Kies op maat

Login Menu

Adviserend samenwerken met ouders

In deze minor leer je om samen te werken met ouders. Als professional die met kinderen of gezinnen werkt kom je regelmatig in aanraking met ouders. Dit kan zijn in functies als:

-      Medewerker wijkteam / jeugdteam / CJG
-      (School)maatschappelijk werker
-      Leraar
-      Pedagogisch Medewerker ( ambulant team) in de sector: jeugdhulpverlening, kindergeneeskunde, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrie.  
Mogelijk benader je de ouder vanuit het belang van het kind en ervaar je dat je welgemeende adviezen weerstand oproepen bij de ouder.
In deze minor werken we aan een oudergerichte houding en vaardigheden. We gaan ervan uit dat de ouder het beste voor heeft met zijn kind en zich als ouder verantwoordelijk voelt voor het kind. Opvoeden gaat niet vanzelf. De ouder ontwikkelt zich als opvoeder in de omgang met zijn kind. In deze minor leer je aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de ouder en leer je de eigen deskundigheid op gelijkwaardige wijze in te brengen.

Leerdoelen


-       De student ondersteunt ouders in de opvoeding op een oudergerichte, competentiegerichte en samenwerkingsgerichte wijze.
-       De student is in staat de OPAd methodiek in te zetten bij opvoedvragen.
-       De student vertaalt de werkzame bestanddelen van de OPAd methodiek naar een wijze van begeleiden van complexe opvoedproblematiek. Hierdoor is de student in staat om:
o  Bij iedere vraag en bij ieder punt van zorg naar krachten en competenties van ouders te zoeken.
o  Eigen punten van zorg en die van derden te bespreken met ouders
o  De problematiek van het kind te analyseren en adequate interventies in te zetten om het zicht van ouders op hun kind te versterken.
o  De competenties van het kind zichtbaar te maken aan ouders en met hen samen mogelijkheden te onderzoeken om deze te versterken.
o  De ouderproblematiek vanuit de beleving van de ouder ( Alice van der Pas) en binnen de systemische context ( Hellinckxs) te onderzoeken en om belangrijke invloeden op de opvoeding aan ouders zichtbaar te maken.
o  Ouders te ondersteunen bij het veranderen van concrete opvoedhandelingen, zodat deze beter aansluiten op de behoefte van hun kind.
o  Ouders te ondersteunen bij het vinden en vergroten van steun uit hun sociale netwerk en van instanties.

Aanvullende informatie

Neem contact op als je vragen hebt over deze minor (email: sonja.ehlers@hu.nl)
Ik kan je ook als voorbeeld de studiehandleiding van het afgelopen jaar sturen.

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2018 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

​Je bent student Social Work (MWD, SPH, CMV), Pedagogiek, PABO of Psychologie. Je beschikt over kind-kennis en basisvaardigheden in gespreksvoering. Je bent bereid contact te leggen met ouders om hun opvoedingsvragen te bespreken. Je beschikt over video, opnameapparatuur met voldoende geluidskwaliteit. Je beschikt over een computer met voldoende geheugen om opnames op te slaan en te monteren.

Toetsing

Theorie Adviesmethodiek: Verbatum met reflectie op basis van criteria methodiek OPAd

Praktijk Adviesmethodiek: Assessment, videobewijzen met startformulieren alle vaardigheden methodiek OPAd
Zicht op het kind en de ouder: Analyseren kinpositie, ouderpositie en veiligheidsvragen in gezin, verslag
Adviesmethodiek onderzoek, vaardigheid in aankaarten en met ouder oplossen van veiligheidsvragen, videobewijs en startformulier

Literatuur

Ehlers ,S. en Kuipers, M. , Oudergericht Pedagogisch Adviseren , SWP, Amsterdam, ISBN 9789088506970
prijs circa 35 Euro

Rooster

​Donderdagen van 9.00 tot 18.00 in de maanden september t/m januari. (Periode AB van het studiejaar)