Kies op maat

Inloggen Menu

AI en maatschappij

AI krijgt een steeds grotere rol in bedrijven en de maatschappij, en de specifieke technologieën volgen elkaar snel op. Bedrijven hebben daarom behoefte aan mensen die een goed overzicht hebben van het vakgebied en kunnen beoordelen welke technieken relevant zijn voor hun bedrijf.

 

In de cursus AI en maatschappij bestudeer je de werking en mogelijkheden van moderne AI-technieken en de potentiële maatschappelijke problemen die deze technieken al dan niet kunnen veroorzaken. Niet alleen de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van AI worden in deze cursus uitgelicht (denk aan superintelligence, zelfbewuste robots, enz.). Er wordt ook veel in de media gesproken over de gevaren van AI, maar die zijn niet allemaal even gegrond. In deze cursus krijg je een beter begrip van AI en de daadwerkelijke gevaren ervan. De cursus is geschikt voor deelnemers met zowel een technische als een niet-technische achtergrond.

 

In de eerste helft van de cursus leer je over verschillende AI-technieken; de tweede helft richt zich op het verantwoord gebruik van AI.

Leerdoelen

Na het bestuderen van de cursus kun je

  • de belangrijkste technieken die aan AI-systemen ten grondslag liggen, benoemen
  • redeneren over de maatschappelijke consequenties en acceptatie van AI
  • zelfstandig voorstellen doen over welke AI-technieken het best kunnen worden ingezet voor het oplossen van specifieke problemen
  • beoordelen of een bedrijfsprobleem opgelost kan worden door een bepaalde AI-techniek
  • reflecteren op de sociale en ethische gevolgen van het toepassen van AI
  • de berichtgeving in de media over AI kritisch beoordelen
  • met collega’s en vakgenoten meningen uitwisselen en presentaties geven over AI.

Ingangseisen

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Literatuur

- een werkboek

- en extra leesmateriaal.

Aanvullend materiaal voor degenen die geen achtergrond in de informatica hebben: Bas Haring, Kunstmatige iIntelligentie is niet eng. Em.Querido’s Uitgeverij, 2022.

Rooster

Online-bijeenkomsten in kwartiel 1 (september – november)

Er zijn vier online bijeenkomsten in de eerste helft van de cursus. Dit deel wordt afgesloten met een individuele opdracht over AI-technieken. De tweede helft bevat twee aanvullende online bijeenkomsten en wordt afgesloten met een individuele presentatie. Tussentijds kun je de docenten inhoudelijke vragen stellen via de online discussiegroep.


Zie de cursuswebsite www.ou.nl/studieaanbod/IB4702 voor de exacte data en tijdstippen.

Toetsing

Opdrachten

Aanvullende informatie

Online leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.