Kies op maat

Login Menu

Tweede Wereldoorlog educatie

Helaas, deze minor zit vol!​

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk onderwerp in de wereldgeschiedenis, volgens sommigen het belangrijkste onderwerp in de Nederlandse geschiedenis. Behalve dat het een belangrijk onderwerp is, is het ook een actueel en intrigerend onderwerp. Bijna wekelijks, soms zelfs dagelijks, berichten de media over de oorlog, de Holocaust of wat daarmee direct of indirect mee te maken heeft.  

Deze minor biedt inzicht in het fenomeen oorlog, de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Via het zeer gevarieerde programma kom je tot verrassende ervaringen, geheel nieuwe kennis en inzichten. De leerdoelen zijn gericht op het verkrijgen van een ander en genuanceerd beeld van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en collectief geweld. Dit vanuit het perspectief van zowel daders, slachtoffers en omstanders, waarbij nu 's niet zoals gewoonlijk slechts de slachtoffers de meeste aandacht krijgen.  

Het programma is te typeren als ervaringsgericht leren. Dat betekent een letterlijke confrontatie met diverse bronnen: monumenten, herinneringscentra, internering en concentratiekampen, gastsprekers enz. Bezoeken aan prominente herinneringscentra in Nederland en het buitenland zijn dan ook een belangrijk onderdeel in de minor. Je ervaringen zorgen ervoor dat je je realiseert wat de betekenis van de Tweede Wereldoorlog is, wat de betekenis van de Holocaust is en wat de relatie is met recente of actuele conflicten en genocides.  Het blijft in deze minor absoluut niet bij de standaardbeelden en clichés. Je bent in dit programma op een heel andere manier met de Tweede Wereldoorlog bezig dan je waarschijnlijk tot op heden gewend bent geweest, zowel wat betreft de inhoud als de vorm. Het is een minor die zich voor een groot deel buiten de muren van het klaslokaal afspeelt, waarbij niet slechts traditoneel de leerstof wordt behandeld, eerder onderga jij als deelnemer een behandeling, zo is de ervaring. 

De minor is vanwege het gevarieerde en intense programma heftig maar bijzonder en vanwege die bijzondere opzet van dit programma is er ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Deze minor wordt aangeboden in Blok AB. Vanwege de variatie in het programma en de vorm van activiteiten is deze minor ook prima toegankelijk voor hen die niet specifiek het onderwijs als werkplek hebben of ambiëren, maar gewone of bijzondere belangstelling hebben voor de Tweede Wereldoorlog! 

Website: http://www.tweedewereldoorlogeducatie.nl/

 

 

Leerdoelen

Tweede Wereldoorlog educatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij, vanuit de collectieve herinnering aan het menselijk leed veroorzaakt door menselijke gedragingen, vanaf de Eerste Wereldoorlog tot meer recente en actuele conflicten. 

Het gaat dan om het ontwikkelen van autonoom denken, het ontwikkelen van kritisch denken, het ontwikkelen van democratisch burgerschap, het onderkennen van de verantwoordelijkheid van het individu, het ontwikkelen van empathisch vermogen, het ontwikkelen van het vermogen ethische keuzes te maken en daar naar te handelen.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2018 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

Geen.

Toetsing

Portfolio - showcase van verzamelde opdrachten / digitale toets.

Literatuur

n.v.t. 

Rooster

​Periode AB, met name op de maandag of dinsdag, afhankelijk van de groepsindeling op dagdelen van genoemde dagen.