Kies op maat

Inloggen Menu

Entrepreneurship for society (nederlandstalig)

Ondernemerschap combineren met iets goeds doen voor de wereld?

In snel tempo ontstaan er overal ter wereld bedrijven die het oplossen van maatschappelijke problemen voorop stellen, in plaats van het maken van zoveel mogelijk winst. Dit wordt ook wel sociaal ondernemen genoemd. Ken je bijvoorbeeld de chocoladerepen van Tony's Chocolonely? Dit bedrijf ziet het oplossen van een maatschappelijk probleem, namelijk de uitbuiting van cacaoboeren in de cacao-industrie, als de kern van de onderneming en is dus een sociale onderneming. De toenemende populariteit van het sociaal ondernemerschap leidt ook tot lastige vragen. Want hoe creëer je een gezond verdienmodel en kan je als sociaal ondernemer winst maken? Hoe kun je de impact van je sociale onderneming aantonen? Waar vind je financiering voor het opstarten van je onderneming? Hoe kun je als commercieel gedreven onderneming de omslag maken naar een sociale onderneming? Hoe doen bestaande sociaal ondernemers dit? 

Wat leer je in de minor?

In de minor Entrepreneurship for Society doe je kennis op over ondernemen met maatschappelijke impact, over sociaal ondernemerschap, ontwikkel je een sociaal ondernemende houding en werk je aan je ondernemersskills. Je leert hoe je als ondernemer maatschappelijke doelstellingen voorop kunt stellen en tegelijk geld kunt verdienen, maar ook hoe je actief kunt bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Dit kun je doen door zelf aan een eigen sociale onderneming te werken, of door een praktijkopdracht uit te voeren voor een onderneming of in samenwerking met het Lab Social Entrepreneurship van de HvA. 

Samenwerken met verschillende disciplines

Sociaal ondernemerschap slaat een brug tussen de wereld van 'sociaal' en die van 'ondernemerschap'. Samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden is hierin essentieel. Tijdens de minor werk je samen met studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende disciplines (economie, bedrijfskunde, sociale wetenschappen, zorg en techniek), met de gemeente Amsterdam en met bestaande ondernemingen. Samen werk je aan - en leer je over - complexe en actuele vraagstukken. 

Een eigen onderneming starten, in opdracht werken of onderzoek doen

Een belangrijk deel van de minor draait om het werken aan een opdracht. Je kunt kiezen uit drie varianten:

  • 1) Je krijgt je de kans om met begeleiding een eigen onderneming te starten waarin je een maatschappelijk probleem oplost. Met de opzet voor je eigen onderneming kun je na de minor doorstromen in diverse incubator programma’s, zoals 10K https://www.hva.nl/10k en Start-up in Residence https://startupinresidence.com/amsterdam/

  • 2) Je kunt aanhaken bij een al bestaande onderneming: deze help je met uitdagingen in de onderneming. Zo kun je een sociale onderneming helpen met het maken van uitbreidingsplannen: op welke plek kunnen ze een nieuwe vestiging openen om meer impact te maken? Ook kun je een onderneming helpen om impact in kaart te brengen: wat voor verschil maakt de onderneming nu echt voor haar medewerkers en haar omgeving? 

  • 3) De derde variant in het programma is het opzetten en uitvoeren van onderzoek in samenwerking met de onderzoekers van het Lab Social Entrepreneurship. Een mooie voorbereiding op een afstudeertraject bij het Lab, bijvoorbeeld als je wilt doorstuderen in een master.

De minor is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en diverse sociaal ondernemers. Tijdens de vijf maanden zullen er ook zeer regelmatig gastsprekers langskomen en bedrijfsbezoeken plaatsvinden. Denk aan bedrijven als PwC, Tony's Chocolonely, Gosling Coffee, Social Enterprise NL en Impact Hub Amsterdam.

Al even spieken en meer weten over wat sociaal ondernemerschap nu eigenlijk is? Check onze Instagram of zie een aantal resultaten op onze website.

Check ons promotiefilmpje:

Leerdoelen

De leerdoelen zijn gebaseerd op het Europese Entrecomp Competence Framework.

Ideas and opportunities
Studenten vormen eigen ideeën, om tot oplossingen voor waardecreatie te komen en passen deze toe in de praktijk.
Studenten gebruiken hun creativiteit en visie om strategische doelen vorm te geven.
Studenten maken bewust ethische afwegingen.

Resources
Studenten stellen een businessplan op voor duurzame waardecreatie.
Door samen te werken compenseren studenten hun zwakke kanten en ontwikkelen zij hun sterktes.
Studenten inspireren anderen blijvend voor waarde creërende activiteiten.

Into Action
Studenten passen plannen aan veranderende omstandigheden aan.
Studenten nemen beslissingen en wegen de daarbij behorende risico’s af in onzekere omstandigheden.hkjs
Studenten vormen een team en/of netwerk rond gezamenlijke doelen of behoeften rond duurzame waardecreatie.

In zijn algemeenheid doe je ervaring op in interdisciplinair samenwerken en ontwikkel je zo een reflectieve houding ten opzichte van je eigen beroep / studierichting. Je bent in staat een rol te pakken in het ecosysteem rond sociaal ondernemen: de een zelf als sociaal ondernemer, de ander in een rol rond financiering, beleid, netwerken bouwen of bewustwording/campagnevoeren. De minor bereidt je voor op een werkpraktijk waarin je als professional moet navigeren in onzekere situaties, op basis van je eigen kompas.

