Kies op maat

Inloggen Menu

Wereldoorlogen

Helaas deze minor is vol!

Voor wie

Heb je interesse in het fenomeen oorlog en de Wereldoorlogen in het bijzonder, de grote conflicten van de 20e en 21e eeuw? En mag je onderwijs van jou net een tikkeltje anders zijn dan gewoon colleges volgen? In deze minor gaat het vooral om leren van ervaringen in de historische en authentieke context, op locatie. Je komt meer te weten over de leuke en minder leuke kanten van collectief geweld en oorlog en vanuit verschillende perspectieven ervaar je wat de mens in oorlog doet, wat oorlog met de mens doet.  

Inhoud

De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn belangrijke gebeurtenissen in onze geschiedenis en de gevolgen ervan zijn nog steeds zichtbaar. Maar hoeveel weten we ervan en welke beelden hebben we over de oorlogen? Deze minor helpt kennis en herinneringen uit die periodes levend te houden, de juiste feiten te presenteren en bestaande beelden te nuanceren. Je leert het gedrag van daders, omstanders en slachtoffers te begrijpen, zelf kritisch na te denken en de verantwoordelijkheid van ieder mens te herkennen.   

Deze minor is anders van karakter dan regulier onderwijs en kan heftig en confronterend zijn. Zo bezoek je een aantal slagvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, geheimzinnige locaties van Hitlers Derde rijk, concentratie en vernietigingskampen, de universiteit van de SS enz. Ook komen er bijzondere gastsprekers langs. Daarnaast leer je de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog af te zetten tegen gebeurtenissen uit het nieuws en de media van vandaag. De minor draagt bij aan wat we noemen ‘burgerschap’ en het creëren van een collectief verbonden samenleving en (Europese) toekomst. Door deze minor te volgen kun je je goed voorbereiden op een masteropleiding: je ontwikkelt een onderzoekende kritische houding en je ervaart dat persoonlijke ontwikkelingen van invloed zijn op je kijk op de wereld om je heen.  

Op https://www.tweedewereldoorlogeducatie.nl/Tweede-Wereldoorlog/Wereldoorlogen/ 

vind je meer informatie over deze minor.   

Extra kosten
De kosten voor de studiereizen naar het buitenland bedragen 850 euro.  

Cursussen

Plenaire bijeenkomsten 
Tijdens de plenaire bijeenkomsten komen de Wereldoorlogen en recente conflicten tot leven door aansprekende prikkelende confronterende colleges, films en bijzondere gastsprekers. Je leert ook hoe je verschillende standpunten van bijvoorbeeld daders, omstanders en slachtoffers kunt bekijken en begrijpen.  

Lieux de Mémoire 
Je ondergaat en leert verschillende kanten van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog (Holocaust) en Koude Oorlog, in onder meer België, Nederland en Duitsland. Tijdens deze module leer je door te ervaren en te beleven op, authentieke locatie, ‘daar waar het toen gebeurd is’. In de historische context onderga je het verleden en ga je de confrontatie aan met zowel de geschiedenis als het heden.  

Leerdoelen

  • Je verwerft kennis, inzicht en besef over oorzaken, aanleiding en verloop van de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog, waarbij het accent ligt op de Tweede Wereldoorlog.  
  • Je verwerft kennis, inzicht en bewustzijn over processen en mechanismen werkzaam bij collectief geweld, vanuit vooral het perspectief van daders en omstanders, in diverse periodes tot en met recenter conflicten in onze 21e eeuw.  
  • Je bent als gevolg van de opgedane kennis, inzicht en besef, in staat de consequenties van je eigen wereldbeeld en je eigen gedrag kritisch te evalueren en te analyseren. Ook kun je beschrijven wat jouw zelf- en mensbeeld betekent voor jouw handelen als ‘actief burger’. 

Ingangseisen

Er zijn behalve jouw motivatie geen toelatingseisen. Deze minor is toegankelijk, verbredend en verdiepend voor deelnemers vanuit allerlei opleidingen. Een werkplek is niet nodig, van een stage is geen sprake. Ook is deze minor zeer geschikt voor deeltijdstudenten!   

Literatuur

Voorafgaande de start van de cursus is relevante informatie - literatuur online ter beschikking.

Rooster

De bijeenkomsten (gemiddeld 1 per week) zijn op dinsdag. Aanwezigheid is gewenst. Indien noodzakelijk en in overleg is een flexibel programma mogelijk.  

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Toetsing

Tijdens de minor bouw je een portfolio op, jouw verzamelmap met opdrachten betreffende de excursies. 

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 6 december 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 6 december worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.   

Let op:
Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende:
 
* De minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode. 
* De student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie). 
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld.