Kies op maat

Inloggen Menu

Waardecreatie in de Sport van Morgen

In de minor 'Waardecreatie in de Sport van Morgen' duiken de studenten met behulp van de legacy van Johan Cruijff in de verschillende aspecten van de sportindustrie. Zij leren zichzelf op innovatieve en professionele wijze te ontwikkelen in deze dynamische sector, met als doel om een waardecreator te worden in de sport van morgen. 

De Legacy die Johan Cruijff (Amsterdam, 25 april 1947 – Barcelona, 24 maart 2016) ons heeft nagelaten, inspireert om verbeteringen door te voeren, niet alleen in de sport en de maatschappij als geheel, maar ook op persoonlijk niveau.

Wereldwijd wordt Johan Cruijff gezien als één van de beste voetballers aller tijden. In 1999 werd hij verkozen tot Europese speler van de eeuw. Door via aantrekkelijk voetbal te willen winnen en mensen te vermaken ('totaalvoetbal'), heeft Johan Cruijff niet alleen als voetballer en als coach, maar ook als strateeg en voetbalfilosoof een enorme invloed gehad op de Nederlandse sport. Zijn manier van denken vormt nu de basis van de meest succesvolle teams ter wereld als Ajax, Barcelona en Manchester City. En, denk ook aan zijn originele en grappige taalgebruik met zijn de quotes, die zowel de Nederlandse als de Spaanse taal verrijkt hebben.

Maatschappelijk gezien is de invloed van Johan Cruijff ook indrukwekkend. Via de Johan Cruyff Foundation heeft hij ervoor gezorgd, dat kinderen wereldwijd de ruimte krijgen, om zich via sport te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. En via de Johan Cruyff Academy en zijn educatieve gedachtegoed (Johan Cruyff Institute en Johan Cruyff College), heeft hij ervoor gezorgd dat talentvolle sporters de ruimte krijgen voor hun totaal-ontwikkeling, om zich als (top)sporter, als professional (marketing, management) en als persoon optimaal te ontwikkelen, zodat zij de internationale sport-business sector verder kunnen versterken. Op de website 'The World of Johan Cruyff' worden de initiatieven van Johan Cruijff toegelicht.

Verder staat Johan Cruijff voor een aantal waarden, die duidelijk bij hem horen en een geweldig uitgangspunt bieden voor – bijvoorbeeld – samenwerking en (zelf)ontplooiing. Ze zijn vastgelegd in de ‘14 regels van Johan Cruijff’, die bij alle Cruyff Courts hangen, en die we ook in het onderwijs aan de Johan Cruyff Academy als leidraad hanteren, want ze zijn perfect van toepassing op talentontwikkeling, via sport én studie.

Tenslotte was Johan Cruijff als persoon een echte gamechanger, inspirator, professional, streetwise, committed, passionate, connective, accessible en positive. Aan deze Cruyffiaanse waarden kun je als persoon en als professional veel hebben. In de minor kiezen de studenten er vier uit, om zichzelf in te ontwikkelen en te verbeteren. Ze komen gedurende het hele programma terug en ook in hetgeen de studenten opleveren.

Elk semester worden de beste studenten bekroond met de 'Johan Legend Badge'. Hier twee quotes van onze legends: 

“Bij deze minor studeer je veel online, wat perfect was omdat ik niet in Amsterdam woon. Het is een heel leerzaam programma voor sportliefhebbers, wat ervoor gezorgd heeft dat ik mij blijvend wil inzetten voor de ontwikkeling van sport met het oog op de toekomst" - Johan van de Wetering

“Doordat je werkt in verschillende sprints en dankzij de verrassende opdrachten, werd ik elke keer uitgedaagd, waardoor ik mij op meerdere vlakken kon ontwikkelen. Deze minor is ideaal voor studenten met een hart voor sport en een toekomstgerichte en ondernemende blik" - Linde Fleuren

Video:

 

Leerdoelen

Sport, Amsterdam, maatschappij en commercie vormen de rode draad in het programma van deze minor. Samen kijken we naar waardecreatie in de ruimste zin van het woord, binnen de publieke en private sector (profit en non-profit organisaties). Daarbij is de sport van morgen ons middel en de metropool Amsterdam ons speelveld. We gaan op ontdekkingsreis, waarbij we kijken naar de invloed van o.a. virtual & augmented reality, content marketing, gamification, (anders) georganiseerde sport en influencers, vlogs en podcasts op de sport van morgen.

Als waardecreator leer je het verschil te maken in de sport van de toekomst, door via zeven sprints (studieopdrachten) oplossingsgerichte bijdragen te leveren aan de uitdagingen van de sportsector van nu, gericht op de toekomst.

