Kies op maat

Inloggen Menu

E-minor Levenslooppsychologie

De menselijke ontwikkeling stagneert niet wanneer we de volwassenheid bereiken. Een brede kijk op menselijk gedrag is nodig omdat mensen zich levenslang ontwikkelen. Welke keuzes maken mensen in hun leven en waarom? Wat zijn iemands sterke punten en hoe kunnen deze versterkt worden? De levenslooppsycholoog is iemand die anderen bij deze ontwikkeling kan ondersteunen.

De e-minor Levenslooppsychologie is bedoeld voor hbo-studenten van diverse opleidingen. Wil je na je opleiding doorstuderen in de psychologie, dan is deze minor een goede voorbereiding op een universitaire studie. Omdat het onderwijs volledig via e-learning te volgen is heb je geen reistijd of verplichte colleges. Tentamens leg je af in een van de studiecentra van de Open Universiteit in Nederland.

Met de juiste hbo-vooropleiding kun je na het volgen van deze e-minor doorstromen naar de premaster levenslooppsychologie van de Open Universiteit die toelating geeft tot de mastervariant levenslooppsychologie.

Toelaatbaar zijn studenten uit de volgende opleidingen:

(Toegepaste) Psychologie
Creatieve therapie (beeldend, drama, muziek, psychomotorische therapie/bewegingsagogie)
Culturele en maatschappelijke vorming
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Pedagogiek
Sociaal pedagogische hulpverlening
Social Work (met major CMV, MWD of SPH)
Personeel en arbeid
Personeel en organisatie
Personeelsmanagement
Verpleegkunde
Medische hulpverlening
Godsdienst/pastoraal werk
Toegepaste gerontologie
Verloskunde

Voordeel van deze e-minor is dat je na het behalen van je hbo-diploma versneld de premaster levenslooppsychologie bij de Open Universiteit kunt afronden. Aansluitend kun je doorstromen naar de mastervariant Levenslooppsychologie.

Cursussen in deze minor:
PB0512 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0112 Ontwikkelingspsychologie (niet voor studenten hbo-psychologie)
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving  (alleen voor studenten hbo-psychologie)

Het is de bedoeling om de e-minor binnen 5 maanden af te ronden. Daartoe is het noodzakelijk om een snel studietempo te hanteren. Je start de e-minor uiterlijk in september 2021. Je studeert in kwartielen en je hebt een persoonlijke studieadviseur.

Let op: de studiebelasting is 32 tot 36 uur per week.

Er zijn ook andere e-minoren bij de Open Universiteit:

Gezondheidspsychologie

Klinische psychologie

Arbeids- en sociale psychologie

De basis van de psychologie 1

De basis van de psychologie 2

Leerdoelen

Algemene leerdoelen:

  • Kennismaken met studeren in afstandsonderwijs
  • Kennismaken met academische vakken en een academische grondhouding in de psychologie
  • Kennismaken met onderzoekstechnieken die in de psychologie gebruikt worden.

Specifieke leerdoelen tref je aan bij de beschrijvingen van de cursussen.

Ingangseisen

Je staat 7 gemiddeld voor de vakken in jouw hbo-opleiding. Een cijferlijst moet bij de leerovereenkomst toegevoegd worden.

Zie ook: Rooster

Literatuur

Elke cursus heeft literatuur die na inschrijving voor de cursus op jouw thuisadres geleverd wordt. Literatuur hoeft niet afzonderlijk aangeschaft te worden.

Rooster

Het is niet noodzakelijk om tot en met 28 januari 2022 te studeren. Je kunt na inschrijving voor een cursus ook eerder tentamen doen.

Kwartiel 1: 1 september 2021 - 5 november 2021
PB0512 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0112 Ontwikkelingspsychologie (niet voor studenten hbo-psychologie)
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2102 Ouderenpsychologie 

Kwartiel 2: 15 november 2021 - 28 januari 2022
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving (alleen voor studenten hbo-psychologie)

Je wordt bij de start van de minor automatisch aangemeld voor de  cursussen uit kwartiel 1. Indien je 2 van de 3 cursussen uit kwartiel 1 hebt afgerond kun je aanmelden voor de resterende cursussen uit de minor. Let op: je moet de Open Universiteit zelf benaderen voor de vervolgaanmeldingen in kwartiel 2.

Kijk voor het volledige rooster op de website van de OU.

Toetsing

Kijk voor de toetsing bij de afzonderlijke cursusbeschrijvingen.

Tentamens leg je af in een door jou gekozen studiecentrum of thuis.

De cursussen in de e-minor hebben een inschrijfduur van 12 maanden. Haal je een cursus niet binnen 5 maanden, dan kun je binnen de resterende inschrijfduur nog steeds herkansen. Elk vak heeft maximaal 3 tentamenkansen binnen de inschrijfduur. 

Aanvullende informatie

De cursussen van de e-minor volg je thuis (activerend online onderwijs met digitale begeleiding).

In deze e-minor zit ook de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse met facultatieve (niet verplichte) fysieke of online bijeenkomsten. Aanmelden voor de bijeenkomsten doe je na inschrijving via de online leeromgeving van de cursus.

Voor de e-minor hoef je niets te betalen indien je collegegeld hebt betaald bij de hogeschool. De hogeschool en de Open Universiteit verrekenen onderling de kosten.

Het is niet mogelijk om de e-minor te starten op een later moment dan 1 september 2021. Aanmelden voor de e-minor is mogelijk tot 20 augustus 2021.