Kies op maat

Inloggen Menu

Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit.

Helaas, deze minor zit vol in periode CD

Voor wie

Zoek jij een minor op maat, met veel keuzevrijheid en waarin je in korte tijd je blik op de wereld, op jezelf en op de samenleving verbreedt? Dan is deze minor een goede keuze voor je. Studenten die verdieping zoeken van hun beroepsprofiel, hun studie en hun identiteit maken kennis met vele vormen van wijsheid door ervaring, beleving, ontmoeting, reizen en literatuur. Dit doe je samen met studenten uit vele verschillende studierichtingen zoals onderwijs, journalistiek, zorg en welzijn, social work, ICT, communicatie en economie. We vragen een actieve studiehouding van je zodat je optimaal gebruik kunt maken van de keuzemogelijkheden die de minor biedt. Je wordt flink uitgedaagd.

Inhoud

Filosofie: Oost en West

Je maakt kennis met grote denkers uit de Westerse filosofie, zoals Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Hannah Arendt en anderen. De filosofielessen focussen zich op thema’s rond cultuur, ethiek, antropologie, politiek, kunst, kennis en wetenschap. De geschiedenis van de filosofie wordt telkens gethematiseerd aan de hand van actuele onderwerpen. Naast Westerse filosofie zijn er ook colleges Oosterse filosofie (India en China).. Naast kennis is er veel aandacht voor het werken aan je vaardigheden via moreel beraad en het socratisch gesprek. Je sluit dit onderdeel af met een essay. Het onderwerp voor je essay kies jezelf.

Wereldreligies

Geen krant of sociaal forum gaat voorbij aan religie. Hoe je er ook in staat, in elk beroep krijg je ermee te maken. In deze minor krijg je de tools aangereikt om goed over religie in gesprek te kunnen gaan. Met open ogen en oren onderzoeken we wat religie is, welke wijsheden en gebruiken er zijn, de geschiedenis van de religie en vooral de vraag: “Wat betekent het voor mij, wat vind ik ervan?” Vanuit vele levensbeschouwingen zijn er gastsprekers, zoals over de Islam, Atheïsme, Jodendom, Humanisme, Christendom, Boeddhisme, Sikhisme en Hindoeïsme. Je ontdekt nieuwe werelden.

Spiritualiteit

Door heel de minor loopt naast kennis, reflectie en vaardigheden een andere belangrijke ontwikkelingslijn. Dit is een lijn waar studenten òf voor warm lopen, òf het er maar bij nemen, omdat ze niet goed weten wat het is. Spiritualiteit gaat vooral om ervaren en beleven en om jouw attitude: Wat inspireert jou in je werk en in je leven? Je leert met een open blik naar jezelf te kijken en word je bewust van je denk- en leefpatronen en de keuzes die je bewust en onbewust maakt. We maken spiritualiteit concreet door muziek, haptonomie, beeldende vorming, theatersport en drama. Ook is er aandacht voor verschillende meditatievormen zoals yoga, zen, stilte, ademhalingsoefening en mindfulness. Het zijn hulpmiddelen om als persoon en als professional bewuster en meer ontspannen in je schoenen te leren staan.

Inspiratie in een klooster in Den Haag

Een bijzonder onderdeel van de minor is de inspiratiedriedaagse in een Haags klooster. Voor de meesten een onbekende ervaring en achteraf één van de hoogtepunten. Op een bijzondere plek in de Randstad maak je kennis met uiteenlopende mensen die hun leven vorm geven vanuit een bepaalde ongelovige, of gelovige levensbeschouwing. Het is bovenal ook een week waarin je elkaar op een andere manier leert kennen.

Studiereis Rome (facultatief)

Tijdens de studiereis naar Rome maak je kennis met uiteenlopende archeologische en historische achtergronden van de Westerse filosofische en levensbeschouwelijke cultuur. Tegelijkertijd zoeken we de achterkant van Rome op die een onverwachte interculturele smeltkroes laat zien. Het is een stad waar je aan den lijve ondervindt dat identiteit zowel voor personen als voor groepen altijd in beweging is. Rome laat zien wat inspiratie mensen laat bouwen, schilderen en creëren. Maar bovenal biedt Rome de ruimte om te ervaren hoe spiritualiteit en het dagelijks leven diep met elkaar verbonden zijn. Ga je niet naar Rome: geen punt. Je stelt zelf, of gezamenlijk een alternatief programma samen in Nederland.

