Kies op maat

Login Menu

Event Crowd Management

​Evenementen zijn in trek. Kleine, middelgrote en grote evenementen. Op de evenementenjaarkalenders staan allerlei publiekstrekkers, van muziekfestivals tot voetbalwedstrijden, van stadionconcerten tot grote themamanifestaties, en van herdenkingsbijeenkomsten tot congressen. Het gaat bij (grote) evenementen om organisatie, advies en management, om vergunningenbeleid, maar vooral ook om veiligheidsbeleid. Wanneer (grote) groepen mensen bij elkaar komen, kunnen zich verschillende problemen aandienen.

De minor ‘Event Crowd Management’ geeft inzicht in de diverse elementen uit de wereld van organisatoren van evenementen, waar het gaat om de veiligheid van groepen,  bezoekersaantallen en samenwerking met verschillende actoren. Door het vooraf analyseren en daarbij het toepassen van gerichte maatregelen wordt geanticipeerd op de voorstelbare en voorspelbare risico’s van het evenement. Door tactische en strategische onderdelen in te zetten, wordt er inzicht verschaft in alle voorkomende aspecten, om zo Crowd Management succesvol te kunnen toepassen.

De minor biedt daardoor een brede kijk op veiligheid bij grootschalige evenementen. Door vanuit verschillende invalshoeken een overkoepelend geheel te schetsen, worden alle actoren en aspecten binnen het krachtenveld van evenementen geschetst. Zoals het activiteitenprofiel, het bezoekersprofiel, het ruimtelijk profiel, en alle dynamiek rond voorbereiding, risico’s, scenario’s en maatregelen, ervaringen en lessen. Naast theoretische kennis over het onderwerp vindt ook de praktische toepassing van deze kennis plaats. Tijdens de minor wordt er onder meer gewerkt met beroepsgerichte praktijkcases, trainingen, leeropdrachten en praktijkopdrachten. De minor wordt verzorgd door hogeschooldocenten en docenten uit de praktijk.

Leerdoelen

​Tijdens de minor worden verschillende kerntaken (7) en compententies (10) uit het Landelijk Beroepsprofiel IVK beoefend en getoetst op verschillende niveaus. De competenties hebben een duidelijke relatie met de vastgestelde HBO kernkwalificaties en de zogenaamde Dublin Descriptoren.

De leerdoelen staan in verband met deze competenties en zijn verder gespecificeerd per minorcursus en te vinden in de studiehandleidingen opSharePoint. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de minorcoördinator.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2018 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Toetsing

​De minor kent verschillende vormen van toetsing: schriftelijk tentamen, individuele (dossier)opdracht, groepsopdracht en een individueel conceptueel verslag.

Literatuur

​De literatuur wordt voor aanvang van de minor bekendgemaakt via informatie per mail, de SharePoint sites en in de studiehandleiding.