Kies op maat

Inloggen Menu

De Creatieve Trainer - veranderingsgericht leren trainen

Deze minor gaat helaas niet door in studiejaar 2024-2025

De minor De Creatieve Trainer wordt aangeboden door het Instituut voor Social Work. Alle studenten die een mensgerichte opleiding volgen, zijn welkom om deze minor te volgen. Vind jij leerprocessen en groepsgedrag interessant? Zet jij je creativiteit (in welke vorm dan ook) graag in? En wil je die creativiteit en professionele authenticiteit verder ontwikkelen? De minor is voor iedereen met hart voor mensen en groepen: iedereen die zich wil ontwikkelen en professioneel leert interveniëren in psychosociale veranderprocessen. 

Tijdens deze minor ga jij ervoor zorgen dat je jouw talenten kunt gebruiken om mensen wat bij te brengen. Afgelopen jaren zagen wij naast Social Work-studenten veelal ook studenten uit educatieve opleidingen, Vaktherapie, Human Resource Management, Vrijetijdskunde, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Omgangskunde en Verpleegkunde.

Inhoud

Binnen de minor staan drie pijlers centraal:  

 • trainerschap als ambacht;
 • trainen vanuit cultureel creatief denken en handelen; 
 • trainen vanuit authenticiteit.

Dat betekent dat jij trainingen leert ontwikkelen voor diverse doelgroepen, zoals teambuilding, sociale vaardigheden, simulatiespelen, leiderschap en persoonlijke kwaliteiten. Hierbij zet jij jouw creatieve talenten optimaal in. Verschillende trainingsmethodieken en creatieve middelen (zoals drama, spel, muziek, media, beeld- en vertelkunst) passeren de revue. Je komt erachter hoe jij het liefst trainingen ontwikkelt en uitvoert: je leert een authentieke trainer te worden. Aan het eind van de minor mag je jezelf een junior trainer noemen. 

Extra kosten

Per student komt dit uit op €80,-, naast de kosten voor de literatuur. Dit in verband met een training tweedaagse waarbij op een externe locatie getraind gaat worden, inclusief overnachting. 

Cursussen

Panta Rhei 1 - Alles stroomt
Je maakt kennis met acht ervaren trainers uit verschillende werkvelden. Thema’s als diversiteit, conflicthantering, leiderschap, voice dialogue, faalangst en creatief handelen worden je aangeboden. Deze onderwerpen geven inzicht hoe trainingen impact kunnen hebben op een deelnemer. Tijdens Panta Rhei 1 ben je zelf namelijk de deelnemer. Op deze manier leer je een visie te vormen over de verschillende manieren van trainen en de voorkeuren die je daarbij zelf hebt. 

Panta Rhei 2 - Alles stroomt
Je werkt aan je eigen creatief-cultureel portfolio in trainerschap. Wat heb je al aan creatieve trainingsvaardigheden ontwikkeld in je leven tot nu toe? Waar wil je graag nóg beter in worden? Wat kan je nu (nog) niet en zou je graag willen leren? Om tot je portfolio te komen doe je onderzoek, bestudeer je creativiteitstheorieën en verzorg je samen met anderen een workshop voor de hele minorgroep.  

De Queeste - De zoektocht
In de Queeste draait het om onderzoek naar soorten trainingen en trainingsontwerpen. In een kleine groep onderzoek je hoe deze zijn opgebouwd, welke doelen worden gesteld, welke oefeningen kom je tegen, hoe kan creativiteit een rol spelen bij dit soort trainingen? Dit werk je in een kleine groep uit tot een verslag en interactieve les voor de minorgroep om deze kennis en vaardigheden te kunnen delen. Daarnaast ontwerp je een training op papier als voorbereiding op het Meesterstuk.

Ken Uzelve 1Wie zichzelf kent, kent de wereld
Als trainer werk je aan leerprocessen bij anderen. Daarom is het belangrijk dat je jezelf goed kent als mens en als professionele trainer. Dit noemen we ook wel de binnenroute. Je werkt aan diverse aspecten die jou gemaakt hebben tot wie je nu bent, zoals het gezin van herkomst, rolpatronen en overtuigingen volgens de Pyramide van Bateson. Ken Uzelve 1 is vooral een persoonlijke reis die we met elkaar in dialoog afleggen.

Ken Uzelve 2 - Wie zichzelf kent, kent de wereld
Als trainer is het belangrijk om je verhaal voor het voetlicht te kunnen brengen en deze narratief te presenteren. Je werkt aan de drie onderdelen van storytelling: de zetel, de boodschap en de verbinding. Als je die beheerst, kun je authentiek vertellen en presenteren. De achtergrond en de kracht van verhalen spelen daarbij een centrale rol. 

