Kies op maat

Inloggen Menu

Klimaatbestendige Stad

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen en hitte geeft gezondheidsproblemen. De noodzaak van klimaatbestendige inrichting is duidelijk op nationaal niveau. 

De minor richt zich op het omgaan met klimaatontwikkelingen in relatie tot de inrichting van het stedelijk gebied op zowel grote als kleine schaal. Studenten leren in deze minor gebieden, steden en gebouwen climateproof in te richten, zodat niet alleen nu maar ook in de toekomst prettig in steden kan worden geleefd.

In het eerste deel van de minor wordt, door middel van het uitvoeren van opdrachten, vooral ingegaan op de theoretische achtergrond van de klimaatbestendige stad. In het tweede deel van de minor gaan de studenten aan de slag als adviesbureau en moeten de opgedane kennis toepassen bij een externe opdrachtgever, zoals een gemeente, waterschap of projectontwikkelaar in een actueel project op zowel grote als kleine schaal. Deze minor vormt een onderdeel van het HvA onderzoeksprogramma Klimaatbestendige Stad.

Leerdoelen

Tijdens deze minor leer je over klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor de stad. Het gaat over klimaatverandering, stadsklimaat, hitte, droogte, waterveiligheid, wateroverlast en inrichting van stedelijke gebieden. Hoe kunnen steden klimaatadaptief worden ingericht rekening houdend met klimaatbedreigingen zoals wateroverlast, extreme regenval, zeespiegelstijging en stijgende temperaturen? Hoe ziet een klimaatbestendig stedelijk ontwerp eruit? Wat zijn de kosten en baten van een klimaatbestendige inrichting?

Na het afronden van deze minor heb je inzicht in de effecten van klimaatverandering op het stedelijk gebied, weet je van alles over het technisch en ruimtelijke voorkomen hiervan, kun je een klimaatbestendige inrichting uitwerken tot een ontwerp, zijn je praktische rekenvaardigheden over stedelijke inrichting opgepoetst en ken je alle facetten van het opdrachtnemerschap.

Ingangseisen

Toelatingseisen conform OER eigen opleiding. Voorkennis op het gebied van Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek, Watermanagement) heeft de voorkeur.

Literatuur

Dictaat en literatuur wordt aangeboden via Brightspace.

Rooster

Eerste blok op maandag, woensdag en donderdag.
Tweede blok op donderdagochtend en 1 dag bij opdrachtgever.

Contacttijd: ‚Äč

Blok 1 is 20 uur per week contacttijd:

 • 4 colleges per week van 2 uur voor 6 weken = 48 uur; 
 • 6 trainingen per week van 2 uur voor 6 weken = 72 uur; 
 • 4 daagse excursie = 32 uur.

In blok 2 is 10 uur per week contacttijd: 

 • Aftrap project van 4 uur; 
 • 1 inspiratiecollege per week van 1 uur = 7 uur; 
 • 1 uur projectbegeleiding per week = 7 uur; 
 • 8 uur bij opdrachtgever per week = 56 uur; 
 • 8 uur projectpresentaties.

Toetsing

In totaal beslaat de minor 30 ECTS. De volgende studiedelen worden beoordeeld:

 • Opdrachtenportfolio - opdracht; 
 • Projectopdracht - opdracht, mede beoordeeld door externe opdrachtgever; 
 • Meetopdrachten - opdracht; 
 • Excursie - aanwezigheid meerdaagse excursie.

Voor alle studiedelen bestaat de mogelijkheid deze te herkansen door een aanvulling. Dit vindt plaats binnen semester 1.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Annelies Straatman, j.h.m.straatman@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact: Monique Ax-Bervoets, Christian van Dokkum  minoren-techniek@hva.nl

Kosten
Naast de kosten voor deelname aan de vierdaagse buitenlandexcursie en enkele binnenlandsexcursies, zijn er geen aanvullende kosten. Eerdere buitenlandexcursies voerden naar steden zoals Hamburg, Berlijn of Kopenhagen. Dit schooljaar gaan we naar Freiburg. Studenten regelen zelf vervoer. De kosten zijn hiervan afhankelijk.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen. Er zijn 15 plekken voor Kies op Maat studenten.