Kies op maat

Login Menu

Geschiedenis van het Jodendom, Christendom en de Islam (Blokvariant)

In de minor worden de drie wereldgodsdiensten vanuit een historisch perspectief in kaart gebracht. 
                      
Hedendaagse discussies omtrent religieuze identiteit worden vanuit de historische ontwikkelingen benaderd. Studenten kunnen kiezen tussen twee specialiteiten; "geschiedenis van het jodendom en christendom" of "geschiedenis van de islam". De verschillende onderdelen komen in beide specialisaties terug. Tijdens de hoorcolleges worden de algemene historische ontwikkelingen behandeld. In de werkcolleges worden met behulp van bronnen relevante thema's bestudeerd. Ook wordt er een werkstuk geschreven met een daaraan gekoppelde presentatie. Tijdens het uitvoeren van de video-opdracht gaan studenten op zoek naar joodse, christelijke en islamitische elementen in de huidige samenleving. Aan de hand van onderzoek, interviews, bezoeken aan instellingen worden gegevens verzameld die gepresenteerd worden in videoopnames.  
                     
Tijdens de minoronderdelen 'hoorcolleges' en 'werkcolleges' staat de door jou gekozen specialisatie centraal. Bij de overige minoronderdelen (excursies, paper &presentaties, video-opdracht) vormt de interactie tussen de drie godsdiensten de basis. Vanuit de minor wordt een studiereis* georganiseerd naar Andalusië (specialisatie ‘islam’) en Jeruzalem (specialisatie ‘jodendom & christendom’). De reisbestemming is onder voorbehoud. Tijdens deze reis - die een verplicht onderdeel van de minor is - zal vergelijkend onderzoek worden uitgevoerd naar de plek die deze drie godsdiensten in de betreffende samenleving innemen. Je vergelijkt die uitkomsten met een vooronderzoek dat je gedaan hebt in de Nederlandse samenleving. De minor richt zich op studenten die enerzijds nieuwsgierig zijn naar de historische context waarbinnen deze wereldgodsdiensten zijn ontstaan en hun vroege ontwikkeling hebben doorgemaakt en anderzijds benieuwd zijn hoe deze religies en afgeleide levenswijzen in de huidige samenleving hun plek hebben gevonden. 
  
*Het definitieve programma en de kosten van de studiereis worden bij aanvang van de minor bekend gemaakt. De studiereis wordt door de HU georganiseerd; de reiskosten variëren per jaar. Op de minormarkt kunnen we 'n richtprijs noemen, dat is nu nog niet mogelijk. Richtprijs is ook 'n indicatie; definitieve reiskosten worden bekend gemaakt bij aanvang van de minor. De student wordt geacht aan het volledige activiteitenprogramma deel te nemen en moet dus rekening houden met reiskosten. 

Let op:
- In Blok CD wordt alleen de specialisatie 'Geschiedenis van de Islam' aangeboden
- Deze minor wordt ook in lintvorm aangeboden, d.w.z. dat het aanbod over het hele studiejaar loopt. Wil je je voor deze variant (lint) aanmelden, zoek dan op 'Geschiedenis van het Jodendom, Christendom en de Islam (Lintvariant)'.

Leerdoelen

Kennis verwerven t.a.v. de ontwikkeling en onderlinge interactie van de verschillende religieuze tradities (richtingen en stromingen) in de context van de politieke, sociaal-economische en religieus-culturele omstandigheden en vanuit een historisch perspectief; deze kennis kunnen toepassen om huidige situaties te kunnen verklaren.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten door ons ontvangen
      - voor 1 juli 2018, voor minors die starten in september 2018,
      - voor 1 december 2018, voor minors die starten in februari 2019, worden in behandeling genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Let op:
- In Blok CD wordt alleen de specialisatie 'Geschiedenis van de Islam' aangeboden
- Deze minor wordt ook in lintvorm aangeboden, d.w.z. dat het aanbod over het hele studiejaar loopt. Wil je je voor deze variant (lint) aanmelden, zoek dan op 'Geschiedenis van het Jodendom, Christendom en de Islam (Lintvariant)'

Ingangseisen

Geen

Toetsing

​​2x tentamen;

paper en presentatie;

documentaire;

dossier.

Literatuur

Wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Voor "Geschiedenis van de islam":

Erogluer, T. Grootmachten, Het Ottomaanse Rijk (op de site)

Erogluer, T Een geschiedenis van de islamitische wereld (op de site)

Voor "Geschiedenis van het jodendom en christendom":

Reader

Rooster

​​Specialisatie Islam :
dinsdag 10:00-17:00 (Blok AB en CD en Lint)

Specialisatie Jodendom/Christendom : 
dinsdag 13.00 tot 16.30 uur (lint); 
maandag 13.00 tot 16.30 uur én dinsdag 13.00 tot 16.30 uur (Blok AB)