Kies op maat

Inloggen Menu

Reporting, Auditing & Taxes

Deze verdiepende minor beoogt competenties te ontwikkelen gericht op het totale proces van ontwikkeling en opmaak van een jaarrekening, interne en externe controle daarop en het verzorgen van een fiscale aangifte.

De minor is een verbreding en verdieping van de tot nu toe besproken onderwerpen binnen de opleiding Finance & Control. Er volgt een uitgebreide behandeling van de theorie van Externe Verslaggeving (Financial Accounting/Reporting). Naast theorie en opdrachtenbespreking wordt een praktijkopdracht verstrekt. Studenten zullen daarbij als ingangseis  het proces van financiële feiten tot en met het opbouwen van een concept jaarrekening moeten doorzien.Vervolgens wordt de externe jaarrekening opgebouwd die voldoet aan (inter)nationale wet- en regelgeving.

Naast het proces van externe verslaggeving loopt het proces van Auditing & Assurance. Tijdens het opbouwen van de jaarrekening zal interne controle belangrijk zijn om de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de jaarrekeninggegevens vast te kunnen stellen. Nadat de concept jaarrekening is opgemaakt zal er externe controle (Auditing) plaatsvinden gericht op verantwoording naar het "maatschappelijk verkeer". Vervolgens zal de jaarrekening leiden tot een fiscale aangifte (Taxes) waarbij ook voldaan dient te worden aan(inter)nationale wet- en regelgeving.

De verschillende onderdelen zullen worden voorzien van een praktijkopdracht die simultaan aan het behandelen van het vakgebied zal worden uitgerold. Als student zal je dan in groepswerk bezig zijn om de betreffende beroepsproducten ( interne en externe jaarrekening; auditrapport; fiscale aangifte) samen te stellen. Hierbij word je ondersteund door de betreffende vakdocenten en externe specialisten.

 

Als controller van een groeiende organisatie zorg je ervoor dat financiële rapportages  betrouwbaar zijn en het management tijdig geadviseerd wordt op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied zodat bijsturing/heroverweging strategie nog mogelijk is. Hiertoe werk je onder andere aan de volgende beroepsproducten:

-Inrichten en onderhouden van de planning & control cyclus

- Verzorgen en analyseren van de financiele administratie

-Opstellen en controleren van interne rapportages, MKB-jaarrekening & fiscale overzichten.

-Plannen en uitvoeren van controles en rapporteren van bevindingen in een auditrapport.

-Opleveren van een (fiscaal) adviesrapport

Leerdoelen

Je kunt:

- Een jaarrekening opstellen die voldoet aan (inter)nationale wet- en regelgeving

- Interne controle-aspecten uitvoeren ten behoeve van juistheid, tijdigheid en volledigheid van de jaarrekeninggegevens.

- Een auditrapport samenstellen uit externe controle conform daartoe gestelde wet- en regelgeving namens het maatschappelijk verkeer.

- Een (fiscale) jaarrekening opstellen.

- De fiscale aangiften voor een client verzorgen (IB en Vpb).

- Een fiscale winstberekening opstellen.

-In contact met clienten/werkgever eenvoudige adviesbehoeften onderkennen en signaleren.

-Een (eenvoudig) advies schrijven en presenteren aan de client/werkgever.

-Een risico-analyse uitvoeren ten aanzien van de (fiscale) jaarrekening.

Aanvullende informatie

Maximale groepsgrootte: 50 studenten

-Betreft een zeer intensieve minor waarbij veel stof verwerkt dient te worden.

- Naast in veel individueel werk ook intensief groepswerk.

- Goed georganiseerde en gedocumenteerde minor.

- Geeft een goede aansluiting op stage, afstuderen in zowel een controllersomgeving als een accountantsomgeving.

- Is verdiepend, dus voegt echt iets toe aan de opleiding Finance & Control.

Ingangseisen

Het betreft een verbredende en verdiepende minor, vandaar de volgende toelatingseisen (cumulatief)

-Een propedeuse HBO BE (of HBO AC) gevolgd en

-Cursus inleiding Belastingrecht (Inkomstenbelasting) gevolgd en

-Cursussen financiële administratie  en BIV/A01 gevolgd hebben.

Toetsing

1. - Toetsing theorie externe verslaggeving

Weging: 25%

Bodemcijfer 5,5

Toets: week 4, inzage week 7

2. Schriftelijk - Toetsing theorie Auditing & Assurance

Weging: 25%

Bodemcijfer 5,5

Toets: week 4, inzage week 7

3. schriftelijk- Toetsing theorie Belastingrecht

Weging 25%

Bodemcijfer 5,5

Toets: week 4, inzage week 7

4. Mondeling/schriftelijk - geïnteegreerde praktijkopdracht met schriftelijke en mondelinge verantwoording (assessment)

Weging: 25%

Bodemcijfer 5,5

Toets: week 2,3,4,5

Literatuur

Volgt.

Rooster

3 a 4 dagen per week gedurende 18 weken.