Kies op maat

Inloggen Menu

Sport and Business

De minor sport en business richt zich op wereldwijde organisaties in sport business. Vanuit vele invalshoeken wordt bekeken hoe deze commerciële organisaties maximaal kunnen presteren binnen de wereld van sport.

De toenemende marktdynamiek, waarbij ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen, dwingen ondernemers binnen de wereld van de sport om hun visie en strategie feilloos ten uitvoer te brengen. Vanuit vele invalshoeken wordt ingezoomd op de  commerciële kant van de “World of Sports”. Hoe ziet dit commerciële speelveld eruit? Wie zijn de belangrijkste stakeholders, welke trends, krachten en ontwikkelingen spelen er en wat dit betekent voor de organisaties die binnen dit speelveld hun geld verdienen?  Welke elementen / indicatoren zorgen voor succes voor deze organisaties en wat deze organisaties kunnen doen om prestatieverbeteringen te realiseren? Je leert hoe het speelveld van sportbusiness eruit ziet en hoe je binnen dit speelveld als commerciele organisatie succesvol kunt zijn.

Leerdoelen

Leerdoelen

Naast het volgen van colleges loop je stage bij een sportorganisatie zoals Nike of Ajax bijvoorbeeld. Je leert hierdoor ook in de praktijk wat het handelen van een professional binnen een commerciële sportorganisatie inhoudt. Zo zal je afwisselend de rol van manager, projectleider, consultant en salesmanager uitvoeren.

Gedurende de minor ontwikkel je de volgende competenties: inspirerend leiderschap, het ontwikkelen en realiseren van sportbeleid, actief inspelen op ontwikkelingen in de sportmarkt, ondernemerschap, het vormen en onderhouden van een netwerk en het werken en ontwikkelen vanuit een visie op sport.

Ingangseisen

Geen

Literatuur

Studiemateriaal wordt aan het begin van de minor gepresenteerd
• Syllabi

Rooster

Circa 6 uur (werk)college per week op één dag (woensdag of donderdag). Op drie van de vier overige dagen loopt de student stage. 

Contacttijd:

Semester 2 

  • Theorie college:
   • 2 x per week college van 100 minuten
   • 2 x 7 weken lang
  • Werkcollege
   • 1 x per week college van 100 minuten
   • 2 x 7 weken lang
  • Toetsen:
   • 2 x een tentamen
   • 2 producten met begeleiding 1,5 uur per week.
   • stage
    • tenminste 20 face-to-face momenten (20 weken x 4 uur = 80 uur) met externe stagebegeleider
    • tenminste 2 face to face momenten (2 x 1:30 uur = 3 uur) met interne stagebeleider
    • contact via telefoon/mail/Whatsapp met interne stagebegeleider gemiddeld 1 uur per week

Toetsing

De studiepunten zijn onderverdeeld in 4 vakken en 1 praktijkstage

- Minorstage 18 ECTS binnen de context van Sport&Business
- Vak Sport Economics (3 ECTS, toetsing dmv een product)
- Vak Sport Business Organisations (3 ECTS, toetsing dmv een tentamen)
- Vak Economy of Sports (3 ECTS, toetsing dmv een tentamen)
- Vak Business in sports (3 ECTS, toetsing dmv een tentamen)
- Businessgame (bonuspunten)

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact René Randsdorp, i.d.m.randsdorp@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Marisca van der Ploeg, sisfbsv@hva.nl

Meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=WN5Y7B0MsIo&feature=youtu.be

Kosten:
Maximaal € 100 voor literatuur.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.