Kies op maat

Inloggen Menu

Adviserend samenwerken met ouders

Voor wie

* Je werkt met kinderen, jongeren of gezinnen
* Je wilt gelijkwaardig samenwerken met ouders
* Je wilt meer zelfvertrouwen hebben in contact met ouders
* Je wilt advies kunnen geven op een manier die geen weerstand oproept.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Inhoud

In je werk ervaar je misschien dat ouders soms met weerstand reageren op jouw goedbedoelde adviezen. In de minor ‘Adviserend samenwerken met ouders’ leer je om vanuit de ouders te denken en handelen, zonder het belang van het kind uit het oog te verliezen. Altijd vanuit het idee dat de ouder het beste voorheeft met zijn kind en zich verantwoordelijk voelt.


In 4 modules leer je om te werken vanuit de visiebouwstenen: oudergericht, competentiegericht en samenwerkingsgericht. Je werkt zelfstandig met ouders aan de hand van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd). Ook verdiep je je in het model van Alice van der Pas, waarmee je de kracht en de hindernissen van de ouder in de lastige opvoedsituatie kunt analyseren. Je studeert zelfstandig, maar je wordt ondersteunt door een kleine groep van maatjes en lessen in de werkgroep. Aan de hand van video-opnamen van gesprekken en feedback leer je vaardigheden verwerven, eigen maken en overstijgen in de gespreksvoering met ouders.

Cursussen

Theorie adviesmethodiek
Je komt alles te weten over de 3 stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd). Je leert de theorie door zelf te studeren en je traint je vaardigheden in een werkgroep.

Veiligheid bewaken
Je vertaalt de stappen van de OPAd-methode naar een casus met complexe gezinsproblematiek. Je analyseert de casus en leert om vragen van veiligheid en welzijn aan te dragen bij ouders.

Zicht op het kind
Je werkt aan een houding van meervoudige partijdigheid door in een casus met complexe gezinsproblematiek zowel de kind- problematiek als de ouder-problematiek te analyseren en je in te leven in beide partijen van een opvoed-conflict. Je visualiseert beide stadpunten op creatieve wijze.

Praktijkadviesmethodiek
In deze module pas je de OPAd methodiek toe in 7 adviestrajecten met ouders met alledaagse opvoedvragen of met ouders uit je eigen werk of stage.

Leerdoelen

Tijdens deze minor leer je:

  • hoe je ouders ondersteunt in de opvoeding, op een oudergerichte, competentiegerichte en samenwerkingsgerichte manier;
  • de OPAd-methodiek in te zetten bij opvoedvragen;
  • om de krachten en competenties van ouders te analyseren;
  • hoe je aandachtspunten bepaalt en met ouders bespreekt;
  • de problematiek van het kind te analyseren en hoe je gepaste interventies in kunt zetten om het zicht van ouders op hun kind te versterken;
  • hoe je de competenties van een kind zichtbaar kunt maken voor de ouders én hoe je de krachten van het kind samen met de ouders versterkt;
  • de ouderproblematiek onderzoeken vanuit de beleving van de ouder (Alice van der Pas) en binnen de systemische context (Hellinckxs);
  • hoe je ouders kunt helpen bij het veranderen van concrete opvoedhandelingen, zodat ze beter matchen met de behoefte van hun kind;
  • hoe ouders steun van instanties kunnen inschakelen en wanneer jij hier een rol in kunt spelen.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 25 juni 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

Je bent student Social Work (MWD, SPH, CMV), Pedagogiek, PABO of Psychologie. Vanuit die opleiding heb je al kennis van kinderen en basisvaardigheden in gespreksvoering opgedaan.

Toetsing

Je sluit de minor af met een assessment. Hierin toon je je praktische vaardigheden op basis van 19 videobewijzen van handelen, die je selecteert uit 7 adviestrajecten in de praktijk. Verder maak je een analyses van jouw gesprekken en analyses van opvoedproblematiek.

Literatuur

Ehlers, S. en Kuipers, M. Oudergericht Pedagogisch Adviseren. SWP, Amsterdam 2019. ISBN 9789088506970.

Rooster

Er wordt lesgegeven op donderdagen.