Kies op maat

Inloggen Menu

Sport Coaching

‚ÄčIn deze minor wordt een generiek niveau 4 trainer/coach (volgens de Kwalificatie Structuur Sport van het NOC*NSF) aangeboden. Studenten lopen stage op landelijk niveau, bij voorkeur op topsportniveau.

Leerdoelen

Geven van trainingen (o.a. sporters begeleiden, (meer)jarenplanning maken, periodiseren, testen/meten/evalueren)

Coachen van wedstrijden (o.a. voorbereiden, registreren en beïnvloeden van wedstrijden, presteren onder druk, adviseren over voeding/doping)

Ondersteunen van sporttechnisch beleid (adviseren over sporttechnisch beleid, beleidsrapportage maken)

Begeleiden van sportkader in opleiding (begeleiden van sportkader en creëren van leerklimaat voor sportkader)

Begeleiden van het begeleidingsteam (o.a. begeleiden van het begeleidingsteam, raadplegen specialisten en omgaan met media)

Scouten van sporters (herkennen van talenten en scoutingssystemen gebruiken)

Ingangseisen

Minimaal 100 EC

Literatuur

Artikelen, literatuur van de verschillende bonden, presentaties van de lessen.

Rooster

Twee lesdagen van 10.00 - 15.00

Toetsing

18 CE stage

12 CE opdrachten en PvB afronding, portfolio en praktijkbeoordeling.

Het portfolio bestaat uit 24 schriftelijke opdrachten

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Sabrina Oudkerk Pool, s.oudkerk.pool@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact, sisfbsv@hva.nl

Kosten: PVB examenkosten bij de sportbond en kosten van extra bijeenkomsten bij de bond, wanneer deze verplicht worden gesteld.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.