Kies op maat

Inloggen Menu

Zorg en ondersteuningsprofessional

sociaal werk – zorg richt zich voornamelijk op de ondersteuning van mensen met een lichamelijke aandoening of handicap, een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid en hun naaste omgeving. Professionals sociaal werk – zorg houden zich bezig met de vraag hoe mensen optimaal sociaal kunnen functioneren ondanks hun aandoeningen en beperkingen (Landelijk opleidingsdocument sociaal werk, 2017).

Leerdoelen

Deze minor bevat de kernleeruitkomsten van het profiel Zorg.

Ingangseisen

Voorwaarden voor deelname: het gekozen profiel in de bachelor fase mag niet gekozen worden in de minor.

 Deze minor is geschikt voor alle studies.  Je zit in studiejaar 3 of 4  en je hebt je propedeuse behaald

Toetsing

Portfolio

Assessment

Verslag (IPSIG)

 Planning toets: weeknummer 23  Inzagemoment: weeknummer 25

Rooster

De student loopt twee dagen per week stage in de Zorg praktijk en heeft tweewekelijks intervisie- en workshop/inspiratiesessies.