Kies op maat

Inloggen Menu

De Leefbare Stad

Helaas deze minor gaat niet door en zal niet plaatsvinden in studiejaar 24-25

Armoede, klimaatproblematiek, eenzaamheid, ongelijkheid, polarisatie: in de wereld om ons heen zijn allerlei vraagstukken op te lossen. Ingewikkelde vraagstukken die vragen om de kennis, kunde én samenwerking van allerlei mensen. Mensen zoals jij. Studenten hebben een frisse blik. Zij kunnen weer beweging krijgen in vastgeroeste ideeën en komen tot nieuwe oplossingen. Dat is precies wat je in deze minor gaat doen. Bijdragen aan steden die leefbaar, duurzaam, gezond en eerlijk zijn, nu en in de toekomst. Je werkt hiervoor samen met studenten uit diverse opleidingen waardoor verschillende disciplines samenkomen.

                                   
Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

Inhoud

“Gevarieerder dan dit is bijna onmogelijk. En toch vind ik de samenwerking onwijs prettig. Niet omdat het allemaal makkelijk verloopt, maar omdat ik onwijs veel van iedereen leer en we als team open met elkaar communiceren” (student)

Welke opgaven?
Tijdens de minor ga je aan de slag met een project dat effect heeft op de SDG’s. Dit zijn de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze opgaven – zoals goede gezondheid, geen armoede en duurzame energie – spelen ook in jouw regio. Zo hebben studenten in onze minor gewerkt aan alles; van de energietransitie in Utrecht Overvecht tot het slim omgaan met afval.

Wat ga ik precies doen?
Na de kick-off kies je zelf het project dat het meest bij je past. Dan is het tijd om met je samengestelde team aan de slag te gaan. Praktijkopdrachten worden voor je geregeld, dat hoef je dus niet zelf te doen. Minimaal 2 dagen per week komt je groep bij elkaar voor coaching, workshops en uitwisseling. Coaches begeleiden je op het proces en als aanvulling heb je elke week een inspiratiesessie door een professional. De oplossing waar jullie aan werken is bij voorkeur geen adviesrapport, maar een tastbaar product dat in de praktijk ook echt gebruikt kan worden. Denk aan een prototype, evenement of communicatiemiddel. In het verleden hebben studenten al een bedrijfsuitje rondom lokaal voedsel, een fietstocht voor vluchtelingen en een buurt-moestuinproject ontwikkeld!

Onderstaande video geeft je een goede indruk van de minor:


Met wie?

“Ik ben onder de indruk van wat studenten hebben laten zien” (samenwerkingspartner)

De gemeentes Utrecht en Amersfoort, De Retourboulevard, Local2Local, Project O, het Celcius-huis: het is maar een greep uit de lijst partners met wie we al hebben samengewerkt. Je werkt ook samen met mensen uit het werkveld of met de burgers waarvoor je een oplossing bedenkt. Maar je werkt vooral samen met elkáár: met studenten uit verschillende richtingen en met verschillende perspectieven. Je leert interprofessioneel samen te werken, kiest als groep je eigen aanpak en ontwikkelt je zo ook persoonlijk.

Extra kosten
Excursies en werkbezoeken kosten maximaal 50 euro.

Cursussen

Tijdens de minor volg je geen losse cursussen. In plaats daarvan krijg je wekelijkse inspiratiesessies, waarin je kennis en vaardigheden ontwikkelt op het gebied van onder meer de Sustainable Development Goals, design thinking, interprofessioneel samenwerken, werken met Scrum en kritisch reflectief denken. Afhankelijk van je vraagstuk specialiseer je je verder.

Leerdoelen

  • Je verdiept je in de Sustainable Development Goals (SDG’s).
  • Je werkt zoveel mogelijk vanuit jouw eigen discipline aan het oplossen van een real-life vraagstuk in de stad.
  • Je verbindt jouw expertise met die van de andere studenten.
  • Je leert interprofessioneel samen te werken en ontwikkelt je eigen professionaliteit.
  • Je leert hoe je in een complex vraagstuk verschillende belangen meeweegt om tot een impactvolle oplossing te komen.
  • Je neemt je verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk resultaat richting jullie samenwerkingspartner.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten van Hogeschool Utrecht en andere hogescholen. Je hebt je propedeusediploma behaald; andere toegangseisen zijn er niet.

Literatuur

Diverse literatuur op het gebied van de Sustainable Development Goals, Design Thinking, interprofessionele samenwerking, projectmatig werken en kritisch reflectief denken. Tevens literatuur op het gebied van je eigen vraagstuk. 

Rooster

We komen op dinsdagen bij elkaar voor coaching, workshops en uitwisseling. De donderdagen zijn aangewezen als vaste dagen waarop je in kleinere projectgroepen aan je praktijkopdracht werkt. Daarnaast overleg je met je projectgroep over andere samenwerkingsmomenten. De studielast voor deze minor is 40 uur per week. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

               

Toetsing

Tijdens de minor werk je vanuit jouw expertise in een team aan een (of meer) tastbare eindproduct(en) die jullie opleveren voor jullie samenwerkingspartner. Tijdens het eind-assessment laat je zien wat jouw individuele bijdrage is geweest aan het eindresultaat. Daarnaast ontwikkel je een persoonlijk portfolio over je ontwikkeling als interdisciplinaire professional. Op basis van beiden krijg je een individueel eindcijfer. Tijdens de minor zijn er een aantal sprintreviews (tussenpresentaties) waar je je voortgang op dat moment presenteert aan jullie samenwerkingspartners en andere stakeholders uit het veld en je medestudenten.

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 28 juni 2024 worden geüpload in Osiris Aanmelding, zie de instructie op de leerovereenkomst of check onze site. Leerovereenkomsten die ná 28 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Let op: Leerovereenkomsten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in Osiris Aanmelding (first come, first serve). Een ingediende leerovereenkomst geeft pas recht op een plek binnen een minor als er sprake is van het volgende:
* de minor is nog niet vol: elke minor heeft een maximum aantal plekken per periode;
* de student heeft de leerovereenkomst compleet ingediend (inclusief eigen gegevens en handtekening en stempel eigen examencommissie);
* HU heeft de leerovereenkomst ondertekend en gestempeld.