Kies op maat

Inloggen Menu

Aarde, mens milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Deze cursus gaat over de invloed van de mens op aardse compartimenten en over activiteiten gericht op toekomstige leefbaarheid. De cursus bestaat uit 5 leereenheden: 
1. Milieuvraagstukken: het DPSIR framework als analysekader, 
2. Drivers and Pressures , 
3. State and Impact, 
4. Responses
5. Opdracht met het DPSIR framework
Voor de inhoud stelden we de volgende vragen:
(a) Wat is onze invloed binnen een compartiment en waar komt die invloed uit voort? 
(b) Wat zijn de consequenties voor de omgeving en voor onszelf? 
(c) Wat doen we er aan en hoe effectief is het? 
(d) Wat zouden toekomstige alternatieve scenario's kunnen zijn voor duurzame ontwikkeling? 
(e) Welke (alternatieve) acties kunnen we ondernemen? 
Deze vragen stellen we als we een wetenschappelijke analyse maken van een milieuvraagstuk, aan de hand van de stappen die gehanteerd worden in het Europese DPSIR framework. Het DPSIR framework is een methode voor het analyseren van oorzaken en gevolgen van milieuvraagstukken, waarbij stap voor stap de interacties tussen samenleving (mens) en omgeving (milieu) beschreven worden. De stappen van het DPSIR framework bestaan uit het beschrijven van de drijvende krachten, Drivers; de (milieu) druk, Pressures; de toestand van de situatie, States; de gevolgen, Impacts en de reacties, Responses. 

Leerdoelen

Na bestudering van de cursus heeft u inzicht in de relatie tussen milieuproblemen en verstoring van processen die ten grondslag liggen aan het functioneren van het 'systeem aarde'. Verder kunt u de vereisten omschrijven voor een duurzaam menselijk gebruik van de aarde en hebt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de milieu-natuurwetenschappen bij de realisatie hiervan.

Ingangseisen

U heeft uw propedeuse behaald.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.
Het verdient aanbeveling om eerst de cursus 'Aarde en milieu - introductie in de milieu-natuurwetenschappen I' te volgen. De inhoud van deze cursus vormt niet alleen een goede basis om de inhoud van 'Mens en milieu - introductie in de milieunatuurwetenschappen II' in een juiste context te plaatsen, maar biedt tevens voldoende basiskennis (met name op het gebied van de scheikunde) om de invloed van de mens op het milieu ook in milieu-natuurwetenschappelijke zin beter te kunnen doorzien.

Literatuur

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan een deel (bestaande uit opdrachten en opgaven) is opgenomen in een digitale leeromgeving. Bij de start van de cursus stellen we ook een digitale versie van het werkboek beschikbaar.

Rooster

Begeleidingsvorm

De onderwijsperiode loopt van 18 november 2020 tot 31 januari 2021 (kwartiel 2) en van 27 april tot 3 juli 2021 (kwartiel 4). 
In beide kwartielen zijn er begeleidingsbijeenkomsten op een studiecentrum en/of online colleges/workshops via de cursussite in de digitale leeromgeving. Op de bijeenkomsten of via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. 

Toetsing

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en multiple choice (mc) vragen en een opdracht.

Aanvullende informatie

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten of het maken van opgaven, waarvan er een aantal zijn gebaseerd op video.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB0212