Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeidsrecht in de praktijk

Deze minor zit helaas vol!

Wil jij weten welke rechten en plichten werkgever en werknemer hebben? Hoe je een goed functioneringsdossier samenstelt? Hoe het ontslagrecht werkt? Wanneer demotie mag? Hoe je flexibele contracten het beste kunt inzetten? Wanneer je goed bezig bent met re-integreren van een zieke werknemer? Hoe je moet onderhandelen bij ontslag met wederzijds goedvinden? 
Dan is deze praktijkgerichte minor wat voor jou. De kennis die je opdoet in deze minor kun je goed gebruiken als je wilt gaan werken als leidinggevende, HR-manager of juridisch adviseur in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de advocatuur. 

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon. 

Inhoud

In deze minor leer je hoe je arbeidskwesties praktisch moet aanpakken en kunt oplossen. Je leert onder andere hoe je ontslagkwesties beoordeelt, een ontslagdossier samenstelt, wat de juridische aspecten bij re-integratie van een zieke werknemer zijn en wat de voor- en nadelen van flexibele contracten zijn en hoe je deze contracten het beste kunt inzetten. 

Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn: 

 • Hoe werkt het ontslagrecht? 
 • Hoe kun je het beste onderhandelen bij beëindiging met wederzijds goedvinden? 
 • Wat kan de werkgever doen als de zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie? En andersom: wat kan de werknemer doen als de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt? 
 • Hoe werkt afspiegelen bij een reorganisatie? Wanneer mag je arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? 
 • Wanneer moet je welke vorm van flexibele arbeid inzetten en waar moet je dan op letten? 

Cursussen

De docenten die lesgeven in deze minor werken in de praktijk als jurist, advocaat of MfN registermediator 

Actualiteiten arbeidsrecht
In deze module komen o.a. onderwerpen als het ontslagrecht, flexibele arbeidsrelaties, reorganisatie en de problematiek rondom de zieke werknemer aan bod.  

Internationaal arbeidsrecht
In deze module worden de internationaalrechtelijke aspecten behandeld. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: heeft een Duitse werknemer die bij een Nederlands bedrijf werkt dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer? En waar moet je op letten als je een internationale arbeidsovereenkomst aangaat? 

Mediation
Tijdens deze training leer je hoe je een conflict tussen 2 of meerdere mensen die samenwerken in goede banen leidt en hoe je een beëindigingsovereenkomst opstelt. 

Leerdoelen

Je werkt tijdens de minor aan een aantal leerdoelen. Je leert: 

 • Verschillende arbeidsrechtelijke casussen op te lossen die onder andere handelen over ontslagrecht, reorganisatie, zieke werknemers, flexibele arbeidsrelaties etc.; 
 • De internationaalrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht; 
 • Mediationtechnieken toe te passen op nagespeelde conflictsituaties en een vaststellingsovereenkomst te beoordelen en op te stellen. 

Ingangseisen

Met een propedeuse op zak ben je welkom om de minor te volgen.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde.

 • Het wat en hoe van mediation door Marion Uitslag en Simone Kalff
 • Arbeidsrecht Begrepen door Geugjes en Wits
 • Wetboek: Arbeidswetgeving door W.L. Roozendaal

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

De hoor- en werkcolleges vinden plaats in periode A en B. De precieze lesdagen worden voor aanvang van periode A bekend gemaakt. Er wordt naar gestreefd de hoor- en werkcolleges op maximaal twee dagen per week te plannen. Dit kunnen we niet garanderen maar is tot nu toe  wel elk jaar nog gelukt. Alleen de training Mediation kent verplichte aanwezigheid en die vindt twee keer per periode plaats.   

Toetsing

Tentamens met open vragen.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 15 juli 2022 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst. Leerovereenkomsten die ná 15 juli worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.