Kies op maat

Inloggen Menu

Leesplezier

In de minor Leesplezier ontwikkel je je tot een leesexpert met kennis van recente jeugdliteratuur en krijg je handvatten om kinderen te motiveren om te lezen. Ook leer je hoe je de creativiteit en de nieuwsgierigheid van kinderen kunt prikkelen door middel van verhalen. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van je eigen leesplezier, want op die manier kun je als leerkracht het goede leesvoorbeeld geven. Na afronding van de minor ontvang je het certificaat Open Boek van de Stichting Lezen.

Je loopt twee dagen per week stage op een reguliere basisschool. Minimaal één of anderhalve dag per week sta je voor een groep die past bij je leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind) en verzorg je reguliere lesactiviteiten voor de groep. Op de andere (halve) dag ben je op je stageschool werkzaam als ‘vakleerkracht leesbevordering’. Dit houdt in dat je projecten en activiteiten ontwikkelt en verzorgt om het leesplezier van alle kinderen op je stageschool te vergroten.

Leerdoelen

Na afronding van de minor Leesplezier heb je kennis opgedaan over diverse aspecten rondom jeugdliteratuur, zoals de doorgaande leeslijn, kennis over verschillende boeksoorten/-genres en de geschiedenis van de jeugdliteratuur. Je kunt onderzoek doen naar de leescultuur van de school en je kunt je leesbevorderingsactiviteiten daarop afstemmen. Ook ben je in staat om jeugdliteratuur te verbinden met burgerschapsvorming en met vakinhouden. Je bent op de hoogte van recente jeugdliteratuur, hebt zelf jeugdboeken gelezen en je kunt de literaire kwaliteit van jeugdboeken beoordelen en vergelijken. 

Ingangseisen

De minor is geschikt voor derde- of vierdejaars studenten die een opleiding volgen in de educatie, pabo of lerarenopleiding en daar ten minste 120EC hebben behaald en gemiddeld voldoende staan voor de stage.

Literatuur

Rooster

De colleges vinden plaats op maandag, dinsdag en/of woensdag. Daarnaast loopt de student twee dagen per week stage op de basisschool.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden de colleges afwisselend plaats in Amsterdam en in Alkmaar, of alleen in Amsterdam of Alkmaar.  

Het rooster wordt bekend gemaakt in januari 2025. 

Toetsing

Toetsing vindt plaats aan de hand van een aantal opdrachten: leesplan, leesonderzoek, groepsopdracht, mondeling examen over de gelezen boeken, leerverslag en de beoordeling van de stage.

Aanvullende informatie

Certificaat Open Boek

Als je de minor Leesplezier succesvol afrondt, dan ontvang je het certificaat Open Boek van de Stichting Lezen. Je kunt daarmee de taak (of functie) van leescoördinator op je nemen op de school waar je gaat werken. Ook kun je deelnemen aan het regionale netwerk van leescoördinatoren via de bibliotheek in jouw regio.

 

Onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk blijft corona van invloed op het onderwijs, met name de roostering.