Kies op maat

Inloggen Menu

Adviserend samenwerken met ouders

Voor wie

Werk jij met kinderen of gezinnen en heb je daarbij regelmatig te maken met ouders? Bijvoorbeeld als leraar, pedagogisch medewerker of maatschappelijk werker? En wil je meer leren over hoe je op een gelijkwaardige manier kan samenwerken met deze ouders? In deze minor leer je situaties te analyseren. En met behulp van verschillende theorieën en methodes ouders te ondersteunen.

Inhoud

In je werk ervaar je misschien dat ouders soms met weerstand reageren op jouw goedbedoelde adviezen. In de minor ‘Adviserend samenwerken met ouders’ leer je om vanuit de ouders te denken en handelen, zonder het belang van het kind uit het oog te verliezen. Altijd vanuit het idee dat de ouder het beste voorheeft met zijn kind en zich verantwoordelijk voelt.In 4 modules leer je de 3 basisvaardigheden: oudergericht werken, competentiegericht werken en gelijkwaardig samenwerken in praktijk brengen. Je werkt zelfstandig met ouders aan de hand van. de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd). Ook verdiep je je in het model van Alice van der Pas, waarmee je de kracht en de hindernissen van de ouder in de lastige opvoedsituatie kunt analyseren. Je studeert zelfstandig, maar je wordt ondersteunt door een kleine groep van maatjes en lessen in de werkgroep. Samen met je studiegenoten werk je aan je vaardigheden op basis van feedbackcirkels.

Cursussen

Theorie adviesmethodiek
Je komt alles te weten over de 3 stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd). Je leert de theorie door zelf te studeren en je traint je vaardigheden in een werkgroep.

Veiligheid bewaken
Je vertaalt de stappen van de OPAd-methode naar een casus met complexe gezinsproblematiek. Je analyseert de casus en leert om vragen van veiligheid en welzijn aan te dragen bij ouders.

Zicht op het kind
Je werkt aan een houding van meervoudige partijdigheid door in een casus met complexe gezinsproblematiek zowel de kind- problematiek als de ouder-problematiek te analyseren en je in te leven in beide partijen van een opvoed-conflict. Je visualiseert beide stadpunten op creatieve wijze.

Praktijkadviesmethodiek
In deze module pas je de OPAd methodiek toe in 7 adviestrajecten met ouders met alledaagse opvoedvragen of met ouders uit je eigen werk of stage.

Leerdoelen

Tijdens deze minor leer je:

  • hoe je ouders ondersteunt in de opvoeding, op een oudergerichte, competentiegerichte en samenwerkingsgerichte manier
  • de OPAd-methodiek in te zetten bij opvoedvragen
  • om de krachten en competenties van ouders te analyseren
  • hoe je aandachtspunten bepaalt en met ouders bespreekt
  • de problematiek van het kind te analyseren en hoe je gepaste interventies in kunt zetten om het zicht van ouders op hun kind te versterken
  • hoe je de competenties van een kind zichtbaar kunt maken voor de ouders én hoe je de krachten van het kind samen met de ouders versterkt
  • de ouderproblematiek onderzoeken vanuit de beleving van de ouder (Alice van der Pas) en binnen de systemische context (Hellinckxs)
  • hoe je ouders kunt helpen bij het veranderen van concrete opvoedhandelingen, zodat ze beter matchen met de behoefte van hun kind
  • hoe ouders steun van instanties kunnen inschakelen en wanneer jij hier een rol in kunt spelen

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten kunnen tot en met 5 juli naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 5 juli worden ontvangen, zullen niet in behandeling genomen worden.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Ingangseisen

Je bent student Social Work (MWD, SPH, CMV), Pedagogiek, PABO of Psychologie. Vanuit die opleiding heb je al kennis van kinderen en basisvaardigheden in gespreksvoering opgedaan.

Toetsing

Je sluit de minor af met een assessment. Hierin toon je je praktische vaardigheden op basis van 19 videobewijzen van handelen, die je selecteert uit 7 adviestrajecten in de praktijk. Verder maak je een analyses van jouw gesprekken en analyses van opvoedproblematiek.

Literatuur

Ehlers,S. en Kuipers, M. Oudergericht Pedagogisch Adviseren. SWP, Amsterdam. ISBN 9789088506970.

Rooster

Periode A en B: op donderdagen van 9.00 uur tot 20.00 uur.