Kies op maat

Inloggen Menu

Aarde, mens milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Inhoud De cursus Aarde, mens en milieu 2 gaat over de invloed van de mens op het systeem aarde (water, bodem en atmosfeer) en over activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energie en voedsel). Je leert een verband te leggen tussen de oorzaken van de ecologische en de maatschappelijke problemen, hun impact op mens en milieu en de antwoorden die de maatschappij erop formuleert. Hiervoor leer je op basisniveau het veelgebruikte milieuwetenschappelijke analysekader DPSIR (Driving forces – Pressures – States – Impacts – Responses) te gebruiken. Het DPSIR-analysekader is ontwikkeld door onder meer het Europees Milieuagentschap.

Leerdoelen

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus kun je:
– uitleggen wat milieuproblemen zijn en aangeven wat de relatie is tussen milieuproblemen en duurzame ontwikkeling
– aangeven wat de algemene wetenschappelijke methode is voor het systematisch analyseren van milieuproblemen, wat de mogelijkheden maar ook de beperkingen hiervan zijn, en deze aanpak toepassen op een milieuprobleem
– een globaal overzicht geven van de geschiedenis van milieuproblemen en de beleids- en maatschappelijke reacties daarop, met een nadruk op de afgelopen decennia – aangeven wat belangrijke uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen voor duurzame ontwikkeling in de toekomst zijn
– het DPSIR-model voor analyse van milieuproblemen toepassen op een milieuprobleem in de praktijk en aangeven wat de mogelijkheden en beperkingen van dit model zijn.

Ingangseisen

Je hebt je propedeuse behaald.

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen.
Deze cursus volgt op de cursus Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen. Indien je met deze cursus (deel 2) start in plaats van deel 1 zal de bestudering je mogelijk iets meer tijd vergen – afhankelijk van je voorkennis op het gebied van scheikunde en aardse processen.

Literatuur

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de eerste introductiecursus Aarde, mens en milieu 1 (NB0112). Cursusmateriaal Deze cursus bestaat uit een cursusboek en een digitale leeromgeving met opdrachten, zelftoetsen en de bijbehorende terugkoppeling, online colleges en een discussieforum. Mediagebruik De cursussite in de digitale leeromgeving biedt je een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven. Digitale leeromgeving Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docenten en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Rooster

Begeleidingsvorm

Deze cursus start bij aanvang van kwartiel 2 (18 november 2024) of kwartiel 4 (28 april 2025). In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten of in de digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docenten.

De ondertekende leerovereenkomst dienen wij uiterlijk drie weken vooraf aan de startdatum van een kwartiel te hebben ontvangen.

Toetsing

Tentamenvorm Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen en open vragen en een opdracht. 

Digitaal groepstentamen: vaste tentamendata 
Opdracht: volgens afspraak. Tentamenhulpmiddelen Een 'schoon' Binas tabellenboek
Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

 

Tentamentoelichting

 De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Je dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Aanvullende informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de eerste introductiecursus Aarde, mens en milieu 1 (NB0112).

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB0222