Kies op maat

Inloggen Menu

Corporate Responsibility for Sustainable Development

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen gaat verder dan de verantwoordelijkheid om winst te genereren ten behoeve van aandeelhouders en andere kapitaalverstrekkers, maar heeft betrekking op een grotere groep belanghebbenden (zogenoemde stakeholders), zoals werknemers, klanten, concurrenten, maatschappelijke organisaties, arbeiders in de toeleverketen en het natuurlijk leefmilieu.

Het studiemateriaal behandelt de volgende elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): 1) de betekenis en oorsprong van het concept, 2) management en implementatie van MVO, 3) de toekomst van MVO en 4) internationale MVO-normen en -standaarden. Naast het verwerven van kennis en inzicht op deze terreinen, is een belangrijke doelstelling van de cursus het bevorderen van academische schrijfvaardigheid. Het tentamen bestaat dan ook uit het schrijven van een onderzoekspaper over een MVO-thema op basis van een kleine literatuurstudie. Al het cursusmateriaal is in het Engels, maar de schrijfopdracht mag zowel in het Engels als in het Nederlands worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Het hoofdleerdoel is inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Aanvullende informatie

Voor verdere info zie: www.ou.nl/studieaanbod/NB2502

Ingangseisen

Voorkennis

U heeft uw propedeuse behaald.

Enige praktijkervaring of kennis van management, beleid, milieuproblemen en duurzame ontwikkeling is gewenst, evenals de vaardigheid om een logisch betoog te kunnen opstellen.

Toetsing

Het tentamen is een opdracht volgens afspraak met docent.

Literatuur

De cursus bestaat uit:
- een tekstboek Corporate Responsibility (Engels) (Blowfield & Murray, 2014)
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving met opdrachten, bronnen en terugkoppeling, tools voor communicatie en interactie met andere cursusdeelnemers, en ook algemene informatie over de cursus en mededelingen van de docent.

Rooster

Inschrijven is het hele jaar mogelijk.

De begeleiding vindt plaats in kwartiel 3 en 4 (eind februari tot begin juli).
Voor begeleidingsbijeenkomsten zie hier (onder tabblad begeleiding).