Kies op maat

Inloggen Menu

Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling

Werd de milieuproblematiek aanvankelijk nog opgevat als een tijdelijke onderbreking in een voortdurend proces van vooruitgang, nu groeit het besef dat milieuproblemen een structureel onderdeel zijn van de hedendaagse samenleving. De oorspronkelijke overtuiging dat milieuproblemen opgelost konden worden binnen de huidige westerse cultuur en structuur, maakt plaats voor de opvatting dat ingrijpende maatschappelijke veranderingen onafwendbaar zijn om de milieuproblematiek op te lossen, of op zijn minst beheersbaar te maken. In dat veranderingsproces is het begrip duurzame ontwikkeling richtinggevend. Daarbij moeten ecologische, economische en sociale factoren in onderlinge samenhang worden beschouwd en moet bovendien rekening worden gehouden met zowel het hier en nu als elders en later. Doel is een blijvend evenwicht te laten ontstaan tussen de menselijke beschaving en haar natuurlijke omgeving.

Leerdoelen

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- heeft u kennis van de processen en evenwichten in het milieu en hoe menselijk ingrijpen deze kan verstoren;
- heeft u kennis van gedragsbe├»nvloedende strategie├źn en technologische oplossingen om milieuproblemen aan te pakken;
- hebt u inzicht in het begrip duurzame ontwikkeling en in de rol van milieuwetenschap om die te verwezenlijken;
- bent u in staat kennis en inzicht toe te passen op een concreet milieuprobleem en te formuleren in een academische tekst.

Aanvullende informatie

Mediagebruik

Via de cursussite in de digitale leeromgeving worden de schrijfopdrachten en het bronnenmateriaal voor het essay aangeboden.

Digitale leeromgeving

U start op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus en een deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Verdere info

Ingangseisen

De propedeuse is behaald.

Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Aarde, mens en milieu 1 en 2.

Toetsing

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De opdracht bestaat uit het schrijven van een wetenschappelijke tekst. Doel van de schrijfopdracht is drieledig:
a) analyseren van een concreet milieuvraagstuk op grond van (extern) bronnenmateriaal
b) toepassen van in de cursus opgedane kennis en inzichten op het milieuvraagstuk
c) verwerken van de bevindingen en conclusies tot een tekst op academisch niveau.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Literatuur

Digitale leeromgeving

U start op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus en een deel van het cursusmateriaal. Ook vindt u daar de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.

Rooster

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject van februari tot september dat open staat voor alle ingeschreven opleidingsstudenten. Tijdens dit begeleid studietraject zijn er een aantal online colleges/workshops die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Maar u kunt de cursus ook als zelfstudie bestuderen.