Kies op maat

Inloggen Menu

Aphasia, Dysarthria and Dysphagia: the advanced course

Voor wie

Deze minor is bedoeld voor studenten logopedie die hun kennis en vaardigheden op het gebied van afasie, dysarthrie en dysfagie willen verbreden en verdiepen.

Inhoud

Mensen worden ouder en de groep ouderen in onze samenleving groeit. Neurologische aandoeningen, zoals CVA en neurodegeneratieve aandoeningen komen veel voor bij deze groep. Logopedisten werkzaam in ziekenhuizen, revalidatiecentra en instellingen voor geriatrische revalidatie zijn verantwoordelijk voor het diagnosticeren en behandelen van communicatiestoornissen en slikstoornissen ten gevolge van dergelijk hersenletsel. Uitgebreide kennis van deze onderwerpen zijn essentieel om de beste behandeling te kunnen geven.

Cursussen

Afasie, dysartrie, en dysfagie zijn het domein van de logopedist als gaat om het onderzoeken en behandelen van mensen met neurologische aandoeningen. Deze minor biedt je de mogelijkheid om je als logopedist te specialiseren in het onderzoeken en behandelen van mensen met neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen.

De minor overstijgt de major zowel qua theoretische kennis als qua vaardigheden ten aanzien van (multiprofessioneel) onderzoek en behandeling. Aan bod komen onder andere:

  • Life Participation Approach to Aphasia
  • Linguïstiek, waarbij het diagnosticeren en behandelen van stoornissen in de semantiek, syntaxis, fonologie en pragmatiek a.d.h.v. casuïstiek centraal staan.
  • Kennis over Neuro-imaging, het brein van gezonde ouderen en cognitieve stoornissen ten gevolge van neurologische aandoeningen en de implicaties hiervan voor het onderzoek en de behandeling van afasie, dysarthrie en dysfagie.
  • Theorieën ten aanzien van motorisch leren en de implicaties hiervan voor het onderzoeken en behandelen van dysarthrie en dysfagie.

Onderdelen van de minor zijn de summerschool Multiprofessional Cooperation in Stroke Management en de cursus English for healthcare professionals.

Studenten zijn na het volgen van deze minor goed voorbereid op een functie als HBO- professional binnen de logopedie. Zij zullen daardoor in staat zijn om een betere doorstroom te maken naar instellingen waar neurologische patiënten worden behandeld (ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen). Door het internationale karakter van de minor vergroot de student zijn kansen op een internationale carrière.

Linguïstiek     10 EC

Life participation approach to aphasia

Ageing brain

Motor learning                                                             

10 EC

Multiprofessional Cooperation in Stroke Management 5 EC

English for healthcare professionals 5 EC

Leerdoelen

De doelen richten zich op het verdiepen en verbreden van de kennis en vaardigheden van het onderzoek en de behandeling van mensen met neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen. Daarnaast is er aandacht voor een betere taalvaardigheid in het Engels en het kritisch lezen van literatuur.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 19 november 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 19 november worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

Deze minor is bedoeld voor studenten logopedie die hun kennis en vaardigheden op het gebied van afasie, dysarthrie en dysfagie willen verbreden en verdiepen.

Toetsing

Linguïstiek    

Schriftelijke vaardigheidstoets

Life participation approach to aphasia

Ageing brain

Motor learning                                                            

Schriftelijke vaardigheidstoetsen en individuele opdrachten

Multiprofessional Cooperation in Stroke Management

Schriftelijke vaardigheidstoetsen en opdrachten.

English for healthcare professionals

Mondelinge en schriftelijke vaardigheidstoetsen

Literatuur

Diverse artikelen en boeken. Een definitieve boekenlijst wordt kort voor aanvang van de minor vastgesteld.

Rooster

Tussen februari en juli, meerdere lessen per week, gecombineerd met individuele en groeps-opdrachten.