Kies op maat

Login Menu

Fotojournalistiek en beeldredactie

Helaas, deze minor zit vol in periode CD!

Het vertellen van een journalistiek of documentair verhaal met foto's is even spannend als complex. Hoewel de impact van beelden anders is dan die van teksten of audio, is er altijd sprake van een wederzijdse beinvloeding. De productie van nieuwsfoto's en (multimediale)journalistieke beeldverhalen is daarmee het uitgangspunt van deze minor. 

Met komst van digitale beeldtechnieken, maar ook de digitale (social)media zijn de mogelijkheden voor de fotojournalistiek flink uitgebreid. De fotojournalistiek wordt daarmee niet alleen steeds rijker, maar ook uitdagender. 

Met alleen het maken van een mooie foto redt de hedendaagse fotojournalist het niet meer. Als fotojournalist  moet je van alle markten thuis zijn. In de minor leer je naast de technische aspecten van de fotojournalistiek, ook hoe beeld nu eigenlijk werkt en hoe je een journalistiek verhaal kunt vertellen waarin de nadruk ligt op het fotografisch beeld. Dat leer je zowel vanuit het gezichtspunt van de fotograaf als van de beeldredacteur.

Leerdoelen

​* Studenten hebben een kritische en creatieve instelling met betrekking tot het effect van beeldtaal en het belang voor de kijker.

* Studenten hebben inzicht in de theorievorming over het medium fotografie.


* Studenten hebben inzicht in de verschillende fotojournalistieke toepassingen.

* Studenten hebben globaal kennis van het auteursrecht en het beroepenveld.

* Studenten zijn in staat een journalistiek medium op de fotojournalistieke toepassingen te analyseren. Op basis van deze analyse is de student in staat aan te geven hoe de toepassingen eventueel anders zouden kunnen worden aangepakt.

* Studenten kunnen een ideeënplan uitwerken en hebben inzicht in fotografisch relevante onderwerpen.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten door ons ontvangen
      - voor 1 juli 2018, voor minors die starten in september 2018,
      - voor 1 december 2018, voor minors die starten in februari 2019,
worden in behandeling genomen. 

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

Toelatingsopdracht fotoreportage en een schriftelijke motivatie.

Toetsing

​​​Blok A of C (Voorbereidende fase) – 5 EC per cursusonderdeel

Theoretisch kader (5 EC) – Theorie & Projectontwikkeling en Historie
Technisch kader (5 EC)  – Fotografische techniek en Digitale techniek
Praktisch kader (5 EC) - Fotoverslaggeving en Nieuwsfotografie Toetsingen door de specifieke docent waarbij vooral de kennis van theorie en techniek wordt beoordeeld.


Blok B of D (Uitvoerende fase) – totaal 15 EC

In blok B werkt de student zowel individueel als in groepsverband aan verschillende fotoprojecten. In blok B worden lessen aangeboden, maar hier vervult de docent vooral een faciliterende en coachende rol bij de totstandkoming van de individuele projecten en de groepsopdracht.   Beoordeling van het casusproject en de freelance-opdracht wordt gegeven door het gezamelijke team docenten. Intergrale toets.

Literatuur

​nvt

Rooster

5 dagen beschikbaar.