Het Meesterstuk - Training als ambacht
In deze cursus komt de hele minor samen. Je maakt in een tweetal een training op maat voor een zelfgekozen organisatie. Alles omvattend: van acquisitie via ontwerpen en uitvoering tot en met evaluatie. Dit is je afrondende meesterstuk: de eindopdracht van de minor waarin alle geleerde inzichten, opgedane kennis en je beoefende handelingskader bij elkaar komen.

Leerdoelen

In deze minor evalueren we steeds formatief. Dat wil zeggen dat jijzelf (intrinsieke) ontwikkeldoelen stelt en docenten en de groep je voorzien van feedback. Hierdoor werk je aan je doelen, stel je ze gaandeweg bij óf ontdek je ongekende talenten dan wel de blinde vlekken. Hierdoor ben je continue in ontwikkeling. Tijdens de minor leer je onder andere: 

 • trainingen ontwikkelen en ontwerpen; 
 • je eigen trainingsvaardigheden en trainerschap ontwikkelen; 
 • hoe je cultureel-creatieve middelen effectief in kunt zetten tijdens trainingen; 
 • wat leerprocessen van mensen zijn en welke rol motivatie van binnen- en buitenaf speelt; 
 • hoe je situaties kunt sturen en veranderen; 
 • hoe je contact legt en jezelf open en nieuwsgierig opstelt; 
 • hoe je het beste om kunt gaan met weerstand; 
 • hoe groepsdynamisch processen werken en hoe je die als trainer kunt beïnvloeden; 
 • hoe je situationeel leiderschap kunt hanteren;
 • een creatieve basishouding ontwikkelen; 
 • kwetsbaarheid combineren met doortastendheid.

Ingangseisen

Om mee te doen aan deze minor moet je: 

 • een hbo-propedeuse hebben;
 • affiniteit hebben om met- en ín groepen te werken.

Voor zowel voltijd als deeltijd is de minor De Creatieve Trainer te volgen. Studenten worden verwacht om op beide lesdagen aanwezig te zijn. Dat is van belang omdat je in deze minor leert ín en mét de groep. Je bent continue met elkaar aan het leren, uitproberen, evalueren, bijstellen en oefenen. 

Voor vragen over de minor, neem contact op met julie.janssen@hu.nl of adrie.mesch@hu.nl

Literatuur

 • Byttebier, I. (2002). Creativiteit Hoe? Zo! Uitgeverij Lannoo.
 • De Galan, K. (2022). Goed voor de groep: het eerste zelfhulpboek voor trainers. Uitgeverij Thema.
 • Karremans, M. (2012). Warming-ups en energizers voor groepen, teams en grote bijeenkomsten. Uitgeverij Thema.
 • Tammes, B. (2020). Playmode: de houding waarin iedereen creatief kan zijn. Nijgh & Van Ditmar.
 • Van der Ploeg, T. (2016). Trainen 2.0. De zes onmisbare elementen voor een succesvolle training. Uitgeverij Thema.

Rooster

In periode A en B heb je in principe les op woensdagen en vrijdagen (onder voorbehoud). Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt op www.roosters.hu.nl. We verwachten van onze studenten een actieve en betrokken houding in de lessen en trainingen.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Toetsing

Na elke cursus kijken we naar je ontwikkeling als trainer en welke kennis en vaardigheden jij je eigen hebt gemaakt. In iedere cursus gebeurt dat op de manier die het beste bij de inhoud van de cursus past: 

 • Panta Rhei 1: Je schrijft een reflectieverslag, onderbouwd met theorie uit de trainingsliteratuur, over de trainingen die je hebt gevolgd. 
 • Panta Rhei 2: Het cultureel-creatief portfolio wordt in een creatieve presentatie en in verslagvorm onderbouwd.
 • De Queeste: Dit wordt getoetst aan de hand van een verslag waarin onderzoek naar trainingen, het verzorgen van de interactieve les en het ontwerpen en uitwerken van een training centraal staat. 
 • Ken Uzelve 1: In de lessen word je uitgenodigd tot zelfonderzoek. Dit resulteert in een korte presentatie en een verslag (met oa. een allower) over de ontwikkeling die je hebt ervaren. Dit leidt tot een duidelijker profiel die jij als trainer bent.
 • Ken Uzelve 2: presentatie van een congruent, authentiek verhaal en de deelopdrachten van deze cursus krijgen een aparte beoordeling.
 • Het Meesterstuk: de toetsing bestaat uit een vooraf goedgekeurd ontwerp van de training op maat en de terugblik op de uitvoering inclusief een (peer)evaluatie van elkaar als junior trainer.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 28 juni 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 28 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Let op: Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende: 
* de minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode;
* de student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie);
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld.