Kies op maat

Inloggen Menu

Het internet is stuk, maar we gaan het repareren

Waarom kan ik niet zelf bepalen of mijn oude foto's op het internet blijven of niet? Kan dat niet anders? 🤔

Is mijn Instagram-verslaving wel écht mijn eigen schuld? Wat is de verantwoordelijkheid die een platform heeft hierin? 🧠

De overheid heeft veel data over mij. Doen ze daar eigenlijk iets mee? Wat dan? En waarom vragen ze dat niet aan mij, heb ik hier invloed op? 💭


Op dit moment kun je qua technologie kiezen uit twee opties: De Silicon Valley-variant waarin je als consument getrackt en gemanipuleerd wordt om zoveel mogelijk te kopen en verslaafd aan je scherm hangt, of de Chinese variant waarin je in de gaten wordt gehouden om te zien of je wel als een goede onderdanige van de staat gedraagt.

Het is tijd voor een derde alternatief: écht sociale technologie voor en door de gemeenschap.

Samen met internetpionier Marleen Stikker (professor of practice van de HvA 🔗) en de andere studenten ga je werken aan een beter internet op basis van wat Stikker de Public Stack noemt. Dat is technologie waarin niet commercie of controle centraal staat, maar waarbij de gemeenschappelijke waarden het belangrijkst zijn.

We beginnen bij je eigen technologiegebruik en zoomen langzaam maar zeker uit totdat we kijken naar technologie in de stad. Voor opdrachtgevers uit Amsterdam ga je bijvoorbeeld werken aan eerlijke alternatieven voor dataplatformen zoals die van de flitsbezorgers, gedeelde brommers of taxidiensten; of aan manieren om met digitale technologie burgers meer invloed te geven over wat er allemaal gebeurt in de gemeente.

We verwachten daarbij dat je jouw expertise en kennis inbrengt en overdraagt aan de andere studenten (die een andere achtergrond kunnen hebben dan jij).

Om het internet te repareren hebben we niet alleen IT'ers en designers nodig, maar bijvoorbeeld ook juristen voor de spelregels, economen voor nieuwe businessmodellen en verhalenvertellers die inspireren en agenderen. Wil jij werken aan de toekomst van het internet? Meld je dan aan!

Meer informatie over de Public Stack en een internet dat is gebaseerd op belangrijke maatschappelijk (publieke) waarden vind je op publicstack.net 🔗.

Het internet is stuk, maar we gaan het repareren is een minor van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en heeft een thuisbasis bij de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD).

video

Leerdoelen

De leeruitkomsten van de minor zijn als volgt: Je…

  • Ontwerpt een (prototype) van een digitaal systeem vanuit de Public Stack benadering. Dus met oog voor onder meer de ethische, organisatorische, juridische, economische, en sociale/psychologische aspecten van dat systeem.
  • Kunt herkennen en laten zien op welke manier waarden tot uitdrukking komen in technologie en legt uit hoe je bij de producten die je maakt rekening hebt gehouden met publieke, democratische waarden en met mensenrechten.
  • Past inclusieve ontwerpprocessen toe om publieke waarden in (voorstellen voor) technologie tot uiting te brengen.
  • Bent samen met je medestudenten verantwoordelijk voor het duurzaam (digitaal) presenteren van jullie werk en hebt tijdens de minor een persoonlijke bijdrage geleverd aan de digitale commons.
  • Begrijpt de geschiedenis van de publieke ruimte op het internet en kan diensten op het internet in een historische context plaatsen.

Kortom: Aan het einde van de minor ben je in staat om actief bij te dragen aan beter internet en doe je dit vanuit een kritische grondhouding naar technologie.

Ingangseisen

Nieuwsgierigheid naar de rol die technologie speelt in onze samenleving, samen met de wil om daar op een positieve manier een bijdrage aan te leveren, zijn de belangrijkste vereisten om aan deze minor mee te kunnen doen.

De minor is uiteraard open voor iedereen. We mikken daarbij op een groep studenten die vanuit verschillende opleidingen komen en zo verschillende invalshoeken kunnen meebrengen. Denk dan onder meer aan studenten rechten, ICT, bestuurskunde, communicatie, creative business, bedrijfskunde, engineering, of communication and multimedia design.

Dat betekent dat we een open houding van je verwachten ten opzichte van andere domeinen, en dat je die diversiteit belangrijk vindt. Om deze diversiteit van perspectieven te garanderen hebben we voor studenten vanuit een bepaalde opleiding een beperkt aantal plekken binnen de minor.   Daarnaast moet je tenminste voldoen aan de toelatingseisen van je eigen opleiding voor het volgen een minor (vaak is dat een bepaalde punteneis).

Literatuur

Het boek van Marleen Stikker, Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren 🔗, is de inhoudelijke rode draad van deze minor. We verwachten dat je dit boek koopt.

Daarnaast maken we gebruik van recente Nederlands- (en soms) Engelstalige artikelen, nieuwsberichten, opiniestukken, documentaires, en podcasts die nauw aansluiten bij de minor. Deze worden gedeeld via de digitale leeromgeving.

Deze minor wordt in het Nederlands gegeven. Zo af en toe kan er wel gevraagd worden om een Engelse tekst te lezen, bekijken, of luisteren.

Rooster

Elke week heb je les in vier blokken van drie lesuur. Die blokken zijn over minimaal drie dagen verdeeld. De lessen zijn op de Amstelcampus (en niet online), meestal in het TTH-gebouw.

Contacturen: Gemiddeld word je 12 uur per week op de campus verwacht voor de les. Daarnaast moet je ook vaak aanwezig zijn om samen te werken met andere studenten of om bepaalde (onderzoeks)opdrachten uit te voeren.

Toetsing

De minor bestaat uit twee delen, van elk 15EC.

De toetsing voor elk van deze delen is door middel van een individueel portfolio met daarin een uitwerking van de individuele opdrachten en een reflectie van en op het werk dat in groepjes is gemaakt.

Een belangrijk onderdeel van het programma is het daadwerkelijk vormgeven van (prototypes van) technologie op basis van publieke waarden (ook wel het werken aan de Public Stack genoemd). Dat kan in opdracht van een opdrachtgever met een echt vraagstuk, en kan in de vorm van een door de student te kiezen vrije opdracht.

Bij een onvoldoende volgt er een herstelopdracht met een heldere deadline.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Wil je meer informatie over de minor? Dan ben je zeer welkom om even langs te komen bij een van de volgende virtuele inloop-calls op Microsoft Teams:

Je hoeft je niet aan te melden, en er is ruimte voor alle vragen die je maar wilt stellen.

Deze minor is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, Waag 🔗 (waar Marleen Stikker directeur is) en het Centre of Expertise for Creative Innovation 🔗 (CoECI).

De kosten voor studiemateriaal en eventuele excursies zullen onder de € 100 blijven.

Video: FDMCI Minor: Het Internet is stuk - YouTube

Vragen over de minor?
Contact Hans de Zwart, h.de.zwart@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Tracy Hepp-Walker, info-cmd@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.