Kies op maat

Inloggen Menu

Financieel Management voor non-financials

Financiële analyses en adviezen staan centraal in deze module. Om jouw 'financial awareness' te vergroten, ga je in deze module de jaarrekening van de organisatie waar je werkzaam bent analyseren om tot een oordeel te komen over de financiele positie en verbeteradviezen formuleren om deze positie te versterken. Hierbij maak je gebruik van kengetallen. De analyse maak je in Excel. Je legt hiervoor contact met een medewerker van de financiële afdeling in jouw organisatie. Deze persoon ga je interviewen en ook om feedback vragen op jouw analyse en adviezen.

Je bouwt in deze module elke week aan je eindopdrachten en je plaatst je voortgang wekelijks op Brightspace. We behandelen de theorie, oefenen met vraagstukken en vervolgens ga je dit toepassen op je eigen organisatie. Er is dus voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en het ontvangen van feedback.

Ook ga je in deze module met een business case aan de slag, gebaseerd op een door jou in een van de eerdere modules geschreven verbeterplan. De uitkomsten leiden tot een concreet advies voor de organisatie. Hierbij maak je gebruik van kengetallen. De analyse maak je in Excel.

Je gaat veel werken in Excel. We verlangen alleen basale Excelvaardigheden. Zelf de basis onder de knie krijgen doe je door veel met Excel te werken. Allerlei gratis cursussen en filmpjes zijn op internet te vinden om deze basis te leren. Als je nog nooit met Excel gewerkt hebt, raden we je zeker aan om alvast te beginnen met oefenen.

Leerdoelen

1: De student toont aan als bedrijfskundige de financiële positie van een organisatie te kunnen analyseren en beoordelen in de context van de organisatie (‘why’ van de organisatie), onder andere aan de hand van kengetallen en het formuleren van verbetervoorstellen.

2: De student kan een onderbouwde keuze maken uit verbetervoorstellen (uit vorige modules) en deze uitwerken tot een financiële business case, waarin het advies om al dan niet tot implementeren van de voorgenomen verbetermaatregel over te gaan is onderbouwd, inclusief risicoanalyse en doorgerekende alternatieve scenario’s, in Excel.

Ingangseisen

De minormodule is opgezet voor deeltijdstudenten die werk en studie combineren. Het hebben van een passende werkomgeving is noodzakelijk om opdrachten te kunnen uitvoeren. Voltijdstudenten kunnen alleen worden toegelaten indien zij over een passende werkomgeving beschikken. Dit kan afgestemd worden met de coördinator van de minor.

Literatuur

Financieel Management, Van Alphen en Verolme (druk is niet van belang), Boom uitgevers

Waarom doen we dit eigenlijk?, Van der Molen ( druk is niet van belang), Van Duuren Management

Rooster

Start november 2023 & start april 2024:

Zaterdag van 10:00 tot 16:30.

Kies bij het downloaden van de leerovereenkomst voor de juiste onderwijsperiode.

Toetsing

15 ects

Nummer - Studiegids-nummer - Toetsvorm - Naam - Beoordelingsmaat - Weging- Compensatie- Ondergrens bij compensatie

1. - 2220FM1_BP - Beroepsproduct - FM Financieel Management 1 - Cijfer met 1 decimaal - 100% - Nee
2. - 2220FM2_BP - Beroepsproduct - FM Financieel Management 2 - Cijfer met 1 decimaal - 100% - Nee
3. - 2220FM3_PF - Assessment - FM Assessmentgesprek - Cijfer met 1 decimaal - 100% - Nee

 

Herkansingsmogelijkheid is 2x per jaar.

Aanvullende informatie

Dit is een minormodule van 15 EC en is dus geen volledige minor.

Kosten: Niet bekend.

Vragen over de minor?
Contact Carola Vogelzang, c.vogelzang@hva.nl 

Vragen over de Kies op Maat procedure?
Contact Chiara Tdlohreg, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.