Kies op maat

Inloggen Menu

Adviserend samenwerken met ouders

Voor wie

 • Je werkt met kinderen, jongeren of gezinnen
 • Je wil gelijkwaardig samenwerken met ouders
 • Je wil meer zelfvertrouwen hebben in contact met ouders
 • Je wilt advies kunnen geven op een manier die geen weerstand oproept.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Inhoud

In je werk ervaar je misschien dat ouders soms met weerstand reageren op jouw goedbedoelde adviezen. In de minor ‘Adviserend samenwerken met ouders’ leer je om vanuit de ouders te denken en handelen, zonder het belang van het kind uit het oog te verliezen. Altijd vanuit het idee dat de ouder het beste voorheeft met zijn kind en zich verantwoordelijk voelt.

In 4 modules leer je om te werken vanuit de visiebouwstenen: oudergericht, competentiegericht en samenwerkingsgericht. Je werkt zelfstandig met ouders aan de hand van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd). Ook verdiep je je in het model van Alice van der Pas, waarmee je de kracht en de hindernissen van de ouder in de lastige opvoedsituatie kunt analyseren. Je studeert zelfstandig, maar je wordt ondersteunt door een kleine groep van maatjes en lessen in de werkgroep. Aan de hand van video-opnamen van gesprekken en feedback leer je vaardigheden verwerven, eigen maken en overstijgen in de gespreksvoering met ouders.

Deze minor geeft toegang tot de Post- hbo PPG/IAG en de TOP- PPG.

Cursussen

Theorie adviesmethodiek
Je komt alles te weten over de 3 stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd). Je leert de theorie door zelf te studeren en je traint je vaardigheden in een werkgroep.

Intensief interveniëren
Je vertaalt de stappen van de OPAd-methode naar een casus met complexe gezinsproblematiek, waarin het flexibel werken door middel van OPAD zichtbaar wordt. En je durft te oefenen met verschillende instrumenten.

Zicht op het kind
Je werkt aan een houding van meervoudige partijdigheid door in een casus met complexe gezinsproblematiek zowel de kind- problematiek als de ouder-problematiek te analyseren en je in te leven in beide partijen van een opvoed-conflict. Je visualiseert beide stadpunten op creatieve wijze.

Praktijkadviesmethodiek
In deze module pas je de OPAd methodiek toe in verschillende adviestrajecten met ouders met opvoedvragen of met ouders uit je eigen werk of stage.

Leerdoelen

Tijdens deze minor leer je: 

 • hoe je ouders ondersteunt in de opvoeding, op een oudergerichte, competentiegerichte en samenwerkingsgerichte manier;
 • de OPAd-methodiek in te zetten bij opvoedvragen;
 • om de krachten en competenties van ouders te analyseren;
 • hoe je aandachtspunten bepaalt en met ouders bespreekt;
 • de problematiek van het kind te analyseren en hoe je gepaste interventies in kunt zetten om het zicht van ouders op hun kind te versterken;
 • hoe je de competenties van een kind zichtbaar kunt maken voor de ouders én hoe je de krachten van het kind samen met de ouders versterkt;
 • de ouderproblematiek onderzoeken vanuit de beleving van de ouder (Alice van der Pas) en binnen de systemische context (Hellinckxs);
 • hoe je ouders kunt helpen bij het veranderen van concrete opvoedhandelingen, zodat ze beter matchen met de behoefte van hun kind;
 • hoe ouders steun van instanties kunnen inschakelen en wanneer jij hier een rol in kunt spelen.

Ingangseisen

Je bent student Social Work, Pedagogiek, PABO of Psychologie. Vanuit die opleiding heb je al kennis van kinderen, basisvaardigheden in gespreksvoering en systemisch werken opgedaan.

Literatuur

Ehlers, S. en Kuipers, M. Oudergericht Pedagogisch Adviseren. SWP, Amsterdam 2019. ISBN 9789088506970.

Ehlers, S. Volkers, A. Flexibel werken met gezinnen, methodiek PPG/IAG. SWP Amsterdam 2020. ISBN 9789088508301

Bolt, A, Gezin centraal. SWP, Amsterdam 2006. ISBN 9789066656550.

Van der Pas, A, Naar een psychologie van ouderschap,  SWP, Amsterdam 2020. ISBN 9789066657816

Diverse artikelen die op canvas zullen worden geplaatst

Rooster

Periode A en B: op donderdagen.

Toetsing

Je sluit de minor af met een take home opdracht en een assessment.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 15 juli 2022 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst. Leerovereenkomsten die ná 15 juli worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.  

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.