Kies op maat

Inloggen Menu

Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit.

Voor wie

Zoek jij een minor op maat, met veel keuzevrijheid en waarin je in korte tijd je blik op de wereld, jezelf, je beroep en de samenleving verbreedt? Dan is deze minor een goede keuze voor je. Studenten die verdieping zoeken in hun beroepsprofiel, hun studie en hun professionele motivatie maken kennis met vele vormen van wijsheid door ervaring, beleving, ontmoeting, reizen en literatuur. Dit doe je samen met studenten uit vele verschillende studierichtingen zoals onderwijs, journalistiek, zorg en welzijn, social work, ICT, communicatie, kunst en economie.


Er zijn geen bijzondere ingangseisen. Wel vragen we een actieve studiehouding van je zodat je optimaal gebruik kunt maken van de keuzemogelijkheden die de minor biedt. Je wordt flink uitgedaagd. Ook als je een deeltijdstudie doet, kun je meedoen aan deze minor. In overleg met jou maken we een programma ‘op maat’ waarin rekening wordt gehouden met je privé situatie en je baan.

Inhoud

Filosofie: Oost en West

Je maakt kennis met grote denkers uit de Westerse filosofie, zoals Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Hannah Arendt en anderen. De filosofielessen focussen zich op thema’s rond cultuur, ethiek, antropologie, politiek, kunst, kennis en wetenschap. We focussen op actuele onderwerpen in de samenleving. Naast Westerse filosofie is er ook aandacht voor colleges Oosterse filosofie (India en China). In werkcolleges ontwikkel je dialogische vaardigheden via moreel beraad en het socratisch gesprek. Je sluit dit onderdeel af met een essay. Het onderwerp voor je essay kies jezelf.


Wereldreligies

Alle (social) media staan vol met onderwerpen die iets met religie te maken hebben. Vaak negatief. Daarnaast heb je eigen ervaringen op vakantie, thuis, in je stages. Hoe je er ook in staat, in elk beroep krijg je ermee te maken. In deze minor krijg je de tools aangereikt om goed over religie en zingeving in gesprek te kunnen gaan. Met open ogen en oren onderzoeken we wat religie is, welke wijsheden en gebruiken er zijn, de culturele context en de geschiedenis van de religie en vooral de vraag: “Wat betekent het voor mij, wat vind ik ervan?” We werken veel met gastsprekers uit de Islam, Atheïsme, Jodendom, Sjamanisme, Humanisme, Christendom, Boeddhisme, Sikhisme en Hindoeïsme. Je ontdekt nieuwe werelden.

Spiritualiteit

Door heel de minor loopt een derde belangrijke ontwikkelingslijn. Spiritualiteit gaat vooral over motivatie, houding en identiteit: “Wat inspireert jou in je werk en in je leven?”. Je leert met een open blik naar jezelf te kijken en word je bewust van je vaste denk- en leefpatronen en de keuzes die je bewust en onbewust maakt. We maken spiritualiteit concreet door muziek, haptonomie, beeldende vorming, theatersport en drama. Ook is er aandacht voor verschillende meditatievormen zoals yoga, zen, stilte en mindfulness. Het zijn tools om als persoon en als professional bewuster en meer ontspannen in je schoenen te leren staan.

Inspiratie in een klooster in Den Haag

Een bijzonder onderdeel van de minor is de inspiratiedriedaagse in een Haags klooster. Voor de meesten een onbekende ervaring en achteraf één van de hoogtepunten. Op een bijzondere plek in de Randstad maak je kennis met uiteenlopende mensen die hun leven vorm geven vanuit een bepaalde ongelovige, of gelovige levensbeschouwing. Het is bovenal ook een week waarin je elkaar op een andere manier leert kennen.

Studiereis Rome (facultatief)

Tijdens de studiereis naar Rome maak je kennis met uiteenlopende archeologische en historische achtergronden van de Westerse filosofische en levensbeschouwelijke cultuur. Het is een stad waar je aan den lijve ondervindt dat identiteit altijd in beweging is. Rome laat zien wat inspiratie mensen laat bouwen, schilderen en creëren. Maar bovenal biedt Rome de ruimte om te ervaren hoe spiritualiteit en het dagelijks leven diep met elkaar verbonden zijn. Ga je niet naar Rome: geen punt. Je stelt zelf, of gezamenlijk een alternatief programma samen in Nederland.

