Kies op maat

Inloggen Menu

Gezins- en Jeugdprofessional

Sociaal werk – jeugd richt zich op jeugdigen tot 23 jaar. Professionals sociaal werk – jeugd dragen bij aan het bevorderen en benutten van de ontwikkelingskansen van jeugdigen om uit te groeien tot autonoom functionerende en participerende volwassenen. Ze houden de veiligheid van kinderen en jongeren in het oog en ze voorkomen bedreigingen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling, nemen die weg of gaan ze tegen. Ze versterken bovendien de opvoedcompetentie van ouders (Landelijk opleidingsdocument sociaal werk, 2017).

Leerdoelen

Deze minor bevat de kernleeruitkomsten van het profiel Jeugd.

Ingangseisen

Het gekozen profiel in de bachelor fase mag niet gekozen worden in de minor.

Toetsing

Portfolio

Assessment

Verslag (IPSIG)

Rooster

De student loopt twee dagen per week stage in de Jeugd praktijk en heeft tweewekelijks intervisie- en workshop/inspiratiesessies.