Kies op maat

Inloggen Menu

Premaster formele technieken 1

In de Premaster formele technieken 1 maak je kennis met discrete wiskunde en logica. Deze premaster is onderdeel van het premasterprogramma voor de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering aan de Open Universiteit. In deze premaster wordt je kennis op een niveau gebracht dat noodzakelijk is voor toelating tot deze masteropleidingen. Als je een hbo-student bent, kun je deze premaster als onderdeel van je hbo-opleiding volgen in de vorm van een minor, in overleg met je onderwijsinstelling.

 

In deze premaster maak je kennis met een aantal (wiskundige) gereedschappen die nuttig zijn bij het bedenken en schrijven van algoritmen. Als voorbeelden noemen we grafen en bomen, die in allerlei varianten gebruikt worden als datastructuur, en logische formules, die voorkomen in condities (if-then-else) en bij het redeneren over de correctheid van een programma.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze premaster beschik je over elementaire kennis van een aantal belangrijke concepten uit de discrete wiskunde, de propositielogica en de predikaatlogica. Na afronding van deze premaster

– heb je basiskennis van verzamelingen, getallen, grafen, bomen, verzamelingenalgebra, relaties, functies, inductie en recursie

– heb je kennis van de taal en semantiek van de propositie- en de predikaatlogica

– kun je axiomatische afleidingen geven in propositie- en predikaatlogica

– kun je correctheidsbeweringen bewijzen met behulp van Hoare-calculus

– heb je inzicht in het onderscheid tussen syntaxis en semantiek

– kun je met behulp van formule-inductie uitspraken over logische formules bewijzen

– heb je kennis van de logische semantiek van imperatieve programmeertalen.

Ingangseisen

Als je een hbo-opleiding volgt die verwant is aan informatica, kun je deze premaster volgen als onderdeel van je hbo-opleiding in de vorm van een minor. Informeer naar de mogelijkheid hiertoe bij je hbo-onderwijsinstelling. Daarnaast toetst de Open Universiteit of je voorkennis afdoende is. De premaster is bedoeld voor studenten die van plan zijn om de masteropleiding Software Engineering of de masteropleiding Computer Science te gaan volgen.

Alvorens aan deze premaster te kunnen beginnen, dient je kennis van wiskunde op niveau van havo/vwo wiskunde B te zijn. Kijk voor meer informatie over hoe je kunt testen of je voorkennis op peil is, of hoe je die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Voor vragen over toelating tot deze premaster kun je contact opnemen met de studieadviseur aan de Open Universiteit via studieadvies.informatica@ou.nl.

Literatuur

Het onderwijsmateriaal bestaat uit onderdelen van de bachelorcursussen 'Logica, verzamelingen en relaties' en 'Logica en informatica' van de Open Universiteit. Daarnaast is er een studeerwijzer. Meer informatie over deze premaster vind je op www.ou.nl/studieaanbod/IB0003.

Rooster

Deze premaster kan worden gevolgd in de periode september-november of februari-april. De premaster bestaat uit zelfstudie, met wekelijkse online bijeenkomsten (19.30 -21.00 uur). Zie de website voor actuele informatie.

Toetsing

De premaster wordt getoetst met twee digitale tentamens met open vragen. Tevens zijn er huiswerkopgaven waarop je feedback krijgt, maar die niet meetellen in het eindcijfer.

Onderwijsperiode: De premaster start tweemaal per jaar, in kwartiel 1 en kwartiel 3

Aantal EC: 7,5

Modulecode: IB0003