Kies op maat

Inloggen Menu

Train de trainer

In organisaties is er steeds meer aandacht voor professionalisering en 'levenslang ontwikkelen'. Wil jij later betrokken zijn bij het begeleiden van stagiaires, het coachen van collega's, teamontwikkeling, werkplekleren, psycho-educatie, het verzorgen van trainingen voor ouders/verzorgers of andere betrokkenen? Deze minor biedt jouw alle tools om hier een rol van betekenis in te spelen.

https://learn.hz.nl/course/view.php?id=18367#section-0

 

Leerdoelen

Je zet (in een team) in samenspraak met een opdrachtgever een training op, voert deze uit en evalueert. Je zet bewust je eigen kwaliteiten in om bij bepaalde doelgroepen zodanige leerprocessen op te roepen dat vooraf beoogde resultaten op het gebied van kennis, vaardigheden of houding worden bereikt.

Ingangseisen

â—¾Deze minor is geschikt voor alle studies binnen het Health, Education & Wellbeing domein

â—¾Toelatingseisen: je zit in studiejaar 3 of 4 en je hebt je propedeuse behaald

Toetsing

Je gaat een training ontwerpen en uitvoeren in samenspraak met een opdrachtgever die gericht is op een actueel vraagstuk rondom een van de verdiepende thema’s binnen deze minor. Je onderneemt verschillende stappen: 1. Je verdiept je in twee thema’s en ontwikkelt je eigen visie ten aanzien van vraagstukken binnen deze thema’s. De thema’s waar je een keuze uit kunt maken zijn: omgaan met weerstand, stress en prestatiedruk, de digitale samenleving en echtscheiding en relaties. 2. Voor één van de verdiepende thema’s ontwerp je in samenspraak met een opdrachtgever een training. Je onderzoekt waar de behoeften van de doelgroep liggen en beschrijft deze in het plan van aanpak. Vanuit de behoeften kom je tot een trainingsvraag waarvoor je vervolgens een trainingsprogramma ontwerpt. 3. Je leert trainingsvaardigheden en didactische werkvormen toepassen. Je oefent met het uitvoeren van (onderdelen van) je training. Op basis van feedback en eigen evaluatie stel je de training bij. 4. Je voert onderdelen van de training uit tijdens een vastgesteld moment op de HZ. Medestudenten, docenten en professionals uit het werkveld nemen deel aan je training. 5. Je pitcht je training aan een comité van professionals uit het werkveld. Je probeert hen te overtuigen van het belang van jouw training voor de oplossing van een praktijkvraagstuk.