Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemerschap

Voor wie

Heb jij lef, veel energie en zin om met grote inzet aan je toekomst te bouwen? Het maakt niet uit welke studie je doet. Als jij het ondernemen in je hebt, dan is de minor Ondernemerschap wat voor jou. De minor is geschikt voor alle voltijd studenten (HU en KOM) die graag willen ondernemen. Of je nu wilt kennismaken met het ondernemen of je onderneming verder wilt ontwikkelen. 

Inhoud

Zou je na je opleiding best een eigen bedrijf willen beginnen en ben je benieuwd hoe je dit aanpakt? Of ben je al begonnen met het opzetten van je eigen bedrijf? Tijdens deze minor doe je ervaring op met het ondernemerschap en/of helpen we jou met het opzetten of professionaliseren van je eigen onderneming. Dit doe je door gevalideerd leren. Kloppen de ideeën die jij hebt over de behoeften van de klant, de ontwikkelingen & kansen in de markt? Dit ga je tijdens deze minor onderzoeken en valideren! Natuurlijk moet je tijdens de minor de handen flink uit de mouwen steken. Samen met medestudenten los je uitdagende, ondernemende vraagstukken op en leer je hoe jij de oplossing kunt bieden voor problemen van klanten. Je gaat geen uitdaging uit de weg en je durft steeds meer je kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen en je netwerk uit te breiden. Je idee komt tot leven en je ontwikkelt je product of dienst. Je benadert zelfs al potentiële klanten en stelt een financieel plan op. Zoals eerder benoemt doe je dit allemaal door middel van gevalideerd leren. Door deze methodiek leer je aannames te valideren door te onderzoeken. Denk hierbij aan gesprekken met potentiële afnemers, experts in de branche, prototyping en testen. 

Bekijk  voor meer informatie de promo-video en luister naar de Jonge Ondernemers Podcast om te luisteren naar een ervaring van een student die de minor Ondernemerschap heeft gevolgd.

Cursussen

In de minor is er aandacht voor de volgende zaken:  

Ondernemerscompetenties
Als ondernemer heb je specifieke talenten nodig. Misschien heb je ze al en kun je ze nu verder ontwikkelen. Maar misschien is het allemaal nog nieuw voor je en waag je een sprong in het diepe. Hoe dan ook, aan het einde van deze cursus zijn jouw eigenschappen en vaardigheden als ondernemer behoorlijk verbeterd.  

Expertise voor ondernemers
Je krijgt de mogelijkheid om je te verdiepen in een bepaald onderwerp, waardoor je expertise ontwikkelt die je kunt inzetten om je onderneming verder te ontwikkelen.  

Ondernemerschap
Je ontwikkelt je eigen bedrijfsidee en mag kiezen of en met wie je wilt samenwerken. Als je al een idee of een onderneming hebt mag je daarmee verdergaan. Je wordt door een coach begeleid in dit proces.  

Leerdoelen

Ondernemerschap is handelen op basis van kansen en ideeën en ze transformeren tot financiële, culturele
en/of sociale waarde voor anderen.

Je bent in staat om:
• kansen te zien en te grijpen om sociale, culturele en/of financiële waarde te creëren,
• behoeften en uitdagingen te onderzoeken en vast te stellen,
• verschillende creatieve ideeën te ontwikkelen om sociale, culturele en/of financiële waarde te
creëren, waarbij je innovatieve benaderingen verkent en inzet, de potentie te herkennen van
een idee om sociale, culturele en/of financiële waarde te creëren, en manieren te vinden om dat
idee zo ver mogelijk te ontwikkelen,
• te handelen op basis van een visie over je te realiseren idee, de consequenties van het
uitvoeren van je idee op de doelgroepen, de markt, de maatschappij en het milieu te
beoordelen, om duurzaam en ethisch te handelen, en om verantwoording af te leggen,
• een netwerk te vormen en belangrijke stakeholders te betrekken bij het succes van je eigen
business(model),
• analyses te maken van b.v. markt, concurrentie, klant(behoeften), potentiële partners,
stakeholders, leveranciers, investeerders en je propositie daarbinnen te positioneren,
• basale financiële kennis (zoals prijsstelling, kosten en opbrengsten, financiële prognoses) toe te
passen op je eigen business(model),
• de hulpmiddelen te verzamelen die nodig zijn om het idee van je team om te zetten in actie, en
om deze zorgvuldig in te zetten,
• relevante stakeholders te inspireren en te enthousiasmeren en te zorgen voor de benodigde
ondersteuning,
• om te gaan met onzekerheid, ambiguïteit en risico,
• samen te werken met anderen,
• in iedere omstandigheid de mogelijkheid te zien om te leren, om samen met en van anderen te
leren en om te leren van het succes en falen van zowel jezelf als van anderen.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen ingangseisen.

Literatuur

  • Robert de Bruijn (2019). Disciplined Startup Founder. A Founder's Guide to Customer Discovery.
  • Bill Burnett & Dave Evans (2016). Designing your Life. How to Build a Well-Lived, Joyful Life.

Rooster

Er zijn 4 dagen per week nodig om aan je eigen startup te werken en deel te nemen aan de bijeenkomsten in Utrecht.  Minimaal 1 dag per week kom je met je leerteam en je coach bij elkaar. Daarnaast zijn er per maand extra sessies. De planning ontvang je in de introweek van de minor.  

Let op: bij het aanmelden voor deze minor bij HU in Studielink zie je Amersfoort staan, maar de activiteiten voor de minor Ondernemerschap vinden plaats in Utrecht! 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Toetsing

Je legt dossiers aan en doet praktische opdrachten, maar de belangrijkste toets is natuurlijk: Communicatie! Krijg jij belanghebbenden mee in jouw verhaal? Kun je overtuigend feiten onderbouwen met argumenten, oftewel: is jouw startup levensvatbaar? 

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten voor minoren in periode AB of Lint kunnen tot en met 28 juni 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 28 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.
Ondertekende leerovereenkomsten voor minoren in periode CD kunnen tot en met 6 december 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 6 december worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Let op: Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende: 
* De minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode 
* De student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie) 
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld