Kies op maat

Inloggen Menu

Islam en Samenleving

Voor wie

Wil je zelf meer weten over de islam of krijg jij later tijdens je werk misschien te maken met vragen rondom de islam? Dan is het een goed idee om je in te schrijven voor deze minor. Doe je een deeltijdstudie? Dan mag je ook meedoen aan de minor ‘Islam en samenleving’.

Inhoud

Je bekijkt de islam op internationaal, nationaal en regionaal vlak. Je moet eerst het een en ander leren over het verleden van de islam, om de gebeurtenissen in het heden te kunnen begrijpen. In verschillende beroepen, bijvoorbeeld dat van journalist, sociaal werker of leraar, krijg je te maken met vragen rondom de islam. Je ontwikkelt inzichten in hoe de islam is ontstaan, de geschiedenis van het Midden-Oosten, hedendaagse politieke vraagstukken rondom vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en radicalisering.

Cursussen

Islam in een historische context
De islam is één van de drie Abrahamitische godsdiensten. De islam is één van de drie grote religies in de wereld. Alles wat er rondom de islam gebeurd in de wereld krijgt veel aandacht in de media. Zonder de historische context te kennen van de islam kun je de vraagstukken moeilijk begrijpen en beantwoorden. Binnen deze cursus krijg je kennis over de geschiedenis van het Midden-Oosten, de geboorte van de islam en belangrijke gebeurtenissen die de islam gevormd hebben tot de religie die hij nu is.

Islam Nu
In de cursus Islam Nu gaan we dieper in op de thematieken die nu spelen rondom de islam. Deze wereldgodsdienst wordt in veel landen gepraktiseerd en geïnterpreteerd. Ook wordt er soms vanuit de islam politiek gedreven. Dit alles zorgt voor verschillende uitdagingen binnen de islamitische wereld. Tijdens de hoorcolleges gaan we door op thema’s die eerder besproken zijn bij islam in historisch context. Want de huidige situatie is altijd ontstaan vanuit een ingewikkelde geschiedenis waar we vaak weinig over weten. Door de verbanden te zien ga je begrijpen welke invloeden belangrijk zijn geweest waardoor de huidige situatie nu is zoals hij is. We kijken hoe bepaalde grootmachten de afgelopen decennia hebben gehandeld en wat hier uit is voortgekomen. Ook komen actuele thema’s aan de orde. Als student leer je in deze cursus om bepaalde thematiek te bekijken vanuit verschillende aspecten: zowel mondiaal als globaal, religieus als cultureel, politiek versus geloofsleer. In deze cursus komen veel gastdocenten spreken!

Islam in dialoog
Dialoog, diversiteit aan interpretaties en reflectie zijn sleutelwoorden in deze cursus. Je maakt kennis met veel verschillende meningen en denkwijze van mensen die een mening hebben over de Islam. Dit kunnen moslims zijn maar ook niet-moslims.

Een religie is altijd aan interpretatie onderhevig. Mensen lezen en interpreteren namelijk een tekst en geven er uitleg aan op hun manier. Hun manier wordt beïnvloed door de dingen die ze hebben meegemaakt, door wie ze zijn opgevoed, welke opleiding ze hebben gehad en waar ze wonen. In andere woorden: hun manier van interpreteren wordt beïnvloed door hun socialisatieproces. Dit zorgt er voor dat er heel veel verschillende opvattingen zijn over at de Islam precies inhoudt en welke waarden en normen belangrijk zijn. Binnen deze cursus wordt je uitgedaagd om ook zelf een mening te hebben over de Islam en over de “oude en nieuwe denkers” die besproken worden.

Islam, diversiteit en beroep
Je vormt samen met medestudenten van de minor een projectgroep en zet een project op over een relevant en aan de islam gerelateerd thema. Dit doe je op verzoek van en in samenwerking met een opdrachtgever. Je kunt een opdrachtgever verwerven in een organisatie die voor jullie bekend is of nog onbekend. Het gaat erom dat je als (aankomend) professional meedoet aan het ontwerpen van creatieve methodieken of nieuw beleid. Het project kan ook een onderzoek zijn wat kan later kan bijdragen aan nieuwe beleid in een organisatie. Ook leer je de diversiteit binnen de islamitische wereld kennen aan de hand van verschillende landen verdeeld over verschillende continenten.

Studiereis
Facultatief bieden wij een studiereis aan naar Istanboel. De kosten voor de excursie(s) zijn voor eigen rekening.

Leerdoelen

Tijdens deze minor leer je:

• je eigen deskundigheid te ontwikkelen op het gebied van geschiedenis en ontwikkelingen rondom de islam

• zelfstandig en gericht op resultaat een project opzetten en uitvoeren

• je kennis van de islam inzetten bij actuele en ingewikkelde vragen, wensen en problemen op de werkvloer

• reflecteren op het gebied van je eigen ontwikkeling op het gebied van cultuur en levensbeschouwing

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 25 juni 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

Heb je je propedeuse op zak? Dan kun je je inschrijven voor deze minor.

Toetsing

Je legt toetsen af, geeft presentaties, maakt een onderzoeksverslag, een zelfportret en schrijft een paper.

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

Je hebt les op donderdag en vrijdag.