Kies op maat

Inloggen Menu

Onderzoeksminor Bouwkunde

De onderzoeksminor is een verbreding of verdieping van jouw opleiding bouwkunde.  Je bewijst daarmee dat je de benodigde beroepscompetenties hebt verworven en over voldoende communicatief, zelfsturend en onderzoekend vermogen beschikt. Je combineert tijdens deze minor onderzoek doen* en stagelopen. De Onderzoeksminor Bouwkunde is de perfecte voorbereiding op het afstuderen en de beroepspraktijk. 

Leerdoelen

Je werkt tijdens deze minor aan je technische en algemene competenties. De keuze hierin is aan jou in overleg met je SLC.

Aanvullende informatie

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen roepen nieuwe vragen en problemen op die meestal zeer complex van aard zijn. Hbo-professionals moeten deze vragen en problemen steeds meer integraal en steeds vaker multidisciplinair kunnen aanpakken. Je gaat dan ook steeds vaker over de grenzen van jouw vakgebied heen en je beweegt je meer en meer op terreinen waarop anderen gespecialiseerd zijn. De arbeidsmarkt vraagt namelijk niet alleen om specialisten, maar ook om generalisten. De opleiding wil eraan bijdragen dat jij goed geëquipeerd de arbeidsmarkt betreedt. Je volgt niet alleen een major (bouwkunde), maar kiest ook een of meer verdiepende of verbredende minoren*. De major is de hoofdrichting van jouw opleiding waarin je de voor het beroep van bouwkundige vereiste beroepscompetenties ontwikkelt. Minoren zijn bijvakken waarin je deze beroepscompetenties verbreedt of verdiept. Zo kun je je met minoren op zak een betere positie verwerven op de arbeidsmarkt. De Onderzoeksminor Bouwkunde* is een verdiepende minor, waarin onderzoek doen centraal staat. De onderzoeksminor omvat nominaal 840 uur (30 EC) en bestaat uit drie fasen:  • Oriëntatiefase
 • Uitvoeringsfase
 • Afrondingsfase
Deze fasen duren niet allemaal even lang. De omvangrijkste fase is in de meeste gevallen de uitvoeringsfase, maar ondanks een goede voorbereiding kan ook de oriëntatiefase soms nog wel enkele weken in beslag nemen. Je begint met de oriëntatiefase. Telkens als je een fase helemaal hebt afgerond, krijg je van je begeleidend docent een go! en kun je door naar de volgende fase. Als je de afrondingsfase met een voldoende hebt afgesloten, heb je dertig studiepunten vergaard. Gedurende de drie fasen verzorgt jouw opleiding soms lessen in vakspecifieke onderwerpen. Het gaat bij alle generieke en vakspecifieke lessen om kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de minoropdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.

Ingangseisen

Toegankelijk voor studenten van opleiding Bouwkunde (HZ of elders in Nederland)

Voorwaarden voor toelating:
Propedeuse afgerond
30EC behaald in het tweede studiejaar

Toetsing

Beoordelingsaspecten

  • Jouw functioneren binnen de organisatie en jouw professionele houding en mentaliteit; 
  • De kwaliteit (niveau) van het door jou geleverde werk (proces), het beroepsproduct en het verantwoordingsrapport;
  • De inhoud en het niveau van de reflectie.

Literatuur

Boekhorst, A. Kwast, I. & Wevers, D. (2012). Informatievaardigheden. laatste druk. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV. -

Christiaans, H.H.C.M. , Fraaij, A.L.A, Graaf, E. de & Hendriks, Ch.F. (2014). Methodologie van technischwetenschappelijk onderzoek. Utrecht: Lemma BV.

Glabbeek, N. van (2010). Match! Van schoolbank naar stage in drie stappen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Glabbeek, N. van (2012). Succesvol studeren, communiceren en onderzoeken. Alfabetisch naslagwerk voor het hoger onderwijs (2e editie). Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Grit, R, & Julsing, M (2013). Zo doe je een onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Harinck, F. (2010). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers.

Hoger Onderwijs Groep Bouw en Ruimte (2015). Samen bouwen en ruimte geven aan de toekomst. Eindkwalificaties Domein Built Environment.

Keken, H. van (2010). Voor het onderzoek. De probleemstelling als basis voor praktijkonderzoek. (laatste druk). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Kiewiet-Kester, J. (2014). Van werkdocument tot eindverslag. Praktijkgericht onderzoek doen en beschrijven. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Oost, H & Markenhof, A. (2014). Een onderzoek voorbereiden. Baarn: HB Uitgevers.

Plooi, F. (2014). Onderzoek doen. Een praktische inleiding in onderzoeksvaardigheden. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. zesde druk. Amsterdam: Boom uitgevers.

Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2015). Het ontwerpen van onderzoek. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 

Westerkamp, K. & Veen, M. van (2010). Deskresearch. Informatie selecteren, beoordelen en verwerken. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Rooster

  • Je volgt de onderzoeksminor van de opleiding zelf: dan voer je een onderzoek uit bij een bedrijf (tijdens een stage bij dat bedrijf, kan ook in het buitenland) of instelling (bijvoorbeeld een lectoraat van de HZ)