Kies op maat

Inloggen Menu

Sport, Business & Leadership

De minor sport, business & leadership richt zich op wereldwijde organisaties in sport business. Vanuit vele invalshoeken wordt bekeken hoe deze commerciële organisaties maximaal kunnen presteren binnen de wereld van sport.

De toenemende marktdynamiek, waarbij ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen, dwingen ondernemers binnen de wereld van de sport om hun visie en strategie feilloos ten uitvoer te brengen. Vanuit vele invalshoeken wordt ingezoomd op de  commerciële kant van de “World of Sports”. Hoe ziet dit commerciële speelveld eruit? Wie zijn de belangrijkste stakeholders, welke trends, krachten en ontwikkelingen spelen er en wat dit betekent voor de organisaties die binnen dit speelveld hun geld verdienen?  Welke elementen / indicatoren zorgen voor succes voor deze organisaties en wat deze organisaties kunnen doen om prestatieverbeteringen te realiseren? Je leert hoe het speelveld van sportbusiness eruit ziet en hoe je binnen dit speelveld als commerciële organisatie succesvol kunt zijn en wat jouw rol hier in kan zijn in de toekomst.

Leerdoelen

Naast het volgen van colleges doe je een consultancy opdracht bij een sportorganisatie zoals Nike of Ajax bijvoorbeeld. Je leert hierdoor ook in de praktijk wat het handelen van een professional binnen een commerciële sportorganisatie inhoudt. 

Gedurende de minor ontwikkel je de volgende competenties: inspirerend leiderschap, het ontwikkelen en realiseren van sportbeleid, actief inspelen op ontwikkelingen in de sportmarkt, ondernemerschap, het vormen en onderhouden van een netwerk en het werken en ontwikkelen vanuit een visie op sport.

Ingangseisen

Geen

Literatuur

Studiemateriaal wordt aan het begin van de minor gepresenteerd.

Rooster

Circa 15 uur (werk)college per week, veelal over 3 dagen verdeeld.

Contacttijd circa 20 uur, verdeeld over colleges van ca 8 colleges van ca 1,5 uur en ca 8 uur zelfstudie 

Toetsing

Programmaoverzicht

De minor bestaat uit 30 ECTS en is opgebouwd uit 4 bouwstenen:

Bouwsteen 1: World of Sport & Business; Hoe ziet het speelveld binnen de wereld van Sport&Business eruit en welke krachten spelen er?

 • Sport economie
 • Sports commerce
 • Sport marketing
 • E-sports
 • E-commerce
 • Start ups / scale ups

Bouwsteen 2: Trends en issue management; Welke belangrijke trends & issues spelen er binnen de wereld van Sport& Business?

 • Sustainability / MVO
 • Social entrepreneurship
 • Trendwatching
 • Big data

Bouwsteen 3: Business in Sports;Wat zijn de belangrijkste factoren voor commercieel succes binnen de wereld van Sport?

 • Sales conversion
 • innovation
 • Online marketing
 • Neuro Marketing
 • Small business generation
 • Performance management Business modelling
 • Business game

Bouwsteen 4: Leadership within the world of sports ; Hoe ga ik als leider om met verschillende krachten en culturen om binnen het speelveld van de wereld van de sport?

 • Personal leadership
 • Interculturele communicatie
 • Coaching as a manager

De studiepunten zijn verdeeld over de  4 bouwstenen

 • Bouwsteen 1: World of Sport & Business (8 ECTS, toetsing dmv een tentamen een product en een presentatie).
 • Bouwsteen 2: Trend & Issue management (7 ECTS), toetsing dmv wekelijkse tussentijdse toetsen een product en een presentatie).
 • Bouwsteen 3: Business in Sport (8 ECTS, toetsing dmv een tentamen een product en een presentatie)
 • Bouwsteen 4: Leadership within the world of Sport (7 ECTS, toetsing dmv een tentamen een persoonlijk logboek en een eindgesprek)

1 herkansing per toetsing per studiejaar.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact René Randsdorp, i.d.m.randsdorp@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Yvonne Reuvecamp-van Zijl, sisfbsv@hva.nl

Kosten:
Maximaal €300 voor literatuur en eigen bijdrage fieldtrip.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.