Kies op maat

Inloggen Menu

Farmacologie voor paramedici

Voor wie

Als student Farmakunde, Paramedische studies, Verpleegkundige studies of Bewegingsstudies krijg je in de beroepspraktijk in steeds grotere mate te maken met geneesmiddelen. Je wilt hier goed over kunnen adviseren en weten hoe geneesmiddelen correct moeten worden gebruikt. Je staat open voor onderzoek, bent oplossingsgericht en vindt het leuk om in een projectgroep te werken.

Inhoud

Door vergrijzing en een veranderende levensstijl in West-Europa is er een toename van zieken. Patiënten hebben daardoor steeds vaker een uitgebreide medicatielijst. Voor jou als zorgprofessional is extra kennis over de (bij-) werking van geneesmiddelen daarom van levensbelang.

Deze minor richt zich op veilig en correct geneesmiddelengebruik. Essentiële farmacotherapeutische kennis die je gaat helpen om geneesmiddelen juist te gebruiken en hierover goede voorlichting te geven. Om je goed voor te bereiden op de praktijk ga je een e-learning voor zorgverleners ontwikkelen. De volgende behandelde thema’s kun je daarin verwerken:

 • Medische en farmacologische kennis.
 • Het signaleren van problemen rondom geneesmiddelgebruik.
 • Voorlichting geven over juist geneesmiddelgebruik.

De minor bestaat uit 2 blokken waarin je de e-learning in groepsverband gaat voorbereiden, opstellen en ontwikkelen. Het einddoel is om de e-learning ook daadwerkelijk uit te zetten in het werkveld.

Cursussen

De minor bestaat uit 2 cursussen:

Farmacologie voor Paramedici deel 1: Ontwikkelen van een e-learning
Opdracht 1: Projectplan e-learning
Opdracht 2: Farmacotherapie op maat
Opdracht 3: Schrijfplan e-learning

Farmacologie voor Paramedici deel 2: Ontwikkelen van e-learning
Opdracht 4: Ontwikkelen van een e-learning, uitvoering en evaluatie
Opdracht 5: Training motiverende gesprekstechnieken
Eindgesprek

Leerdoelen

Na het volgen van de minor kun je:

 • Voorlichting en adviezen geven over ziektebeelden en medicijngebruik.
 • Een farmaceutisch advies gestructureerd voorbereiden en toelichten.
 • Voor een organisatie een e-learning gestructureerd voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
 • Informatie over een medisch onderwerp schriftelijk toegankelijk maken voor apothekersassistentes of andere zorgverleners.
 • Op gestructureerde wijze anderen informeren over een ziektebeeld.
 • Informatie op een professionele manier overbrengen op de doelgroep.
 • Zorgverleners (in opleiding) begeleiden, informeren en adviseren over gezondheidsbevorderend gedrag van cliënten.
 • Een project voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 19 november 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 19 november worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

De minor ‘Farmacologie voor paramedici’ is bedoeld voor studenten Farmakunde, Paramedische studies, Verpleegkundige studies en Bewegingsstudies.

Je bent ook welkom als je een andere studie volgt, maar er wordt wel verwacht dat je al wat basiskennis hebt op het gebied van anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie.

Toetsing

In deel 1 van de cursus ‘Farmacologie voor paramedici’ ontwikkel je een e-learning. Je maakt een toets over Farmacotherapie op maat en je wordt beoordeeld op je schrijfplan en projectplan.

In deel 2 van de cursus ‘Farmacologie voor paramedici’ word je getoetst op de uitvoering en evaluatie van de ontwikkelde e-learning. Je motiverende gesprekstechnieken worden getoetst. Tot slot heb je een eindgesprek.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

 • Martini, F.H.& Bartholomew, E.F. (2017). Anatomie en fysiologie, een inleiding. Amsterdam: Pearsons Education.
 • McFadden, R. (2017). Farmacologie. Amsterdam: Pearsons Education.
 • Ufkes, J., Koopmans, R., Toering, D., & Kan van, H. (2007). Farmacotherapie op recept. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications B.V.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.