Kies op maat

Inloggen Menu

Scheikunde voor milieuwetenschappen 1

In de cursus wordt de basiskennis van de scheikunde die een milieuwetenschapper in de dagelijkse praktijk nodig kan hebben aangereikt middels een aantal toepassingsgerichte studietaken. Om deze studietaken te kunnen uitwerken wordt in de cursusboeken de onderliggende leerstof behandeld. Bij elk onderwerp van de leerstof is een aantal oefenopgaven opgenomen. 

Bij elk onderwerp is - indien noodzakelijk - een verwijzing opgenomen naar bronnen voor het opfrissen van voorkennis die noodzakelijk is voor het betreffende onderwerp. Soms is het voorkennismateriaal opgenomen in het cursusboek. Om de cursus met goed resultaat te kunnen afsluiten is een goede rekenvaardigheid, een passieve kennis van het Engels en een basiskennis van de scheikunde op vwo-niveau noodzakelijk. Kennis van wiskunde, natuurkunde en scheikunde op vwo-eindexamenniveau is wenselijk.

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus heb je:

- kennis van de basisbegrippen van de chemie;

- kennis van de bouw van een atoom;

- kennis van de verschillende typen chemische bindingen;

- inzicht in de verschillende interacties tussen deeltjes die de aggregatietoestand van een stof bepalen;

- inzicht in de verschillende kristalmodellen voor de vaste stof;

- kennis van de verschillende soorten chemische reacties, met name zuur-basereacties en redoxreacties;

- kennis van de verschillende soorten chemische evenwichten, van reactiekinetiek en van reactiemechanismen.

Ingangseisen

Propedeutisch examen behaald.

De cursus veronderstelt voorkennis van scheikunde op vwo-niveau. Een goede beheersing van de basiskennis wiskunde is een vereiste. Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen is gewenst, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Aarde, mens en milieu. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk voor het lezen van Engelstalige artikelen.

Indien de scheikunde te ver is weggezakt, kan de Kennisbank Scheikunde, ontwikkeld door het voormalige Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit), beschikbaar bij deze cursus, je weer op weg helpen. Je moet er dan rekening mee houden dat bestudering van de cursus meer tijd zal kosten.

Ook in het cursusmateriaal zelf is voorkennismateriaal opgenomen. Bestudering van dit voorkennismateriaal maakt geen onderdeel uit van de studielast van de cursus.

Literatuur

De cursus bestaat uit een cursusboek en een werkboek (beide losbladig). Je moet zelf een Binas tabellenboekje aanschaffen.

 

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt je een structuur van studietaken. Ook kun je vanuit deze leeromgeving toegang tot de kennisbank krijgen, om je voorkennis op te frissen.

ook www.ou.nl/studieaanbod/NB0502

Rooster

De cursus wordt begeleid in kwartiel 4

Aanmelden is mogelijk tot  half april. Daarna kun je niet meer meedoen met het traject. 

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject van mei tot begin juli dat open staat voor alle ingeschreven opleidingsstudenten. Eén van de begeleidingsbijeenkomsten is op de landelijke Themadag Research in mei, daarnaast is er een viertal online colleges/workshops die je kunt bijwonen in de digitale leeromgeving.

Tijdens de begeleidingsperiode kun je huiswerkopgaven maken en insturen. Je krijgt daar een persoonlijke terugkoppeling op. Indien alle huiswerkopgaven tijdig zijn ingeleverd krijg je een bonuspunt op het tentamen.

Toetsing

Tentamenvorm:

Digitaal groepstentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov).

 

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Een 'schoon' Binas tabellenboek

Een 'schoon' cursusboek Scheikunde voor Milieuwetenschappen 1

 

Tentamentoelichting

De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Je dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Aanvullende informatie

Digitale leeromgeving

Je start de cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken, (een link naar) het voorkennismateriaal en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere informatie, zie:  www.ou.nl/studieaanbod/NB0502