De all-in prijs voor de studiereis naar Rome is 450 euro in blok A en B. In blok C en D ligt de prijs op ongeveer 525 euro. Laat de studiereis geen obstakel zijn om bij voorbaat niet voor deze minor te kiezen, deze is immers niet verplicht. De inspiratiedriedaagse kosten 75 euro all-in.

Cursussen

Je volgt een algemeen deel van 10 EC dat door alle studenten aan de minor wordt gevolgd. Dit zijn werkcolleges, muziek, haptonomie, en clinics spiritualiteit zoals meditatie. Daarnaast zijn en verschillende excursies zoals een inspiratie driedaagse, Deze ervaringen verwerk je in een portfolio dat onderdeel is van leerteambijeenkomsten in kleinere groepen op je portfolio. Een tweede deel van 5 EC bestaat uit hoorcolleges Westerse en Oosterse filosofie, wereldreligies en seculiere levensbeschouwingen, waarvan de kennis getoetst wordt in een tentamen.

Voor de overige 15 EC is het mogelijk te kiezen voor de richting Vrije Profilering waarin je zelf een onderwerp kiest voor een filosofisch essay (5 EC), een literatuur, of praktijkgericht onderzoek (5 EC) en waarin je een practicumplaats naar keuze (5 EC) hebt. Zowel in semester 1 als in semester 2 is deze vrije profilering mogelijk.

Bij de richting Media en Religie (alleen in semester 1) leer je de kennis die je opdoet over filosofie, wereldreligies en spiritualiteit toe te passen in communicatie en journalistiek. Je doet praktijkgericht onderzoek (5 EC) naar de werking van de media aan de hand van actuele casussen. Ook schrijf je een essay (5 EC) over een onderliggend filosofisch thema. In het practicum ( 5 EC) doe je journalistieke ervaring op. Je schrijft enkele journalistieke producties over levensbeschouwelijke onderwerpen.

Bij de richting Onderwijs en Identiteit (alleen in semester 1) specialiseer je je in de identiteit van openbaar of katholiek onderwijs. Als je aan de pabo studeert of een lerarenopleiding volgt, kun je je verdiepen in de katholieke identiteit van een school en alles wat daarbij hoort. Ook kun je je verdiepen in de 6 belangrijkste onderdelen van het openbaar onderwijs. Hiermee kun je een landelijk certificaat halen (Akte Katholiek Onderwijs) of en Diploma Openbaar Onderwijs) waarmee je binnen een stichting of binnen het schoolteam een specialist identiteitsontwikkeling bent.

Zie ook: https://sites.google.com/site/filosofiereligiespiritualiteit/home

Leerdoelen

Een belangrijk leerdoel van de minor is de professionalisering door het verbinden van je levensoriëntatie met je visie op het beroep in een veranderende samenleving. Je kent de grote lijnen van de Oosterse en Westerse filosofie en de belangrijkste religieuze en seculiere levensbeschouwingen. Je kunt daarnaast:

  • de belangrijke filosofische concepten toepassen in je professionele leven;
  • een goede dialoog voeren, waarin je het oordeel uitstelt;
  • je eigen inspiratie goed verwoorden en verbeelden in een professionele visie.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten kunnen tot en met 5 juli (voor periode AB) en tot en met 6 december 2019 (voor periode CD) naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 5 juli of 6 december 2019 worden ontvangen, zullen niet in behandeling genomen worden.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Ingangseisen

Er zijn geen bijzondere ingangseisen. Ook als je een deeltijdstudie doet, kun je meedoen aan deze minor. In overleg met jou maken we een programma ‘op maat’ waarin rekening wordt gehouden met je privé situatie en je baan.

Toetsing

Je maakt tentamens, schrijft een filosofisch essay, doet een onderzoek en legt een portfolio aan.

Literatuur

Braeckman, A., Raymaekers, B. & Riel, G. van. (2010 en later) Wijsbegeerte. Leuven: Lannoo campus.

Gielen, J. (2013). God in India. Diversiteit en devotie in de Indische religies. Leuven: Lannoo

Maharshi, Sri H. (2009). Wien ben ik?. Hillegom: Uitgeverij Inzicht.

Roothaan, A. (2007). Spiritualiteit begrijpen. Een filosofische inleiding. Amsterdam: Boom (andere drukken volstaan ook)

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

In blok AB (semester 1) zijn er twee groepen. De ene groep heeft altijd dinsdag en de andere groep altijd woensdag college. Je kunt een voorkeur aangeven.
In blok CD (semester 2) is er alleen op dinsdag college.
Per semester zijn er ook twee verdiepingsdagen op donderdag naast de inspiratiedriedaagse.