Kies op maat

Inloggen Menu

Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry

Voor wie

Jij wilt graag nog beter worden in onderzoek doen. Je hebt immers je propedeuse behaald in de studie Chemie, Chemische Technologie of Biomolecular Research. Na je studie wil je werken op het grensvlak van Analytische Chemie en Life Sciences en daarom zoek je een minor met een sterke focus op analytisch chemisch onderzoek en extra aandacht voor jouw studierichting. De minor ‘Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry’ voldoet dan helemaal aan je wensen.

Inhoud

De diverse speelvelden van de studies Chemie en Life Science komen samen in deze analytische en onderzoekende minor waarin je specifiek onderzoek gaat doen. De focus ligt op het ontdekken en onderzoeken van eiwitten/peptiden en metabolieten en de processen waar deze ‘biomarkers’ op ingrijpen.

Je leert technieken in de chromotografie, sample handling en ‘massaspectrometrie’ toe te passen in de onderzoeksvelden van Metabolomics, Proteomics en Farmacie en gaat de complexe data die hieruit voortkomt aandachtig analyseren.

Naast een aantal theoretische cursussen doe je een onderzoeksproject waarbij je werkt aan een actuele onderzoeksvraag. Je wordt hierbij begeleid door medewerkers uit de beroepspraktijk waardoor je dicht tegen het echte werkveld aanzit.

Met jouw studierichting wordt specifiek rekening gehouden in het eerste deel van de minor (Blok A). Dit blok is namelijk opgesplitst in een richting Chemie en een richting Life Sciences. In het tweede deel (Blok B) komen de beide studierichtingen weer samen.

Cursussen

De minor bestaat uit 5 cursussen:

 • Applied Chromatography and sample handling (5 studiepunten)
 • Applied Mass Spectrometry and Pharmaceutical guidelines (5 studiepunten)
 • Applied Proteomics and Metabolomics (5 studiepunten)
 • Data analysis using R (5 studiepunten)
 • Research Project Minor ABPC (10 studiepunten)

Leerdoelen

Na afronding van de minor heb je er een aantal essentiële vaardigheden bij:

 • Je kent de principes en werking van de diverse chromatografische technieken die in het bioanalytische en farmaceutische werkveld worden toegepast.
 • Je kan bepalen welke beschikbare technologieën en apparatuur je moet inzetten om een onderzoeksvraag te beantwoorden.
 • De principes en werking van de diverse monstervoorbewerkingstechnieken die in het bioanalytische en farmaceutische werkveld worden toegepast hebben geen geheimen meer voor je.
 • Je kan de toegepaste werkwijze in relevante ‘application notes’ verklaren.
 • Je kan een strategie ontwikkelen om een analytisch probleem binnen het bioanalytische en farmaceutische werkveld op te lossen.
 • Je kan datasets visualiseren in R (open-source software).

Ingangseisen

Je kan je inschrijven voor de minor Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry (ABPC) als je:

 • een 60 EC propedeuse hebt behaald in Chemie, Chemische Technologie (CT) of Life Sciences/BioMolecular Research (BMR);
 • 60 EC uit de hoofdfase hebt behaald (tweede/derde studie jaar);
 • bij voorkeur een 30 EC stage hebt gelopen in het beroepenveld. Dit is geen eis, maar helpt zeker om het 10 EC research project soepeler te kunnen doorlopen.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst

 • Hansen S.H., Pedersen-Bjergaard S., Rasmussen K.; Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis; Wiley; ISBN 9780470661215
 • Hansen S.H., Pedersen-Bjergaard S.; Bioanalysis of Pharmaceuticals: Sample Preparation, Separation Techniques and Mass Spectrometry; Wiley; ISBN 9781118716816
 • Diverse wetenschappelijke artikelen die door medestudenten worden beoordeeld.

Rooster

Jaarlijks van september tot eind januari (semester 1) op alle dagen van de week.

Het eerste deel van de minor (Blok A) is verdeeld tussen de 2 studierichtingen Chemie en Life Sciences. Daarom zijn niet alle bijeenkomsten op dezelfde locatie:

 • Chemie-studenten volgen blok A en B in Utrecht.
 • Life Science-studenten volgen blok A in Utrecht én Nijmegen, en blok B in Utrecht.

Toetsing

Om iedere cursus af te ronden is er een toets, opdracht of tentamen:

 • Applied Chromatography and sample handling (5 studiepunten): tentamen
 • Applied Mass Spectrometry and Pharmaceutical guidelines (5 studiepunten): multiple choice-toets en opdracht
 • Applied Proteomics and Metabolomics (5 studiepunten): tentamen
 • Data analysis using R (5 studiepunten): opdracht
 • Research Project Minor ABPC (10 studiepunten): researchverslag

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 25 juni 2021 worden ingediend via Studielink en Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.