De all-in prijs voor de studiereis naar Rome is 450 euro. Laat de studiereis geen obstakel zijn om bij voorbaat niet voor deze minor te kiezen, deze is immers niet verplicht. De inspiratiedriedaagse in Den Haag kosten 75 euro all-in.

Voor meer informatie zie:

https://sites.google.com/site/filosofiereligiespiritualiteit/home


Cursussen

Je volgt een Algemeen deel van 15 EC met daarin werkcolleges en excursies (5EC), een portfolio (5 EC) en een verwerkingstoets (5 EC) in ieder blok.

Voor de overige 15 EC heb je een keuze uit drie opties:

In de richting Vrije Profilering kies je zelf een onderwerp voor een filosofisch essay (5 EC). Daarnaast werk je onder begeleiding aan een trainingsvraag spiritualiteit, waarin je zelf een onderwerp kiest. (5 EC). Bovendien kies je een practicumplaats naar keuze, waar je inzichten van de minor in praktijk kunt brengen (5 EC). Zowel in semester 1 als in semester 2 is deze vrije profilering mogelijk.

Bij de richting Media, Communicatie en Religie (alleen in semester 1) verdiep je in de wijze waarop religie en cultuur geframed wordt in de media. In een trainingsprogramma (5 EC) ontwikkel je praktisch inzicht in communicatieprocessen in een interculturele context. Deze training wordt begeleid door een journalist aan de hand van actuele casussen. Daarnaast schrijf je een essay (5 EC) over een filosofisch thema naar keuze. In het practicum ( 5 EC) doe je journalistieke of communicatieve ervaring in brede zin op.

In de richting Onderwijs en Identiteit (alleen in semester 1) kunnen studenten van de PABO of Lerarenopleiding zich specialiseren in identiteitsvraagstukken van openbaar of katholiek onderwijs. Ook verdiep je de didactische vaardigheden voor burgerschaps- en levensbeschouwelijk onderwijs. Deze profilering resulteert in een landelijk certificaat: een Akte Katholiek Onderwijs of een Diploma Openbaar Onderwijs. Je maakt van jouw ontwikkeling een portfolio (5 EC) en je loopt stage op een katholieke of openbare school. Daarnaast schrijf je een filosofisch essay zoals beschreven in de vrije profilering (5ec).

Leerdoelen

Een belangrijk leerdoel van de minor is bewustwording van dieperliggende waarden in jouw professionalisering. Je leert jouw levensoriëntatie verwoorden en te verbinden met jouw beroepsidentiteit in een veranderende samenleving. Je kunt daarnaast:

  • belangrijke filosofische concepten toepassen in je professionalisering;
  • een goede dialoog voeren, waarin je het oordeel uitstelt;
  • je eigen inspiratie goed verwoorden en verbeelden in een professionele visie.

Ingangseisen

Er zijn geen bijzondere ingangseisen. 

Literatuur

  • Braeckman, A., Raymaekers, B. & Riel, G. van. (2010 en later) Wijsbegeerte. Leuven: Lannoo campus.
  • Gielen, J. (2013). God in India. Diversiteit en devotie in de Indische religies. Leuven: Lannoo
  • Maharshi, Sri H. (2009). Wie ben ik?. Hillegom: Uitgeverij Inzicht.
  • Roothaan, A. (2007). Spiritualiteit begrijpen. Een filosofische inleiding. Amsterdam: Boom (andere drukken volstaan ook)

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

In beide semesters zijn er twee groepen. De ene groep heeft altijd dinsdag en de andere groep altijd woensdag college. Je kunt een voorkeur aangeven.

Per semester zijn er ook twee verdiepingsdagen op donderdag naast de inspiratiedriedaagse.

Toetsing

Je maakt tentamens, schrijft een filosofisch essay, voert een trainingsvraag uit en legt een portfolio aan.

 

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten voor minoren in periode AB kunnen tot en met 25 juni 2021 worden ingediend via Studielink en Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Ondertekende leerovereenkomsten voor minoren in periode CD kunnen tot en met 19 november 2021 worden ingediend via Studielink en Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst. Leerovereenkomsten die ná 19 november worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.