In een pittig maar duidelijk en strak ritme, trek je zeven sprints van twee weken (14 weken), waarin de volgende leeruitkomsten centraal staan:

  • Sprint 1: Je bent in staat een analyse te maken van de legacy van Johan Cruijff. Je kan schriftelijk verwoorden welke Cruijffiaanse waarde(n) op jou van toepassing is/zijn, voor de eigen ontwikkeling naar een legacy-uitdrager.
  • Sprint 2: Je krijgt inzicht in het werken met het digitale presentatieprogramma screen-o-matic en leert out-of-the-box te denken, bij het toepassen van technologie op het sportstadion van de toekomst.
  • Sprint 3: Je krijgt inzicht in het opstellen van een influencer marketingstrategie, contentstrategie en social mediastrategie en leert dit toe te passen op een (top)sporter die zichzelf wil neerzetten als een merk.
  • Sprint 4: Je krijgt inzicht in het ondernemerschap van sportaanbieders (anders dan sportverenigingen) en gaat door middel van het Business Model Canvas een eigen eerste schets maken van een sportonderneming in de sport van morgen.
  • Sprint 5: Je maakt kennis met de theorieën en praktische toepassing van selfdetermination en gamification. Je leert hoe sportapps deze theorie toepassen, ter bevordering van het gebruik van de app.
  • Sprint 6: Je krijgt inzicht in de huidige status van de georganiseerde sport (verenigingen, bonden, NOC*NSF). Je laat via een podcast zien een visie te kunnen ontwikkelen op de toekomst van de georganiseerde sport.
  • Sprint 7: Je maakt een analyse van de toekomstbestendigheid van het Amsterdamse (sport)beleid. Je leert hoe je een opiniërend visiestuk schrijft, gericht op waardecreatie voor de burger van Amsterdam.

Workshop: Je bent in staat om aan de hand van één van de sprints in teamverband een interessante en inhoudelijk sterke workshop neer te zetten.

Assessment: Je bent in staat een duidelijke (droom)vacature in de sport op te stellen, een overtuigende motivatiebrief te schrijven en een krachtig sollicitatiegesprek te voeren met een online portfolio incl. verantwoording op Cruijffiaanse waardeontwikkeling.

Eindsprint #14: Je begrijpt wat er bedoeld wordt met de Cruyffiaanse uitspraak:
'Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd'.

Ingangseisen

Om toegelaten te worden dient de student te voldoen aan de standaard eisen van de HvA.

Literatuur

Al het studiemateriaal / lesmateriaal voor deze minor is in de online lesomgeving te vinden (Brightspace). Om deze literatuur te kunnen bekijken en bestuderen is toegang tot deze lesomgeving een vereiste. Verder wordt er ook veel gebruik gemaakt van sport gerelateerde websites. Het is niet noodzakelijk om voor deze minor zelf studiemateriaal aan te schaffen in boekvorm.

Rooster

In de basis op maandagmiddag (11:00 – 14:30), woensdag- en vrijdagochtend
(9:00 – 12:00)

Contacttijd & assessment: 

18 weken, 30 studiepunten (30 EC):

Contacttijd: 15 uur; op maandagmiddag (11:00 – 14:30) doorgaans bij de Johan Cruyff Academy Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam en op woensdag- en vrijdagochtend (9:00 – 12:00) wisselend, online of on-campus, vooral voor coaching en consulting

Werkvormen: (hybride) werkcolleges, praktijkopdrachten, werkbezoeken en peer-reviews. 

30 EC, een portfolio, bestaande uit: professionaliseringsproducten (individueel en duo's) en (team)assessments, 

Bijzonder geschikt voor topsportstudenten die in het buitenland zijn vanwege hun sport.

Verplichte contacturen per week: 15 (rest zelfstudie/praktijkopdrachten)

Toetsing

14 weken, 30 studiepunten (30 EC):
Contacttijd: 15 uur; op maandagmiddag (11:00 – 14:30) doorgaans bij de Johan Cruyff Academy Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam en op woensdag- en vrijdagochtend (9:00 – 12:00) wisselend, online of on-campus, vooral voor coaching en consulting

Werkvormen: (hybride) werkcolleges, praktijkopdrachten, werkbezoeken en peer-reviews. 

30 EC, een portfolio, bestaande uit: professionaliseringsproducten (individueel en duo's) en (team)assessments,

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Website: https://cruyffacademy.nl/minor-waardecreatie-in-de-sport-van-morgen/

Kosten: ‚Äč+/- 150 euro

Vragen over de minor?
Contact Philipp van Benthem, p.van.benthem@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact: onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Verantwoordelijke opleiding: Johan Cruyff Academy

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.