Kies op maat

Inloggen Menu

Web Design and Development

Het is niet meer mogelijk je voor semester 2 2021-2022 voor deze minor in te schrijven. Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt.

De minor Web Design & Development is dé tech minor van CMD. In de minor Web Design & Development leer je alles over interfaces, browsers, real-time, performance, prototyping, interactie, usability, responsive, reactive, micro-interacties, API’s en …   het WEB.

De minor bestaat uit 3 blokken en de Meesterproef. In een blok worden 2 vakken tegelijk gegeven met wekelijkse opdrachten en beoordelingen. Elk blok wordt afgesloten met een projectweek. De Meesterproef is een project van 5 weken voor een echte opdrachtgever. Tijdens de hele minor loopt de Weekly Nerd, een serie presentaties en gastcolleges uit het werkveld.

De minor heeft een vast lokaal waar alle lessen worden gegeven. Na de lessen wordt van studenten verwacht dat ze in het lokaal blijven werken zoals je dat ook in een bedrijf zou doen. De werkbelasting is full-time, elke dag is er les en zijn er docenten en assistenten aanwezig om je te begeleiden als je aan de opdrachten werkt.

Leerdoelen

​· De student is in staat een interface / interactie te ontwikkelen gericht op de gebruiker

· De student kan verschillende (nieuwe) webtoepassingen / technologieën met elkaar verbinden, eigen maken en kan deze inzetten, aanpassen en verbeteren. Hiermee kan de student een werkend prototype ontwikkelen. 

· De student begrijpt de manier waarop informatie wordt uitgewisseld tussen verschillende systemen. 

· De student kan een probleemanalyse doen, kan deze vertalen naar een technische oplossing en kan deze communiceren.

· De student kan een technisch project managen en kan tevens zichzelf managen hierin (werkomgevingen, versie beheer, documentatie). 

Ingangseisen

Voor deze minor heb je een gedegen kennis van HTML, CSS en Javascript nodig. 

Literatuur

- CSS Secrets: Better Solutions to Everyday Web Design Problems, van Lea Verou

- Seductive Interaction Design, Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences, van Stephen P. Anderson

Rooster

Dit is een fulltime minor.

Elke dag wordt er van half 10 tot 17:00 lesgegeven en gewerkt aan de opdrachten. 

Week 1,2,3 Web App From Scratch - CSS to the Rescue Week 4 Projectweek 1
Week 5,6,7 Progressive Web Apps - Browser Technologies
Week 8 Projectweek 2
Week 9,10,11 Real-Time Web - User-Centered Design
Week 12 Projectweek 3
Week 13 Herkansingsweek
Week 14,15,16,17,18 Meesterproef
Week 19,20 Herkansingsweek Meesterproef

Voor de minor Web Design & Development wordt verwacht dat je minimaal 30 uur per week aanwezig bent. Elke dag 6 uur. Elke dag is er les en zijn er docenten en assistenten aanwezig om je te begeleiden.

Toetsing

In totaal 30 EC.

Onderverdeeld in onderstaande vakken en projecten:

Web App from Scratch (3 ects)
In dit vak ga je een web app maken zonder frameworks of onnodige libraries, dus zoveel mogelijk met native HTML, CSS & JavaScript. Je leert hoe je structuur aanbrengt in je code en hoe je hiermee 'from scratch' een web app maakt. Met deze kennis begrijp je beter hoe bestaande api’s, libraries en frameworks werken.

CSS to the Rescue (3 ects)
In dit vak ga je meer leren over CSS dan je al weet. Je gaat goed werkende responsive oplossingen bedenken én maken voor complexe interfaces. Met een goed begrip van CSS kan je het laten doen wat jij wil, en dat is nodig om webpagina’s te maken waar mensen blij van worden.

Progressive Web Apps (3 ects)
In het vak Progressive Web Apps leer je hoe je een website kan ombouwen naar een server side gerenderde applicatie. Met een reeks van optimalisaties ga je de performance van de applicatie verbeteren. Je leert ook hoe je een applicatie offline beschikbaar kan maken.

Browser Technologies (3 ects)
In het vak Browser Technologies leer je hoe je goede, robuuste, toegankelijke websites maakt. Je gaat leren over Progressive Enhancement, Feature Detection en Fallback. Het web is er voor iedereen. In dit vak leer je hoe je daarvoor kan zorgen.

Real-Time Web (3 ects)
In het vak Real-Time Web leer je hoe je real-time data op een inzichtelijke manier toegankelijk kunt maken. 

Human Centred Design (3 ects)
In het vak Human Centred Design leer je hoe je verschillende interface principes kan toepassen. Dit vak richt zich op de gebruiker en hoe je die aantrekkelijke, duidelijke en een prettige interface kan aanbieden die doet wat die moet doen.

Meesterproef (9 ects)
In de Meesterproef ga je laten zien wat je allemaal hebt geleerd. Er worden een aantal projecten (voor echte opdrachtgevers) aangeboden waar je in 5 weken een oplossing voor een probleem moeten verzinnen en maken.

Weekly Geek (3 ects)
In de Weekly Geek krijg je een serie presentaties en gastcolleges uit het werkveld.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie op:
https://everythingweb.org/

Vragen over de minor?
Contact Koop Reynders, k.g.reynders@hva.nl en Joost Faber, j.faber@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Tracy Hepp-Walker, info-cmd@hva.nl

Let op: Er zijn 5 plekken beschikbaar voor KOM-studenten.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.