Kies op maat

Inloggen Menu

Web Design and Development

Web Design & Development wordt verzorgd door de opleiding CMD. CMD-studenten kunnen deze minor ook kiezen als themasemester-minor.

 

De minor Web Design & Development is een tech minor van CMD. In de minor Web Design & Development leer je interactieve toepassingen maken met HTML, CSS en JavaScript. In verschillende vakken en projecten leer je over browsers, het ‘real time web’, performance, rapid prototyping, usability, documenteren, versiebeheer, debuggen, testen, responsive, reactive, micro interacties, API’s en … het web.

De minor bestaat uit 3 blokken en een Meesterproef. Er worden 2 vakken tegelijk gegeven met wekelijkse opdrachten en beoordelingen. Elk blok wordt afgesloten met een projectweek. De Meesterproef is een project van 5 weken voor een echte opdrachtgever. Tijdens de hele minor loopt de Weekly Nerd, een serie presentaties en gastcolleges uit het werkveld.

De minor heeft een als het even kan een vast lokaal waar alle lessen worden gegeven. Na de lessen wordt van studenten verwacht dat ze in het lokaal blijven werken zoals je dat ook in een bedrijf zou doen. De werkbelasting is full-time, elke dag is er les en zijn er docenten en assistenten aanwezig om je te begeleiden als je aan de opdrachten werkt.

Deze minor is ook geschikt voor Visual Interface Designers en Interactie ontwerpers die alles willen weten over hoe code van invloed is op het ontwerpen en maken van websites.

 https://everythingweb.org/video/

Leerdoelen

Web Design & Development is een minor gegeven door de opleiding CMD.  CMD-studenten kunnen deze minor ook als verplichte themasemester-minor doen

 • De student kan verschillende (nieuwe) webtechnologieën inzetten om een interactief prototype te ontwerpen en maken.
 • De student is in staat een interface / interactie te ontwikkelen gericht op de gebruiker. 

 • De student kan een probleemanalyse doen, kan deze vertalen naar een technische oplossing en ontwerpkeuzes verantwoorden.
 • De student begrijpt de manier waarop informatie wordt uitgewisseld tussen verschillende systemen (API, JSON, Server-Client).
 • De student kan een technisch project managen (werkomgevingen, versie beheer, documentatie).
  Er kan aan alle CMD-competenties worden gewerkt afhankelijk van de opdracht.

1. Oriënteren en begrijpen 

2. Verbeelden en conceptualiseren 

3. Prototypen en uitwerken 

4. Evalueren 

5. Samen ontwerpen 

6. Georganiseerd en professioneel ontwerpen 

7. Persoonlijk en geëngageerd ontwerpen 

8. Vakkundig en onderzoekend ontwerpen

Ingangseisen

Voor deze minor heb je een gedegen kennis van HTML, CSS en Javascript nodig.
Van studenten wordt verwacht dat ze leergierig, zelfredzaam en gedreven zijn.

Literatuur

 • Het internet is stuk maar we kunnen het repareren
  van Marleen Stikker
 • CSS Secrets: Better Solutions to Everyday Web Design Problems
  van Lea Verou
 • Seductive Interaction Design, Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences
  van Stephen P. Anderson

Rooster

Elke dag* wordt er van half 10 tot 17:00 lesgegeven en gewerkt aan de opdrachten.
*als er genoeg ruimtebeschikbaar is op de Amstelcampus

Week 1Introweek

Week 2,3,4,5

Web App From Scratch

CSS to the Rescue

Week 6

Projectweek 1 - Quick, Hack, Prototype

Week 7,8,9

Progressive Web Apps

Browser Technologies

Week 10

Projectweek 2 - Solve, Debug & Optimize

Week 11,12,13

Real-Time Web

Human Centred Design

Week 14

Herkansingsweek

Week 15,16,17,18,19

Meesterproef

Week 20,21

Herkansingsweek Meesterproef

Het rooster wordt twee weken voor aanvang van de minor bekend gemaakt via rooster.hva.nl

Voor de minor Web Design & Development wordt verwacht dat je minimaal 30 uur per week aanwezig bent. Elke dag 6 uur. Elke dag is er les en zijn er docenten en assistenten aanwezig om je te begeleiden.

