Kies op maat

Inloggen Menu

Waardecreatie in de Sport van Morgen

Deze minor is onderdeel van de legacy van Johan Cruijff: onze #14!

Johan Cruijff is voor altijd verbonden aan Sport

Johan Cruijff is ook voor altijd verbonden aan Amsterdam.

Johan Cruijff heeft de (sport)Maatschappij, zowel nationaal als internationaal, vormgegeven.

Johan Cruijff is onlosmakelijk verbonden aan Commercie

Tijdens deze minor borduren we verder op deze legacy van Johan Cruyff. Sport, Amsterdam, Maatschappij en Commercie vormen hierin de rode draad. Samen kijken we naar waardecreatie in de ruimste zin van het woord binnen de publieke en private sector (profit en non-profit organisaties). Daarbij is de sport van morgen ons middel en de metropool Amsterdam ons speelveld. We gaan samen op ontdekkingsreis waarbij we kijken naar de invloed van o.a., virtual & augmented reality, content marketing, gamification, (anders) georganiseerde sport en  podcasts op de sport van morgen. 

Deze Minor is tevens ontwikkeld voor de Johan Cruyff Academy studenten en andere topsport studenten die hun topsportcarrière met een HBO-opleiding willen combineren. Dit uit zich door middel van onze online campus (Bright Space), digitale les vormen en agile-werken in de vorm van 7 sprints van 2 weken.  

In deze verbredende en praktijkgerichte, door de Johan Cruyff Academy verzorgde, minor ontwikkelt de student competenties die horen bij de sportmaatschappij van morgen. 

Tot slot is Johan Cruijff voor altijd verbonden aan het nummer 14. Laat je verrassen hoe dit nummer ook in de minor terugkomt. 

'Je gaat het pas zien als je het door hebt', - Johan Cruijff

Leerdoelen

Centraal staan de volgende leeruitkomsten:

Sprint 1:           de student is in staat een analyse te maken van de legacy van Johan Cruijff en naar zichzelf schriftelijk uit te leggen welke Cruijffiaanse waarde(n) voor hem of haar van toepassing is/zijn voor de eigen ontwikkeling naar een legacy uitdrager. 

Sprint 2:           de student krijgt inzicht in het werken met digitaal presentatieprogramma screen-o-matic en  leert out off the box denken bij het toepassingen van technologie op het sportstadion van de toekomst. 

Sprint 3:           de student krijg inzicht in het opstellen van een influencer marketingstrategie, contentstrategie en social media strategie en leert dit toe te passen op een (top)sporter die zichzelf wil neerzetten als een merk. 

Sprint 4:           de student maakt kennis met de theorie en van selfdetermination en praktische toepassing gamification en leert te beschrijven hoe sportapps deze theorie kunnen toepassen ter bevordering van het gebruik van de app. 

Sprint 5:           de student krijgt inzicht in het ondernemerschap van sportaanbieders (anders dan sportverenigingen) en gaat door middel van het Business Model Canvas een eigen eerste schets maken van een sportonderneming in de sport van morgen. 

Sprint 6:           de student krijgt inzicht in de huidige status van de georganiseerde sport (verenigingen, bonden en NOC*NSF) en ontwikkelt laat door middel van een podcast zien een visie te ontwikkelen op de toekomst van deze georganiseerde sport. 

Sprint 7:           de student maakt een analyse van de toekomstbestendigheid van het het Amsterdamse (sport)beleid) en schrijft een opiniërend visiestuk gericht op de waardecreatie voor de burger van Amsterdam.  

Workshop:       de student is in staat om aan de hand van één van de sprints in teamverband een interessante en inhoudelijk sterke workshop neer te zetten. 

Assessment:    de student is in staat een duidelijke (droom)vacature in de sport op te stellen, een overtuigende motivatiebrief te schrijven en een krachtig sollicitatie gesprek te voeren. 

Sprint #14:       De student begrijpt wat er bedoeld wordt met de uitspraak 'als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd'. 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Philipp van Benthem, p.van.benthem@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Laila Akkouh, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Verantwoordelijke opleiding: Johan Cruyff Academy

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Om toegelaten te worden dient de student te voldoen aan de standaard eisen van de HvA.

Toetsing

Werkvormen: (digitale) werkcolleges, praktijkopdrachten, werkbezoeken, peer-reviews en Agile werken. 
30 EC, een portfolio, bestaande uit: (team)assessments, professionaliseringsproducten en kennistoets(en). 

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Al het studiemateriaal / lesmateriaal voor deze minor is in de online lesomgeving te vinden (Brightspace). Om deze literatuur te kunnen bekijken en bestuderen is toegang tot deze lesomgeving een vereiste. Verder wordt er ook veel gebruik gemaakt van sport gerelateerde websites. Het is niet noodzakelijk om voor deze minor zelf studiemateriaal aan te schaffen in boekvorm.

Rooster

In de basis op maandagmiddag (13:00 – 16:00), woensdag- en vrijdagochtend
(9:00 – 12:00)

Contacttijd
De contacttijd is ca. 15 uur per week. De minor wordt via een online campus aangeboden: colleges, literatuur, casussen, opdrachten, peer-to-peer presentaties,  Q & A sessies, tutoring en (externe) werkbezoeken zijn te vinden op de digitale lesomgeving Brightspace. Door deze werkvormen wordt het studenten mogelijk gemaakt om onafhankelijk van tijd en plaats deel te nemen aan de minor. 

Bijzonder geschikt voor topsportstudenten die in het buitenland zijn vanwege hun sport.