Kies op maat

Inloggen Menu

Web Design and Development

Web Design & Development wordt verzorgd door de opleiding CMD. CMD-studenten kunnen deze minor ook kiezen als themasemester-minor.

De minor Web Design & Development is voor ontwerpers die meer van code willen weten en voor developers die beter willen worden in ontwerpen. In de minor Web Design & Development leer je interactieve toepassingen ontwerpen en bouwen met HTMLCSS en JavaScript.

In vijf vakken en twee projecten leer je alles over het web → je leert over de eigenaardigheden van browsers, je leert dat 't web er is voor mensen, je duikt diep in de wereld van digitale toegankelijkheid, van API’s, van usability, je weet wat je aan een JSON-bestand hebt. Meer? Er is meer: real-time, experiment, debuggenresponsiverapid prototyping, microinteracties, testen met mensen, documenteren …

Er worden 2 vakken tegelijk gegeven met wekelijkse opdrachten en beoordelingen. De vakken hebben een focus op techniek en JavaScript, of richten zich op design en interactie met HTML en CSS.

In de projecten combineer je al je kennis en vaardigheden. Tussen de vakken in doe je een eerste kort project van een week - de hackaton. De minor sluit je af met de meesterproef - een opdracht van van een echte opdrachtgever. 

Tijdens de hele minor loopt de Weekly Nerd, een serie presentaties en gastcolleges uit het werkveld. Hier komen inspirerende mensen uit het beroepenveld lezingen geven. Meer en meer zijn dat alumni van deze zelfde minor die inmiddels prachtig werk leveren.

In de minor werken we in het studio-model. We hebben een eigen vaste ruimte waar je werkt en aan lessen en colleges deelneemt. De werklast is full-time. Je werkt 40 uur per week in de studio.

 

Leerdoelen

Web Design & Development is een minor gegeven door de opleiding CMD.  
CMD-studenten kunnen deze minor ook als verplichte themasemester-minor doen

 • Je kunt een interface / interactie ontwerpen voor de gebruiker, deze al itererend verbeteren en je ontwerpkeuzes daarbij onderbouwen.
 • Je kunt (nieuwe) webtechnologieën inzetten om een interactief prototype te ontwerpen en maken.
 • Je kunt (in een team) een project opzetten en uitvoeren waarbij ontwerp en development samengaan (werkomgeving, versiebeheer, documentatie).
 • Je kunt experimenteren met (nieuwe) webtechnologieën om te onderzoeken waar en hoe je die technologiën in kunt zetten in je ontwerp.
 • Je kunt websites ontwerpen en bouwen die overal werken, op elk device werken en door alle gebruikers gebruikt kunnen worden.
 • Je kunt een website realiseren met dynamische data (API, JSON, Server-Client).
  Er kan aan alle CMD-competenties worden gewerkt afhankelijk van de opdracht.

1. Oriënteren en begrijpen 

2. Verbeelden en conceptualiseren 

3. Prototypen en uitwerken 

4. Evalueren 

5. Samen ontwerpen 

6. Georganiseerd en professioneel ontwerpen 

7. Persoonlijk en geëngageerd ontwerpen 

8. Vakkundig en onderzoekend ontwerpen

Ingangseisen

- Minor: Volg je dit programma als minor? Je voldoet tenminste aan de toelatingseisen van je eigen opleiding voor het volgen van een minor (zie OER van je opleiding). 

Voor de minor Web Design & Development is het belangrijk dat je al kennis hebt van HTML, CSS en Javascript, en dat je al een aantal vakken en/of projecten gevolgd over web design en web development. We gaan we er van uit dat je dit weet van HTML, CSS en Javascript, dit kun je ook gebruiken om je voor te bereiden op de minor:

 • Je kan met HTML een webpagina opmaken en je bent bekend met verschillende HTML-elementen. Je kent de basisstructuur van een HTML pagina. Je begrijpt het Document Object Model. Je kan een link maken, je kan een formulier maken, je kan een imagevideo en audio element tonen, en je weet hoe deze elementen werken.
 • Je weet hoe je CSS aan een pagina moet toevoegen en je kan met CSS elementen stylen. Je kent verschillende selectors, zoals bijvoorbeeld idclass, child, target en de attribute selector. Je kan verschillende states van een interactief element vormgeven. Je kan flexbox en grid toepassen om een layout te maken, en je kan een responsive pagina ontwerpen en maken met container-queries, media-queries en/of schaalbare units .
 • Je weet hoe je Javascript aan een pagina moet toevoegen en je kan je eigen code schrijven. Je kan een functie schrijven en gebruiken, je kan verschillende type Variabelen gebruiken, je kan Arrays gebruiken en manipuleren en je kan Condities en Loops gebruiken. Je kan met de querySelector, het classList-object en verschillende UIEvents een micro-interactie maken. Je kan een JSON bestand laden en je weet hoe je de data kan koppelen en aan de DOM kan toevoegen.

Van studenten wordt verwacht dat ze leergierig, zelfredzaam en gedreven zijn. Samen met bedrijven uit de creatieve industrie verkennen we de grenzen van wat er mogelijk is op het web. Heb je affiniteit met design én techniek - dan is deze minor voor jou!

