Kies op maat

Inloggen Menu

Zorg voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Er is geen mens gelijk aan een ander mens; dat gegeven wordt overal beschouwd al s een pluspunt: interessant die diversiteit. Niet zo in het onderwijs; in het onderwijs beschouwen we veelal diversiteit als een probleem. Kinderen die anders zijn dan het gemiddelde (denk aan de slogan: ooit een normaal (lees : gemiddeld) mens ontmoet én beviel het? ) die ervaren we veelal als lastig. Deze minor beschouwt diversiteit als vanzelfsprekend en neemt dit gegeven tot uitgangspunt van goed onderwijs. Goed onderwijs waarin alle kinderen tot hun recht komen en in hun ontwikkeling worden gestimuleerd. Dat onderwijs wordt soms aangeduid met de term “adaptief onderwijs” of “passend onderwijs”. Zo makkelijk als zo’n term wordt opgeschreven, zo’n wereld gaat er achter schuil. Zo lijkt passend onderwijs vooral een overheidsmaatregel om het aantal kinderen in het speciaal onderwijs terug te dringen. Adaptief onderwijs krijgt soms een vooral pedagogische kleur door de nadruk op de drie fundamentele behoeften van kinderen : autonomie, relatie, competentie. Door de ogen van anderen bezien is het vooral een onderwijskundig concept waarin effectieve lesgeven voorop staat.

Leerdoelen

Je kunt je eigen grenzen bewaken en over grenzen heen denken

Je kunt ontwikkeling, gedragsproblemen en gedragsstoornissen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen

Je overziet de opbouw van het curriculum en de doorlopende leerlijnen.

Je weet hoe het onderwijs voortbouwt op het voorgaande onderwijs en voorbereidt op het vervolgonderwijs Je kent de samenhang tussen de verschillende vakken in het curriculum

Je kunt reflecteren op het eigen pedagogisch/didactisch handelen

Je kunt werken in een organisatie met een eigen identiteit en visie waarin met collega’s een professionele gemeenschap wordt gevormd waarin onderzoekend en met een ondernemende houding wordt samengewerkt, geleerd en ontwikkeld.

Je kent de verschillende doelen van evalueren en toetsen en de bijbehorende vormen van observeren, toetsen en examineren.

Je kunt toetsen ontwikkelen, toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens beoordelen.

Je kan bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan je onderwijs waar nodig bijstellen.

Je kunt onderwijs voorbereiden – passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen

Je kunt onderwijs evalueren en ontwikkelen: leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen 

Je kunt verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen 

Je kunt je onderwijs en je pedagogische omgang met je leerlingen uitleggen en verantwoorden 

Je kunt onderwijs evalueren en ontwikkelen: advies vragen aan collega’s of andere deskundigen;

je weet wanneer en hoe je advies kan geven .

Ingangseisen

De stage pabo 2 met een voldoende hebben afgerond

Toetsing

Visiestuk

Portfolio

Werkplekassessment

Verslag gevolgde kinderen

Verslag

Rapportage

Presentatie

Rooster

04/02 9.00 uur - 12.00 uur : Startbijeenkomst

11/02 09.00 uur – 12.00 uur: Gedragsproblemen en interactiewijzer

Voorjaarsvakantie

11/02 9.00 uur - 14.30 uur : Kinderen & Hoogbegaafdheid

25/02 9.00 uur - 12.00 uur : Kinderen & Hoogbegaafdheid

01/03 – 05/03 Stageweek

11/03  9.00 uur - 12.00 uur: Grow mindset

18/03 13.00 uur - 16.00 uur: Kindermishandeling….wat doet dat met je als leerkracht?

29/03 – 01/04 Toetsweek

08/04 9.00 uur - 12.00 uur: Krachtgerichte feedback

15/04 9.00 uur - 12.00 uur: Pedagogisch klimaat

22/04 9.00 uur 10.30 uur: Kids Skills

29/04 Geen bijeenkomst

03/05 Meivakantie

10/05 Stageweek

17/05 Stageweek

29/05 9.00 – 12.00 uur: Afronding kindgesprekken

03.06/04.06 Natuurweek (2 dagen) o.v.h.