018, voor minors die starten in september 2018,
      - voor 1 december 2018, voor minors die starten in februari 2019,
worden in behandeling genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

Wij gaan ervan uit dat je de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift en dat je sociaal vaardig bent. Je moet het leuk vinden om voor en met mensen te werken.

Toetsing

​Evenementenlandschap: schriftelijk tentamen en opdracht
Conceptontwikkeling: opdracht en presentatie
Projectmatig management van evenementen: schriftelijk tentamen en opdracht
Organisatie van 'real life' evenement: opdracht

Literatuur

​Literatuur 2016-2017 (KOM studenten die zich aanmelden krijgen voor aanvang een welkomstpakket met de meest recente literatuurlijst).

Gerritsen, D. en Van Olderen, R. Het event als strategisch marketinginstrument, Coutinho, 2011 (1e druk), isbn 9789046902417

Heithuis, H. Basisboek Events, Noordhoff Uitgevers B.V., 2015 (1e druk), isbn 9789001809690

Kuiper, B.G.W. en Kamp, D. Basisboek eventmanagement, Van concept naar realisatie, Coutinho, 2015 (2e druk), isbn 9789046904688

Rooster

​In de eerste periode van de minor zijn de lessen op 3/4 dagen van de week. De tweede periode is een student fulltime in de beroepspraktijk actief aan de slag.

De exacte roosters zijn nu nog niet bekend.