Toetsing

In totaal 30 EC.
Onderverdeeld in onderstaande vakken en projecten:

Web App from Scratch (3 ects)
In dit vak ga je een web app maken zonder frameworks of onnodige libraries, dus zoveel mogelijk met native HTML, CSS & JavaScript. Je leert hoe je structuur aanbrengt in je code en hoe je hiermee 'from scratch' een web app maakt. Met deze kennis begrijp je beter hoe bestaande api’s, libraries en frameworks werken.
Product: Single Page App met JSON data. Toets: Mondeling en documentatie.

Progressive Web Apps (3 ects)
In het vak Progressive Web Apps leer je hoe je een website kan ombouwen naar een server side gerenderde applicatie. Met een reeks van optimalisaties ga je de performance van de applicatie verbeteren. Je leert ook hoe je een applicatie offline beschikbaar kan maken.
Product: Progressive Web App met server-side-rendering, service worker en critical rendering.Toetsvorm: Mondeling en documentatie.

Real-Time Web (3 ects)
In het vak Real-Time Web leer je hoe je real-time data op een inzichtelijke manier toegankelijk kunt maken.
Product: Multi-user Web App met NodeJS. Toets: Mondeling en documentatie.

CSS to the Rescue (3 ects)
In dit vak ga je meer leren over CSS dan je al weet. Je gaat op onderzoek uit in de interactieve en visuele krochten van CSS. Op een creatieve manier ga je kennis opdoen van hedendaags CSS. Met zo’n goed begrip van CSS kan je het laten doen wat jij wil, en dat is nodig om webpagina’s te maken waar mensen blij van worden.
Product: Gestylde experimentele webpagina, selector-first, no-js aanpak. Toets: Mondeling en documentatie.

Browser Technologies (3 ects)
In het vak Browser Technologies leer je hoe je goede, robuuste, toegankelijke websites maakt. Je gaat leren over Progressive Enhancement, Feature Detection en Fallback. Het web is er voor iedereen. In dit vak leer je hoe je daarvoor kan zorgen.
Product: Prototype met code opgebouwd volgens het principe van progressive enhancement. Toets:Mondeling en documentatie.

Human Centred Design (3 ects)
In het vak Human Centred Design leer je hoe je verschillende interface principes kan toepassen. Dit vak richt zich op de gebruiker en hoe je die aantrekkelijke, duidelijke en een prettige interface kan aanbieden die doet wat die moet doen.
Product: Web ontwerp exclusief gemaakt voor 1 persoon. Toets:Mondeling en documentatie.

Meesterproef (9 ects)
In de Meesterproef ga je laten zien wat je allemaal hebt geleerd. Er worden een aantal projecten (voor echte opdrachtgevers) aangeboden waar je in 5 weken een oplossing voor een probleem moeten verzinnen en maken.
Product: Opdracht van een echte opdrachtgever. Toets: Presentatie en documentatie.

Weekly Geek (3 ects)
In de Weekly Geek krijg je een serie presentaties en gastcolleges uit het werkveld.
Product: Sketchnote en Blog. Toets: Schriftelijk.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de minor Web Design & Development staat hier https://everythingweb.org   Meer informatie over de toelatingseisen, welke voorkennis je nodig hebt en hoe je je kan voorbereiden staat hier: https://everythingweb.org/voorkennis

Vragen, opmerkingen en feedback van studenten over de minor kun je lezen in de FAQ: https://everythingweb.org/faq.

Vragen over de minor?
Contact Koop Reynders, k.g.reynders@hva.nl en Joost Faber, j.faber@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Tracy Hepp-Walker, info-cmd@hva.nl

Let op: Er zijn 8 plekken beschikbaar voor KOM-studenten.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.