Kies op maat

Inloggen Menu

Event Crowd Management

Helaas, deze minor zit vol!

Voor wie

Ben je geïnteresseerd en wil je jezelf graag verdiepen in de wereld van (grootschalige) evenementen waar het gaat om organisatie, advies, management, beleid en juridische zaken, maar vooral ook wanneer het gaat om veiligheid? Dan is deze praktijkgerichte minor iets voor jou. In de minor wordt vanuit verschillende invalshoeken en inzichten gekeken naar de veiligheid van groepen, het analyseren van risico’s, de advisering over en de toepassing van gerichte maatregelen en de samenwerking tussen de verschillende, betrokken actoren.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Inhoud

Evenementen zijn in trek. Kleine, middelgrote en grote evenementen. Op de evenementenjaarkalenders staan allerlei publiekstrekkers, van muziekfestivals tot voetbalwedstrijden, van stadionconcerten tot grote themamanifestaties, en van herdenkingsbijeenkomsten tot congressen.

De minor ‘Event Crowd Management’ geeft inzicht in de diverse elementen uit de wereld van organisatoren van evenementen, waar het gaat om de veiligheid van (grote) groepen mensen die bij elkaar komen en waarbij zich verschillende problemen kunnen aandienen.

Door het vooraf analyseren en daarbij het toepassen van gerichte maatregelen wordt geanticipeerd op de voorstelbare en voorspelbare risico’s van het evenement. Door tactische en strategische onderdelen in te zetten, wordt er inzicht verschaft in alle voorkomende aspecten, om zo Crowd Management succesvol te kunnen toepassen.

De minor biedt daardoor een brede kijk op veiligheid bij grootschalige evenementen. Door vanuit verschillende invalshoeken een overkoepelend geheel te schetsen, worden alle actoren en aspecten binnen het krachtenveld van evenementen geschetst. Zoals het activiteitenprofiel, het bezoekersprofiel, het ruimtelijk profiel, en alle dynamiek rond voorbereiding, risico’s, scenario’s en maatregelen, ervaringen en lessen.

Naast theoretische kennis over het onderwerp vindt ook de praktische toepassing van deze kennis plaats. Tijdens de minor wordt er onder meer gewerkt met beroepsgerichte praktijkcases, trainingen, leeropdrachten en praktijkopdrachten.

De minor wordt verzorgd door hogeschooldocenten en docenten uit de praktijk. De minor wordt afgesloten met een Masterclass.

Voor meer informatie: Flyer Event Crowd Management

Cursussen

  • Crowd Management en Gedrag 5 ECTS
  • Inleiding Evenementenveiligheid 5 ECTS
  • Leiderschap, Management en Ethiek 5 ECTS
  • Integraal Crowd Management Plan 5 ECTS
  • Risicoanalyse en –beheersing 5 ECTS
  • Trends en ontwikkelingen 5 ECTS

Leerdoelen

Tijdens de minor worden verschillende kerntaken en competenties uit het Landelijk Beroepsprofiel IVK beoefend en getoetst op verschillende niveaus. De competenties hebben een duidelijke relatie met de vastgestelde HBO-kernkwalificaties en de zogenaamde Dublin Descriptoren.

De leerdoelen staan in verband met deze competenties en zijn verder gespecificeerd per minorcursus en te vinden in de studiehandleidingen op CANVAS.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de minorcoördinator.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 25 juni 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen ingangseisen.

Toetsing

De minor kent verschillende vormen van toetsing: schriftelijk tentamen, individuele (dossier)opdracht, groepsopdracht en een individueel conceptueel verslag. De praktijkcomponent speelt daarbij een belangrijke rol.

Literatuur

De literatuur wordt voor aanvang van de minor bekendgemaakt via informatie per mail, de CANVAS-sites en in de studiehandleiding.

Rooster

Deze minor start in periode AB van studiejaar 2020-2021. Het rooster zal voor de start beschikbaar zijn via MijnRooster.