Kies op maat

Inloggen Menu

Acute zorg - acute care, the basics of vital signs monitoring

Deze minor helpt je bij het ontwikkelen van die competenties die nodig zijn om acute zorg te verlenen in geval van patiënten met vitale bedreigde functies. Een heel belangrijk onderdeel is het leren klinisch redeneren vanuit de acute en complexe medische context. Je verkrijgt verdiepende en verbredende kennis waardoor je met meer argumenten verantwoorde zorg kunt geven en daarnaar handelt in acute situaties. De minor is sterk gericht op de patiënt met vitaal bedreigde functies. Binnen deze minor doorloop je het advanced programma vitaal bedreigde patiënt (BIAZ), waarmee je het certificaat BIAZ kunt behalen. Met de BIAZ heb je de controle over de situatie én de patiënt. BIAZ is onderdeel van alle opleidingen binnen de Intensieve Acute Zorg Er is een diversiteit aan werkvormen die niet alleen plaatsvinden binnen de muren van de school.

Leerdoelen

• Handelen in acute situaties waarbij de vitale functies zijn ontregeld.

• Het ontwikkelen van de leiderschaps- en de regierol in acute zorgsituaties (Je leert vooruit denken en neem daardoor geen afwachtende houding aan).

• Complexe verpleegtechnische vaardigheden bij een patiënt met vitaal bedreigde functies. • Het toepassen van ABCDE -methodiek, klinisch redeneren en de vitale functies; respiratie, circulatie en centraal zenuwstelsel.

• Communiceren met behulp van de SBAR om hulp in te schakelen en/of om over te dragen

• Het kunnen toepassen van kennis over anatomie, fysiologie en pathologie in acute zorgsituatie.

Aanvullende informatie

In de praktijk neemt de intensiteit van zorg op afdelingen in het ziekenhuis steeds meer toe, waardoor het karakter van de zorg verandert. Voor het beheersen van het zorgproces is een proactieve verpleegkundige houding essentieel. Het observeren en juist interpreteren van de vitale functies speelt hierbij een belangrijke rol. In dit programma ligt de nadruk op het zelfstandig en op methodische wijze kunnen vinden en toepassen van kennis over anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie, gericht op de vitaal bedreigde patiënt.

Ingangseisen

Toelatingseisen:

je zit in studiejaar 3 of 4 en je hebt je propedeuse behaald;

◾Deze minor moet in combinatie met de minor Complexe zorg in de Regio worden gevolgd.

*Studenten HBO-V HZ University op Applied Sciences hebben voorrang op aanmelding van externe studenten HBO-V op basis van toelatingsvoorwaarden.

◾Alleen studenten die op een HBO-V studeren zijn toelaatbaar;

◾Motivatie-, aanbevelingsbrief en assessment maken deel uit van toelating;

Toetsing

• Leeruitkomst 1: Toetsen behorend bij het lesprogramma Advanced programma vitaal bedreigde patiënt - BIAZ certificaat (12,5 EC)

• Leeruitkomst 2: Portfolio (2,5 EC)

Voorwaarden certificaat: Het BIAZ certificaat is onderdeel van het systeem van vervolgopleidingen en als zodanig ook geaccrediteerd door het CZO (vanuit het pakket van de ICV, CCV en SEH opleidingen). Behaalde certificaten blijven 5 jaar geldig (indien men eerder een andere opleiding gaat volgen wordt vrijstelling verleend).

Rooster

Er is een diversiteit aan werkvormen die niet alleen plaatsvinden binnen de muren van de school.