Kies op maat

Inloggen Menu

Ontwikkelingspsychologie

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je een e-minor van de Open Universiteit volgt waarin deze cursus is opgenomen.

De ontwikkelingsgeschiedenis van een individu is fascinerend, en tijdens de jonge jaren niet zelden stormachtig te noemen. Het vakgebied van de ontwikkelingspsychologie richt zich op de systematiek van psychologische veranderingen in de kinder- en jeugdjaren en behoort samen met functieleer, persoonlijkheidsleer en sociale psychologie tot de inhoudelijke basisvakken van de psychologieopleiding. Aan de hand van biologische, individuele en omgevingsinvloeden tracht de ontwikkelingspsycholoog de rijke, gevarieerde en complexe veranderingen in denken, redeneren, gedrag en functioneren, zoals die zich met voortschrijdende leeftijd voordoen, te beschrijven en te verklaren.

Omdat de cumulatieve invloed van toevallige en individu-gebonden factoren op de ontwikkeling de regelmaat en voorspelbaarheid van psychologische ontwikkelingen beperkt naarmate de levensloop vordert, gaat de aandacht binnen het vakgebied van oudsher uit naar de normatieve ontwikkeling in de vroege levensjaren. In deze cursus komen daarom de volgende ontwikkelingsthema's aan bod: een theoretische uiteenzetting van het vakgebied, de conceptie en prenatale ontwikkeling, de geboorte, de babytijd, de peuter- en kleutertijd en de schooltijd. Je leert welke fysieke, cognitieve, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkelingen plaatsvinden gedurende elk van deze perioden, en voor welke ontwikkelingstaken een individu zich steeds gesteld ziet.

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt afgerond, kun je:

- een definitie geven van het vakgebied ontwikkelingspsychologie en de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken binnen het vakgebied noemen

- de belangrijkste theoretische perspectieven binnen de ontwikkelingspsychologie onderscheiden en deze koppelen aan de ontwikkelingen per levensfase

- uitleggen hoe de wetenschappelijke werkwijze kan worden gebruikt om vragen over de menselijke ontwikkeling te beantwoorden

- aangeven welke rol onze genetische erfenis speelt binnen de menselijke ontwikkeling, en hoe omgeving en genetische achtergrond interacteren bij het bepalen van menselijke eigenschappen

- de prenatale ontwikkelingsstadia en de bedreigingen van de foetale omgeving beschrijven

- het verloop van de bevalling en de complicaties die er kunnen optreden bij de geboorte beschrijven

- beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de babytijd

- beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de peutertijd en kleutertijd

- beschrijven en herkennen wat de belangrijkste fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen zijn tijdens de schooltijd.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je een e-minor van de Open Universiteit volgt waarin deze cursus is opgenomen.

Literatuur

De cursus bestaat uit het Nederlandstalige tekstboek Ontwikkelingspsychologie van R. Feldman (9e editie) en een online leeromgeving. Hier wordt de leerstof gestructureerd aangeboden, kun je via opdrachten de leerstof verwerken en toepassen en kun je via zelftoetsen jezelf voorbereiden op het tentamen.

Rooster

Er zijn geen bijeenkomsten.

De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. De online leeromgeving zorgt ervoor dat jouw leeractiviteiten worden aangestuurd. Voor resterende inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent.

Toetsing

Digitaal individueel tentamen (mc)

Je maakt het tentamen op een door jou gekozen moment op een computer tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of thuis op je eigen computer.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.