Kies op maat

Inloggen Menu

Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry

Voor wie

Jij wilt graag nog beter worden in onderzoek doen? Je hebt immers je propedeuse behaald in de studie Chemie, Chemische Technologie of Biomolecular Research. Na je studie wil je werken op het grensvlak van Analytische Chemie en Life Sciences en daarom zoek je een minor met een sterke focus op analytisch chemisch onderzoek en extra aandacht voor jouw studierichting. De minor 'Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry' voldoet dan helemaal aan je wensen. 

Inhoud

De diverse speelvelden van de studies Chemie en Life Sciences komen samen in deze analytische en onderzoekende minor waarin je specifiek onderzoek gaat doen. De focus ligt op het ontdekken en onderzoeken van biologisch actieve componenten met analytische chemie. Je kunt hierbij denken aan medicijnen, eiwitten/peptiden, metabolieten, vitamines, vetzuren en de processen waar deze ‘biomarkers’ een rol in spelen. 

Je leert technieken in de chromatografie, sample handling en massaspectrometrie toe te passen in de onderzoeksvelden van Farmacie, Metabolomics en Proteomics en gaat de complexe data die hieruit voortkomt analyseren met ‘Open-source software R’. 

Naast een aantal theoretische cursussen doe je een onderzoeksproject waarbij je werkt aan een actuele onderzoeksvraag. Je wordt hierbij begeleid door medewerkers uit de beroepspraktijk waardoor je dicht tegen het echte werkveld aanzit. 

Met jouw studierichting wordt specifiek rekening gehouden door studenten Chemie en Life Sciences direct met elkaar samen te laten werken. 

Cursussen

De minor bestaat uit 5 cursussen: 

 • Applied Chromatography and Sample Handling (5 studiepunten) 
 • Applied Mass Spectrometry and Pharmaceutical Guidelines (5 studiepunten) 
 • Applied Proteomics and Metabolomics (5 studiepunten) 
 • Data analysis using R (5 studiepunten) 
 • Research Project Minor ABPC (10 studiepunten)

Leerdoelen

Na afronding van de minor heb je er een aantal essentiële vaardigheden bij: 

 • Je kent de principes en werking van de diverse chromatografische technieken die in het bioanalytische en farmaceutische werkveld worden toegepast. 
 • De principes en werking van de diverse monstervoorbewerkingstechnieken die in het bioanalytische en farmaceutische werkveld worden toegepast ken je en pas je toe in het onderzoeksproject. 
 • Je kent de principes en werking van massaspectrometrie, met focus op ‘electro spray ionization-triple quad MS’, die in het bioanalytische en farmaceutische werkveld worden toegepast. 
 • Je kan bepalen welke beschikbare technologieën en apparatuur je moet inzetten om een biologisch-analytische onderzoeksvraag te beantwoorden. 
 • Je kan de toegepaste werkwijze in relevante ‘application notes’ en ‘peer-reviewed articles’ verklaren. 
 • Je kan complexe datasets visualiseren met ‘Open-source software R

Ingangseisen

Je kan je inschrijven voor de minor Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry (ABPC) als je: 

 • een 60 EC propedeuse hebt behaald in Chemie, Chemische Technologie (CT) of Life Sciences/BioMolecular Research (BMR)
 • 60 EC uit de hoofdfase hebt behaald (tweede/derde studie jaar) 
 • bij voorkeur een 30 EC stage hebt gelopen in het beroepenveld. Dit is geen eis, maar helpt zeker om het 10 EC research project soepeler te kunnen doorlopen. 

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst 

 • Stig Pedersen-Bjergaard, Bente Gammelgaard, Trine G. Halvorsen; Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry; Feb 2019; 2e druk; Wiley; ISBN 9781119362722 
 • Diverse wetenschappelijke artikelen en application notes 

Rooster

Jaarlijks van september tot eind januari (semester 1). Ga er van uit dat alle dagen van de week activiteiten ingepland worden. Per week ca. 4x theorie-colleges van 2 uur en 3x dagdelen practica van 4 uur. 

Toetsing

Om iedere cursus af te ronden is er een toets, opdracht of tentamen: 

 • Applied Chromatography and sample handling (5 studiepunten): tentamen 
 • Applied Mass Spectrometry and Pharmaceutical guidelines (5 studiepunten): multiple choice-toets en opdracht 
 • Applied Proteomics and Metabolomics (5 studiepunten): tentamen 
 • Data analysis using R (5 studiepunten): opdracht 
 • Research Project Minor ABPC (10 studiepunten): researchverslag, poster 

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 15 juli 2022 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst. Leerovereenkomsten die ná 15 juli worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Let op: Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende:

* De minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode
* De student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie)
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld