Kies op maat

Inloggen Menu

Research Approaches in Environmental Sciences

De cursus Research Approaches in Environmental Sciences stelt de student in staat essentiële academische onderzoeksvaardigheden voor milieuwetenschappers te verwerven. Na afloop van de cursus kunnen studenten de belangrijkste onderzoeksbenaderingen van de milieuwetenschappen en gerelateerde (sub)disciplines karakteriseren.

Leerdoelen

Na het afronden van de cursus bent u in staat
- de belangrijkste onderzoeksbenaderingen van de milieuwetenschappen en gerelateerde (sub)disciplines te karakteriseren
- een aantal manieren te onderscheiden en toe te passen die kunnen worden gebruikt om tot een wetenschappelijk relevante probleemstelling, het conceptueel model en het empirisch model van een onderzoek te komen
- zelfstandig literatuuronderzoek te verrichten
- een verantwoorde keuze te maken uit verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden van milieuwetenschappelijk onderzoek
- de criteria voor kwaliteit van wetenschappelijk schrijven en presenteren toe te passen

Aanvullende informatie

Research Approaches in Environmental Sciences maakt samen met de cursus NB0004 Virtueel Milieuadviesbureau-premaster (10EC) deel uit van de Premaster Research in Environmental Sciences (15 EC).

Voor verder informatie zie: https://www.ou.nl/studieaanbod/NB0002

Afronding van de premaster Research in Environmental Sciences (15 EC) binnen een afgeronde hbo opleiding milieukunde/milieu natuur, geeft direct toelating tot de master Environmental Sciences van de OU.

De cursus heeft een vast startmoment. Bovendien moet de CVT beslissen over deelname, meld je daarom tijdig (voor 1 juli en voor 1 december).

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@ou.nl

Ingangseisen

U bevindt zich in de eindfase van een *hbo milieukunde/milieu en natuur opleiding
U kunt 20 uur aan uw studie besteden

*hbo milieukunde/milieu en natuur opleidingen:

HAS Hogeschool, Den Bosch en Venlo
Environmental science, Avans Breda
VHL, Leeuwarden
Watermanagement, Rotterdam HR
Land- en watermanagement, Velp VHL
Tuin- en landschapsinrichting, Velp VHL
Landschap en environment mngmnt., Delft Inholland
Watermanagement, Vlissingen HZ
Intern. development mngmnt, Velp VHL
Bos- en natuurbeheer, Velp VHL
Kust- en zeemanagement, Leeuwarden VHL

Toetsing

Tentamenvorm:

Opdracht.

Literatuur

De cursus bestaat uit een reader met artikelen en studietaken in de digitale leeromgeving.

De cursussite in de digitale leeromgeving is de centrale plek waar de student alle studietaken kan vinden en ook alle informatie die nodig is om de studietaken uit te voeren.

Rooster

Begeleidingsvorm

De onderwijsperiode loopt van 1 september 2019 tot begin oktober 2019 en van 3 februari tot begin maart 2020. 
Er zijn begeleidingsbijeenkomsten op vier vrijdagen in Utrecht of online op de cursussite in de digitale leeromgeving. Op de bijeenkomsten of via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.