Kies op maat

Inloggen Menu

Research Approaches in Environmental Science

De cursus stelt u in staat essentiële academische onderzoekscompetenties voor milieuwetenschappers te verwerven. Na afloop van de cursus kunt u de belangrijkste onderzoeksbenaderingen van de milieuwetenschappen en gerelateerde (sub)disciplines karakteriseren.

De kern van de cursus bestaat uit de volgende 4 onderdelen:
- De wetenschappelijke aanpak in de milieuwetenschappen;
- Probleemformulering en literatuuronderzoek;
- Onderzoeksontwerp en onderzoeksmethoden;
- Wetenschappelijk rapporteren en reflectie.

U leert milieuproblemen op verschillende manieren te analyseren. Aan de hand van een onderzoeksonderwerp komen bovengenoemde onderdelen aan bod. Er zijn meerdere onderzoeksonderwerpen beschikbaar uit de milieu-onderzoeksdomeinen van de faculteit, zoals milieu-natuurwetenschappen, milieutoekomstverkenningen, milieubeleid, en duurzame ontwikkeling.

Leerdoelen

1. Na het doorlopen van deze cursus kunt u met ondersteuning bijdragen aan het in kaart brengen en nader definiëren van een milieuwetenschappelijk probleem (competentiegebied: diagnose). 
2. Na het doorlopen van deze cursus hebt u de wetenschappelijke milieucompetenties en academische vaardigheden voldoende ontwikkeld om, met ondersteuning, een (bachelor) onderzoeksvoorstel op te stellen (competentiegebied: onderzoek).

Daarnaast bent u na het doorlopen van de cursus in staat om:
3. vraagstukken rondom wetenschappelijk integriteit op een verantwoorde wijze af te wegen
4. een onderzoeksvoorstel planmatig te organiseren (voorbereiden, uitwerken en afronden)
5. wetenschappelijk onderbouwde informatie, ideeën en meningen over te dragen aan opdrachtgevers en collega's (wetenschappelijk rapporteren)
6. te reflecteren op eigen ontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Aanvullende informatie

De cursus Research Approaches in Environmental Science vormt samen met nog één cursus uit het postpropedeuse aanbod de premaster Research in Environmental Sciences. 
Afronding van de premaster Research in Environmental Sciences (15 EC) binnen een afgeronde hbo opleiding milieukunde/milieu natuur, geeft direct toelating tot de master Environmental Sciences van de OU.

 

De cursus heeft een vast startmoment. Bovendien moet de CVT beslissen over deelname, meld je daarom tijdig (voor 1 juli en voor 1 december).
Voor verder informatie zie: https://www.ou.nl/studieaanbod/NB9804

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@ou.nl

Ingangseisen

U bevindt zich in de eindfase van een *hbo milieukunde/milieu en natuur opleiding
U kunt 20 uur aan uw studie besteden

*hbo milieukunde/milieu en natuur opleidingen:

HAS Hogeschool, Den Bosch en Venlo
Environmental science, Avans Breda
VHL, Leeuwarden
Watermanagement, Rotterdam HR
Land- en watermanagement, Velp VHL
Tuin- en landschapsinrichting, Velp VHL
Landschap en environment mngmnt., Delft Inholland
Watermanagement, Vlissingen HZ
Intern. development mngmnt, Velp VHL
Bos- en natuurbeheer, Velp VHL
Kust- en zeemanagement, Leeuwarden VHL

Toetsing

Tentamenvorm:

Opdracht

tentamendatum volgens afspraak

Literatuur

Deze cursus bestaat uit: 
- Een cursusmap met bronmaterialen.
- Het boekje Research Proposal van de Open University. Digitale leeromgeving Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.
We adviseren om de bestudering van de cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus.

Rooster

Begeleidingsvorm

De onderwijsperiode loopt van 1 september 2020 tot begin februari 2021, een tweede run is van  februari tot begin juli 2021

U werkt via de cursussite samen met uw collega studenten, via peer reviews van elkaars werk. De docenten gebruiken de cursussite tevens als platform voor de begeleiding (feedback, coaching, beoordelingen). Per run vinden verplichte bijeenkomsten plaats in het studiecentrum Utrecht en via verplichte online bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats op werkdagen. Begeleidingsbijeenkomsten
Nog te bepalen locatie
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. W. Ivens
1. ma 07-09-2020 / 10.00-17.00 uur / Utrecht
2. vr 02-10-2020 / 10.00-17.00 uur / Online
3. vr 06-11-2020 / 10.00-17.00 uur / Online
4. vr 11-12-2020 / 10.00-17.00 uur / Utrecht
5. vr 15-01-2021 / 10.00-17.00 uur / Online
Kwartiel 3 - begeleider: mw. prof.dr. P. Pérez Salgado