Kies op maat

Inloggen Menu

Corporate Responsibility for Sustainable Development

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen gaat verder dan de verantwoordelijkheid om winst te genereren ten behoeve van aandeelhouders en andere kapitaalverstrekkers, maar heeft betrekking op een grotere groep belanghebbenden (zogenoemde stakeholders), zoals werknemers, klanten, concurrenten, maatschappelijke organisaties, arbeiders in de toeleverketen en het leefmilieu.

Het studiemateriaal behandelt de volgende elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo): 1) de betekenis en oorsprong van het concept, 2) management en implementatie van mvo, 3) de toekomst van mvo en 4) internationale mvo-normen en -standaarden. Naast het verwerven van kennis en inzicht op deze terreinen, is een belangrijke doelstelling van de cursus het bevorderen van academische schrijfvaardigheid. Het tentamen bestaat dan ook uit het schrijven van een onderzoekspaper over een mvo-thema op basis van een kleine literatuurstudie. Al het cursusmateriaal is in het Engels, maar de schrijfopdracht mag zowel in het Engels als in het Nederlands worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Het hoofdleerdoel is inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en hoe die kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Ingangseisen

Propedeuse is behaald.

Deze Engelstalige cursus is geschikt voor studenten met verschillende achtergronden. Voor ondernemers die alles willen weten over 'the state of the art' van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor bestuurders die dit willen bevorderen. Voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die duurzaamheid van het bedrijfsleven nastreven. Voor bachelorstudenten Milieu-natuurwetenschappen, voor studenten bedrijfskunde die de cursus als keuzevak willen inbrengen, en alle overige geïnteresseerden die de cursus willen bestuderen als afgerond geheel of als keuzeonderdeel van een opleiding aan de Open Universiteit. Voorkennis Studenten Milieu-natuurwetenschappen kunnen deze cursus het beste volgen aan het eind van de bacheloropleiding. Enige praktijkervaring of kennis van management, beleid, milieuproblemen en duurzame ontwikkeling is gewenst, evenals de vaardigheid om een logisch betoog te kunnen opstellen.

Literatuur

Cursusmateriaal De cursus bestaat uit:
- een tekstboek Corporate Responsibility, fourth edition (Engels) (Blowfield & Murray, 2019);
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving met opdrachten, bronnen en terugkoppeling, tools voor communicatie en interactie met andere cursusdeelnemers, en ook algemene informatie over de cursus en mededelingen van de docent.

Rooster

Begeleidingsvorm Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in digitale leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. Je kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen.
Een keer per jaar is er een begeleidingsbijeenkomst op een Themadag. Daarnaast gaat een van de opdrachten gepaard met een online discussie waarin studenten onder begeleiding van de docent reflecteren op elkaars uitwerkingen.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 3 en 4 (van februari tot begin juli) dat openstaat voor alle ingeschreven studenten. Begeleidingsbijeenkomsten Online-bijeenkomsten en Themadag Milieu Utrecht
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. J. Hugé
1. wo 15-05-2024 / online / 19.00-21.00 uur
2. za 25-05-2024 / Themadag Milieu, Studiecentrum Utrecht / 14.00-16.00 uur
3. wo 05-06-2024 /online / 19.00-21.00 uur
4. wo 19-06-2024 /online / 19.00-21.00 uur
5. wo 03-07-2024 / online / 19.00-21.00 uur

Toetsing

Tentamenvorm Opdracht. Tentamentoelichting Het tentamen bestaat uit het schrijven van een onderzoekspaper over een mvo-thema op basis van een kleine literatuurstudie. Al het cursusmateriaal is in het Engels, maar de schrijfopdracht mag zowel in het Engels als in het Nederlands worden uitgevoerd. Tentamendata: volgens afspraak.

Aanvullende informatie

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB2502