Kies op maat

Inloggen Menu

Recht voor niet-juristen

Voor wie

Ben jij een hbo’er die meer wil weten over ons rechtstelsel? Ben je benieuwd hoe ons recht het werkveld en de samenleving beïnvloedt? En wat de rechten en plichten van de burgers nou eigenlijk zijn? Dan is de minor ‘Recht voor niet-juristen’ wat voor jou.

Inhoud

Het recht is in onze samenleving niet meer weg te denken. Wetten en overheidsbesluiten spelen een belangrijke rol op veel gebieden. De hbo-professional kan dan ook overal in het werkveld juridische zaken tegenkomen. De minor Recht voor niet-juristen is bedoeld voor de hbo’er die meer wil weten over hoe ons rechtstelsel in elkaar zit, hoe ons recht het werkveld en de samenleving beïnvloedt en uiteraard wat de rechten en plichten van de burgers zijn jegens elkaar en jegens de overheid. Te denken valt bijvoorbeeld aan het geval wanneer je een boete hebt gekregen wegens te hard rijden waar je het niet mee eens bent. De vraag is dan: wat kun je tegen deze beslissing van de overheid doen? Te denken valt tevens aan het geval wanneer je een smartphone hebt gekocht die niet aan de wensen voldoet. Wat zijn jouw rechten als consument in dit geval? Nog een voorbeeld ter verduidelijking: de 80-jarige mevrouw A wordt thuis overvallen door twee overvallers. De buurman van A schiet haar te hulp. Hij neemt het op tegen de inbrekers waardoor de inbrekers lichamelijke schade oplopen. Kan de buurman strafrechtelijk vervolgd worden? Je koopt via internet een product waar je niet tevreden over bent. Wat zijn je rechten als consument?

Tijdens deze minor zet je dit soort juridische problematiek in een breder maatschappelijk kader en bekijk je maatschappelijke problematiek met een juridische bril. Je richt je op de juridisering van de samenleving, grondrechten (zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst etc.) en rechtsdilemma’s. Je doet basiskennis van het recht op. Je doorgrondt (wet-) teksten en analyseert jurisprudentie. Je leert recht toepassen op allerlei praktijksituaties. Rechtsgebieden die aan de orde komen: inleiding recht, juridische vaardigheden, verbintenissenrecht, consumentenrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, arbeidsrecht, vreemdelingenrecht en personen- en familierecht.

Cursussen

Basiscursus Recht (Inleiding Recht en Juridische Vaardigheden)
Je krijgt inzicht in de aard van ons rechtssysteem. En je maakt je allerlei basisbegrippen eigen. Verder leer je juridische teksten lezen, begrijpen en analyseren.

Staats- en bestuursrecht
Je leert over de organisatie van de overheid, de systematiek van de rechtstaat en de organen waaruit de staat bestaat. Net als de opbouw van het parlement en wat de bevoegdheden zijn.

Personen- en familierecht & Vreemdelingenrecht
De laatste jaren is dit rechtsgebied sterk in beweging geweest door nieuwe maatschappelijke opvattingen en internationaalrechtelijke ontwikkelingen. Je leert hoe het er nu voorstaat.

Arbeidsrecht
De rechten en plichten van de werknemer en werkgever staan centraal in deze cursus. Je leert probleem- en situatieanalyses te maken en wetten, regels en procedures toe te passen.

Strafrecht
Na afloop kun jij de hoofdrolspelers in een strafzaak benoemen en ken je de belangrijkste leerstukken en procedures.

Verbintenissen- en consumentenrecht
Je richt je op het oplossen van eenvoudige, relevante juridische casuïstiek. De kennis die je daarvoor nodig hebt brengen wij je bij.

Leerdoelen

De minor is bedoeld om jou de basiskennis van het Nederlands recht bij te brengen. Je leert:

  • (Wets-) teksten en jurisprudentie doorgronden en analyseren.
  • Recht toepassen op praktijksituaties, specifiek afgestemd op gevallen waar jij in de toekomst mee te maken kunt krijgen.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten kunnen tot en met 5 juli 2019 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 5 juli 2019 worden ontvangen, zullen niet in behandeling genomen worden.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke ingangseisen. De minor is alleen niet toegankelijk voor studenten van juridische opleidingen, zoals Sociaal Juridische Dienstverlening of HBO-Rechten. Daarin krijg je dezelfde lesstof.

Toetsing

Alle cursussen sluit je af met een tentamen. De tentamens kunnen uit multiple-choicevragen of open vragen bestaan.

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.