Kies op maat

Inloggen Menu

Sport and Business

De toenemende marktdynamiek, waarbij ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, dwingen sportondernemingen hun visie en strategie feilloos ten uitvoer te brengen. Het implementeren van de strategische doelstellingen en het integreren ervan in de dagelijkse activiteiten van een sportonderneming is een uitdaging. De samenwerking tussen strategische, tactische en operationele processen en een eenvoudige toegang tot betrouwbare en toekomstgerichte informatie, op alle niveaus, zijn voorwaarden voor een succesvolle sturing en blijvende prestatieverbeteringen. Prestatieverbeteringen die noodzakelijk zijn om concurrenten voor te blijven en 'stakeholders' tevreden te stellen. 

Leerdoelen

1.       Analyseert (inter)nationale organisaties; Bewaakt en/of vergroot de effectiviteit en efficiëntie binnen organisaties

2.       Analyseert beleidsproblemen binnen haar (inter)nationale context

3.       Speelt actief in op ontwikkelingen van de (inter) nationale sportmarkt 

4.       Initieert en implementeert veranderingen 

5.       Manoeuvreert strategisch 

6.       Werkt en ontwikkelt zich vanuit een visie op sport

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact René Randsdorp, i.d.m.randsdorp@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Cobi Kooistra, j.j.kooistra-roep@hva.nl

Kosten:
Circa € 180,-- als de boeken nieuw worden aangeschaft.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Geen

Toetsing

Sales (3 ECTS)
Performancemanagement & Informatiemanagement (3 ECTS)
Managementtheorie (3 ECTS)
Werkstuk (praktijk opdracht)(3 ECTS)
Stage (praktijk) (18 ECTS​)

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

•Geelen, P. Corporate Performance Management. Alphen aan Den Rijn: Vakmedianet Management B.V., 2004. (ISBN: 9789013011760)
• Keuning, D. & D.J. Eppink. Management & Organisatie, Theorie en toepassing. Noordhoff Uitgevers B.V., 2013 (ISBN: 9789001807887)
• Putten, w. van, A. Schenk & F. Martens. Sales- en accountmanagement. Amsterdam: Pearson Benelux B.V., 2012 (ISBN: 9789043024662)
• Snijders, J. & J. Bast. Ondernemen met Informatie. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V., 2013 (ISBN: 9789001816841)
• Jaarverslag van AJAX NV
• Syllabi 

Rooster

Circa 4 uur werkcollege per week op één dag (woensdag of donderdag). Op drie van de vier overige dagen loopt de student stage. 

Contacttijd:

Semester 2 

  • Werkcollege:
   • 2 x per week werkcollege van 100 minuten
   • 2 x 7 weken lang
  • Toetsen:
   • 3 x een tentamen
   • 1 paper met begeleiding 1 uur per week.
  • stage
   • tenminste 20 face-to-face momenten (20 weken x 4 uur = 80 uur) met externe stagebegeleider
   • tenminste 2 face to face momenten (2 x 1:30 uur = 3 uur) met interne stagebeleider
   • contact via telefoon/mail/Whatsapp met interne stagebegeleider gemiddeld 1 uur per week