Ingangseisen

Vanwege het interdisciplinaire karakter van de minor streven we naar deelname van studenten van zoveel mogelijk verschillende opleidingen en vanuit zo breed mogelijke expertisegebieden. We zoeken bijvoorbeeld studenten vanuit de volgende expertisegebieden en opleidingen:  

Logistiek, Engineering, Social work/CMV/SPH/MWD, Bedrijfskunde, SM&O, Sportkunde, CMD, HRM, Toegepaste Psychologie, Bedrijfseconomie, Ergotherapie, AMFI, HBO-rechten, SJD, Bestuurskunde, Voeding & Diëtetiek, Built Environment/Bouwkunde, Commerciële Economie, Communicatie, Creative Business, Finance, Fysiotherapie, HBO ICT, Pedagogiek.

Doel is om in elk team studenten van verschillende opleidingen te plaatsen om praktijkvraagstukken vanuit opdrachtgevers, of een eigen concept voor een sociale onderneming, vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en vorm te geven. 

Aarzel je of heb je vragen, stuur een mail naar Maarten Hogenstijn: m.hogenstijn@hva.nl. Je krijgt binnen een dag een reactie. Wil je graag meedoen aan deze minor? Stuur je opleiding, CV en een korte toelichting naar m.hogenstijn@hva.nl 

Het is voor ons fijn om een idee te hebben van de groep studenten die we gaan ontvangen. We plannen daarom voorafgaand aan het semester kennismakingsgesprekken. Voor jou is het goed om te weten dat je terecht komt in een groep gemotiveerde studenten. Naar aanleiding van jouw informatie kan telefonisch contact opgenomen worden. 

Deze minor is opgezet door docenten van Bedrijfskunde en Social Work en onderzoekers van het Lab Social Entrepreneurship in samenwerking met de Gemeente Amsterdam / Amsterdam Impact. Verder werken we samen met diverse partners uit het bedrijfsleven, sociale ondernemingen en belangenverenigingen zoals Social Enterprise NL.

Literatuur

Dagevos, M. (2019). De sociaal ondernemer. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Hogenstijn, M. (2018). Sociaal ondernemerschap: grip op het begrip. Uitgeverij Eburon. https://pure.hva.nl/ws/files/5083957/sociaal_ondernemerschap_grip_op_het_begrip.pdf

Raworth, K. (2017). De donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw. Amsterdam: Nieuw Amsterdam

Rooster

De minor wordt verspreid over twee dagen per week aangeboden.

Contacttijd:

De minor wordt verspreid over twee dagen per week aangeboden, met uitzondering van de introductiedagen:

- 2 introductiedagen van 8 uur = 16 uur in totaal
- terugkomdag van 8 uur = 8 uur in totaal
- gedurende 18 weken 16 uur voor persoonlijk-professionele ontwikkeling, theorie & tools en praktijkbezoeken = 288 uur in totaal
- eindpresentaties van 2 x 4 uur = 8 uur in totaal

Overig: Je kunt contact opnemen met docenten per email, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

Let op: Dit is een fulltime minor, dat betekent dat je naast bovenstaande contactmomenten aan je eigen onderneming, opdracht of onderzoek werkt, gedurende vijf dagen in de week.

Verplichte contacturen per week: De minor wordt verspreid over twee dagen per week aangeboden. Dit is een fulltime minor, dat betekent dat je naast bovenstaande contactmomenten aan je eigen onderneming, opdracht of onderzoek werkt, gedurende vijf dagen in de week.

Toetsing

De minor bestaat uit 30 EC, verdeeld over 2 hoofdmodules: 

1. De praktijkopdracht (t.b.v. van je eigen onderneming, of een opdracht voor een organisatie, en/of een onderzoeksopdracht) staat centraal (2 x 10 EC). Het onderwijsprogramma is hieraan ondersteunend en zal ingericht worden in een generieke lijn (voor alle studenten) en een specifieke lijn (op maat programma). In de generieke lijn ontwikkel je onder andere kennis over sociaal ondernemerschap, actuele vraagstukken en algemene methodieken ter ondersteuning van je opdracht of onderneming zoals Theory of Change, Human Centered Design, Lean Start-Up. In de specifieke lijn krijg je gerichte aanvullende kennis of vaardigheden aangereikt die specifiek zijn voor jouw opdracht of eigen onderneming zoals het maken van een verdienmodel of onderzoeksvaardigheden.  

2) Persoonlijk-professionele ontwikkeling (10EC). Wat zijn jouw sterke en zwakke kanten in het ondernemen en in het werken in organisatieverband? In welk team kom jij het beste tot je recht? Hoe geef je jouw persoonlijk leiderschap vorm? Welke plaats heeft het sociale aspect daarbij?  Door middel van coaching op basis van theorie en gerichte tools en principes, zoals de 7 Eigenschappen van Effectief Leiderschap van Stephen Covey en Effectuation van Saras Sarasvathy, werk je aan je persoonlijke en professionele groei.

Herkansingsmogelijkheden: Herkansingen vinden binnen het lopende semester plaats

Aanvullende informatie

More information about the minor contact: Maarten Hogenstijn: m.hogenstijn@hva.nl

More information about the Kies op Maat procedure: Liesbeth Steenbeek, e.c.e.steenbeek@hva.nl 

Kosten: Voor aanschaf van literatuur zijn kosten van 30-40 euro te verwachten. Voor deelname aan een tweedaagse kick-off (inclusief overnachting) wordt een eigen bijdrage van 30-40 euro gevraagd.