Kies op maat

Inloggen Menu

Het Jonge kind: Opvang en Educatieve Voorzieningen

Je kunt je niet meer aanmelden voor semester 1 2020-2021. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

De kinderopvang en het Integraal Kindcentrum (IKC) staan momenteel sterk in de belangstelling. Maatschappelijk zijn er hoge verwachtingen van de sectoren, zoals het signaleren en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden, kinderen voorbereiden op de diverse samenleving, samenwerken met ouders aan de opvoeding & ontwikkeling en natuurlijk het mogelijk maken van de combinatie arbeid en zorg. Tegelijkertijd bestaat er zorg over de pedagogische kwaliteit van de sectoren. De maatschappelijke en inhoudelijke vraagstukken die volgen uit de opdracht aan deze sectoren staan centraal in de minor.
Studenten verwerven kennis van de pedagogische basisdoelen, leren deze in de pedagogische praktijk te herkennen en toe te passen. Aandacht wordt besteed aan visievorming met betrekking tot voorzieningen voor jonge kinderen, met bijzondere focus op de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en de samenwerking met ouders. Deze minor bereidt studenten voor op het realiseren van pedagogische kwaliteit in jonge kind voorzieningen. Daartoe leren studenten ook professionals te coachen op het realiseren van pedagogische kwaliteit in interactie met de kinderen.
Ter verbreding van de maatschappelijk positie van deze sector en ter ondersteuning van visievorming van de student vormt een studiereis naar Berlijn onderdeel van het minor programma.

Leerdoelen

  • Student verwerft kennis van en inzicht in pedagogische kwaliteit in jonge kindvoorzieningen, in (inter)nationaal perspectief
  • Student leert wetenschappelijke kennis vertalen naar pedagogisch beleid
  • Student verwerft inzicht in de maatschappelijke functie van voorzieningen voor het jonge kind en ontwikkelt een eigen visie
  • Student heeft kennis over over het bevorderen van sociale inclusie
  • Studenten verwerven inzicht in het belang van spel en spelbenadering en de rol van de professional bij het begeleiden van spel
  • Student verkrijgt inzicht en vaardigheden in het coachen van professionals op het vergroten van kwaliteit
  • Studenten kennen verschillende leiderschapsrollen, hebben zicht op welke leiderschapsrollen passen bij welk type organisatie en kennen de eigen voorkeuren.
  • Studenten verwerven inzicht in organisatieculturen in jonge kindvoorzieningen.
  • Student verwerft kennis over verschillende wijzen waarop leiders veranderingen kunnen implementeren en krijgt zicht op eigen voorkeuren inzake veranderingsstrategieën.
  • Student is in staat om toegepast onderzoek uit te voeren.

Aanvullende informatie

Ongeveer ​350,- Binnen de module kwaliteit en beleid wordt een studiereis georganiseerd, de eigen bijdrage van deze studiereis is 275,-. Overige kosten zijn kosten voor de aanschaf van literatuur.

Vragen over de minor?
Contact Odette Spee, o.l.f.spee@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Lia Stip, minoren-foo@hva.nl

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Kennis van onderzoek en onderzoeksvaardigheden is, evenals kennis van de ontwikkeling van kinderen, vereist. Studenten Onderwijs en Opvoeding en Maatschappij en Recht behoren tot de doelgroep. Tevens zijn studenten Pedagogiek of verwante studies van andere hogescholen welkom om deel te nemen aan deze minor.

Toetsing

Module - ects - Toetsvorm - toetsweek - ​herkansing
​Kwaliteit en beleid - 9 - Assessment - ​blok 2 - blok 2​
Spel en ontwikkelingsstimulering - 3 - Presentatie en verslag ​- ​blok 2 - blok 2
Managementvaardigheden - 3 - Schriftelijke opdracht​ - blok 1 - ​blok 2
​Beroepsopdracht Sociale Inclusie - 15 - Eindproduct - blok 2 - blok 2

Werkvormen en contact- en zelfstudie-uren: contacturen 260, zelfstudie 580, totaal 840 uren.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Fukkink, R., & Oostdam, R. (2016). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho

Hol, A. en anderen (2012). Handboek Management Kinderopvang. Amsterdam: SWP

Keulen, van A., & Singer, E. (2012). Samen verschillend: Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar. Amsterdam: Reed Business

NCKO (2011). De NCKO kwaliteitsmonitor. Het instrument waarmee kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen. Amsterdam: SWP

Singer, E., & de Haan, D. (2015). Speels, liefdevol en vakkundig: Theorie over opvoeding, ontwikkeling en educatie van jonge kinderen. Amsterdam SWP

NB: Overige literatuur, met name artikelen, wordt op DLWO bekend gemaakt.

Rooster

​De lessen worden gegeven op de dinsdag-en donderdag. Het precieze rooster is nog niet bekend, houd rekening met een hele dagen onderwijs.

In blok 1 is een studiereis naar Berlijn gepland. De precieze data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. We zijn altijd een gehele week op reis, we vertrekken zondagavond en zijn vrijdagavond weer terug in Amsterdam.

Dit rooster is onder voorbehoud, je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Contacttijd
260 uren contacttijd. Het gaat hierbij om werkcolleges (Kwaliteit en beleid, Spel en ontwikkelingsstimulering, Beroepsopdracht Sociale Inclusie, Managementvaardigheden)  en begeleiding in groepjes bij praktijkopdrachten (Beroepsopdracht Sociale Inclusie & Kwaliteit en beleid ).