Kies op maat

Inloggen Menu

Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie

De laatste decennia is de kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag enorm toegenomen. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop psychologen aankijken tegen menselijk gedrag en het ontstaan van psychopathologie. Neuropsychologen bestuderen in het bijzonder de relatie tussen aan de ene kant specifieke hersenstructuren en -processen, neurotransmitters en hormonen en aan de andere kant cognitieve processen, emoties en gedrag. Ook proberen ze een steeds beter inzicht te krijgen in de problemen die ontstaan bij een hersenbeschadiging.

De focus van de klinische neuropsychologie ligt op bestudering van cognitieve functies en
gedrag, zowel in ‘intacte’ als verstoorde vorm. Haar inzichten dragen bij aan een betere diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met functiestoornissen. Neuropsychologie is een multidisciplinaire wetenschap geworden waarin kennis over psychologische fenomenen wordt verbonden met kennis over biologische en medische factoren.

Bij veel psychopathologische aandoeningen, zoals depressie, schizofrenie en ADHD spelen biologische mechanismen een belangrijke rol. Voor onderzoek, interventie en diagnostiek is inzicht in de biologische basis van psychopathologie daarom onontbeerlijk, evenals inzicht in de therapeutische effecten van psychofarmaca. ‘Psychofarmaca’ verwijst naar een verzameling geneesmiddelen en stoffen die worden gebruikt ter behandeling van psychopathologische ziektebeelden of ons gedrag, onze stemming, cognitie en ons psychisch welzijn proberen te beïnvloeden.

De cursus begint met een algemene inleiding in het werkveld van de neuropsychologie en psychofarmacologie. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de anatomie van het menselijk brein. Daarna wordt ingegaan op cognitieve functiedomeinen, zoals het geheugen en de aandacht. Tenslotte komen verschillende ziektebeelden en psychopathologische aandoeningen aan bod waar voor de neuropsycholoog een belangrijke rol is weggelegd, zoals dementie, epilepsie, bloedingen in het brein, Parkinson, ADHD en schizofrenie. Hierbij komt ook de
psychofarmacologie, toegepast op de besproken ziektebeelden, aan bod.

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt afgerond

  • kun je belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van de hedendaagse neuropsychologie omschrijven, belangrijke begrippen uit de neuropsychologie uitleggen en herkennen en de neuropsychologische praktijk omschrijven
  • heb je inzicht in herstel en behandeling
  • heb je basiskennis van de opbouw van neuronen, de anatomie en functionele kenmerken van het menselijk brein en de verschillende beeldvormingstechnieken
  • heb je basiskennis van de psychofarmacologie
  • heb je een overzicht geven van de functiedomeinen (visuele waarneming, geheugen, taal, aandacht en executieve functies) en de (neuropsychologische) theorieën ten aanzien van deze functies
  • kun je aangeven welke stoornissen er bestaan op het gebied van de functiedomeinen, hoe deze zich uiten en welke hersengebieden erbij betrokken zijn
  • kun je een overzicht geven van de epidemiologie, klinische verschijnselen, vormen, risicofactoren en gevolgen van vasculaire aandoeningen, traumatisch hersenletsel, epilepsie, de ziekte van Alzheimer en Parkinson
  • kun je aangeven welke behandelmethoden er bestaan voor deze neuropsychologische ziektebeelden
  • kun je een overzicht geven van de epidemiologie, klinische verschijnselen, vormen, betrokken hersenstructuren, cognitieve functiestoornissen, risicofactoren en gevolgen van psychopathologische aandoeningen van  schizofrenie, stemmingsstoornissen, autismespectrumstoornissen en ADHD

  • kun je aangeven welke behandelmethoden er bestaan voor deze psychopathologische aandoeningen

Ingangseisen

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Je kunt dit vak alleen volgen indien je onderstaande e-minor volgt van de Open Universiteit:
- klinische psychologie

Literatuur

- Tekstboek: Klinische neuropsychologie. Kessels, Eling, Ponds, Spikman, & Van Zandvoort (2018). Amsterdam: Boom.

- Digitaal werkboek

Rooster

Je start de cursus in kwartiel 1, 2, 3 of 4, afhankelijk van de gekozen e-minor.

De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. Het digitaal werkboek zorgt ervoor dat jouw leeractiviteiten worden aangestuurd. Voor resterende inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met studenten en de docent via de digitale leeromgeving.

Toetsing

Digitaal individueel tentamen (mc)

Je maakt het tentamen op een door jou gekozen moment op een computer tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of thuis op je eigen computer.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.