  Meer informatie over de toelatingseisen, welke voorkennis je nodig hebt en hoe je je kan voorbereiden staat ook hier: https://everythingweb.org/voorkennis

Literatuur

 • Het internet is stuk maar we kunnen het repareren
  van Marleen Stikker
 • CSS Secrets: Better Solutions to Everyday Web Design Problems
  van Lea Verou
 • Seductive Interaction Design, Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences
  van Stephen P. Anderson

Rooster

Elke dag wordt er van half 9:30 tot 17:00 lesgegeven en gewerkt aan de opdrachten.

Week 1 en 2WAFS

Week 2 tot 6

CSS

BT

Week 7

Hackaton

Week 9 tot 12

HCD

API

Week 13

Herkansingsweek en WN

Week 14 tot 19

Meesterproef

Week 20

Herkansing Meesterproef

Het rooster wordt twee weken voor aanvang van de minor bekend gemaakt via rooster.hva.nl

Contacttijd:

Voor de minor Web Design & Development wordt verwacht dat je minimaal 32 uur per week aanwezig bent. Elke dag 6 a 7 uur. Elke dag is er les en zijn er docenten en assistenten aanwezig om je te begeleiden.

Toetsing

In totaal 30 EC.
Onderverdeeld in onderstaande vakken en projecten:

Web App from Scratch (3 ects)
In dit vak ga je een web app maken zonder frameworks of onnodige libraries, dus zoveel mogelijk met native HTML, CSS & JavaScript. Je leert hoe je structuur aanbrengt in je code en hoe je hiermee 'from scratch' een web app maakt. Met deze kennis begrijp je beter hoe bestaande api’s, libraries en frameworks werken.
Product: Single Page App met JSON data. Toets: Mondeling en documentatie.

Progressive Web Apps (3 ects)
In het vak Progressive Web Apps leer je hoe je een website kan ombouwen naar een server side gerenderde applicatie. Met een reeks van optimalisaties ga je de performance van de applicatie verbeteren. Je leert ook hoe je een applicatie offline beschikbaar kan maken.
Product: Progressive Web App met server-side-rendering, service worker en critical rendering.Toetsvorm: Mondeling en documentatie.

Real-Time Web (3 ects)
In het vak Real-Time Web leer je hoe je real-time data op een inzichtelijke manier toegankelijk kunt maken.
Product: Multi-user Web App met NodeJS. Toets: Mondeling en documentatie.

CSS to the Rescue (3 ects)
In dit vak ga je meer leren over CSS dan je al weet. Je gaat op onderzoek uit in de interactieve en visuele krochten van CSS. Op een creatieve manier ga je kennis opdoen van hedendaags CSS. Met zo’n goed begrip van CSS kan je het laten doen wat jij wil, en dat is nodig om webpagina’s te maken waar mensen blij van worden.
Product: Gestylde experimentele webpagina, selector-first, no-js aanpak. Toets: Mondeling en documentatie.

Browser Technologies (3 ects)
In het vak Browser Technologies leer je hoe je goede, robuuste, toegankelijke websites maakt. Je gaat leren over Progressive Enhancement, Feature Detection en Fallback. Het web is er voor iedereen. In dit vak leer je hoe je daarvoor kan zorgen.
Product: Prototype met code opgebouwd volgens het principe van progressive enhancement. Toets:Mondeling en documentatie.

Human Centred Design (3 ects)
In het vak Human Centred Design leer je hoe je verschillende interface principes kan toepassen. Dit vak richt zich op de gebruiker en hoe je die aantrekkelijke, duidelijke en een prettige interface kan aanbieden die doet wat die moet doen.
Product: Web ontwerp exclusief gemaakt voor 1 persoon. Toets:Mondeling en documentatie.

Meesterproef (9 ects)
In de Meesterproef ga je laten zien wat je allemaal hebt geleerd. Er worden een aantal projecten (voor echte opdrachtgevers) aangeboden waar je in 5 weken een oplossing voor een probleem moeten verzinnen en maken.
Product: Opdracht van een echte opdrachtgever. Toets: Presentatie en documentatie.

Weekly Geek (3 ects)
In de Weekly Geek krijg je een serie presentaties en gastcolleges uit het werkveld.
Product: Sketchnote en Blog. Toets: Schriftelijk.

Tijdens de minor is er tijd om vakken aan te vullen.  Mocht je een of meerdere vakken tijdens de minor niet halen dan kun je die los herkansen in het volgende jaar.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de minor Web Design & Development staat hier https://everythingweb.org   Meer informatie over de toelatingseisen, welke voorkennis je nodig hebt en hoe je je kan voorbereiden staat hier: https://everythingweb.org/voorkennis

Vragen, opmerkingen en feedback van studenten over de minor kun je lezen in de FAQ: https://everythingweb.org/faq.

Vragen over de minor?
Contact Vasilis Gemert (m.van.gemert@hva.nl) en Sanne t’ Hooft (m.s.t.hooft@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Tracy Hepp-Walker, info-cmd@hva.nl


Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.