Kies op maat

Inloggen Menu

E-minor Levenslooppsychologie

De e-minor Levenslooppsychologie is bedoeld voor hbo-studenten die hun minor willen invullen met academische cursussen. De menselijke ontwikkeling stagneert niet wanneer we de volwassenheid bereiken. Een brede kijk op menselijk gedrag is nodig omdat mensen zich levenslang ontwikkelen. Welke keuzes maken mensen in hun leven en waarom? Wat zijn iemands sterke punten en hoe kunnen deze versterkt worden? De levenslooppsycholoog is iemand die anderen bij deze ontwikkeling kan ondersteunen.

Met de juiste hbo-vooropleiding kun je na het volgen van deze e-minor doorstromen naar de premaster levenslooppsychologie van de Open Universiteit die toelating geeft tot de mastervariant levenslooppsychologie.

Toelaatbaar zijn studenten uit de volgende opleidingen:

(toegepaste) Psychologie
Creatieve therapie (beeldend, drama, muziek, psychomotorische therapie/bewegingsagogie)
Culturele en maatschappelijke vorming
Maatschappelijk werk en dienstverlening
Pedagogiek
Sociaal pedagogische hulpverlening
Social Work (met major CMV, MWD of SPH)
Personeel en arbeid
Personeel en organisatie
Personeelsmanagement
Verpleegkunde
Medische hulpverlening
Godsdienst/pastoraal werk
Toegepaste gerontologie
Verloskunde

Voordeel is dat je na het behalen van je hbo-diploma versneld de premaster levenslooppsychologie kunt afronden. Aansluitend kun je doorstromen naar de mastervariant Levenslooppsychologie.

Cursussen in deze minor:
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0102 Ontwikkelingspsychologie (niet voor studenten hbo-psychologie)
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2102 Ouderenpsychologie (alleen voor studenten hbo-psychologie)
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving

Het is de bedoeling om de e-minor binnen 6 tot 8 maanden af te ronden. Daartoe is het noodzakelijk om een snel studietempo te hanteren. Je start de e-minor uiterlijk in september 2019. Je studeert in kwartielen en je hebt een persoonlijke studieadviseur. Jaarrooster

Let op: de studiebelasting is 32 tot 36 uur per week.

Voor de e-minor hoef je niets te betalen indien je collegegeld hebt betaald bij de hogeschool. De hogeschool en de Open Universiteit verrekenen onderling de kosten.

Er zijn ook e-minoren voor:

Gezondheidspsychologie

Klinische psychologie

Basiscursussen psychologie

Leerdoelen

Algemene leerdoelen:

  • Kennismaken met studeren in afstandsonderwijs
  • Kennismaken met academische vakken en academische grondhouding in de psychologie
  • Kennismaken met onderzoekstechnieken die in de psychologie gebruikt worden.

Specifieke leerdoelen tref je aan bij de beschrijvingen van de cursussen.

Aanvullende informatie

De cursussen van de e-minor volg je gewoon thuis (activerend online onderwijs met digitale begeleiding).

In deze e-minor zit de cursus Onderzoekspracticum Inleiding data-analyse met face-to-face of online bijeenkomsten. Wij raden dringend aan om de bijeenkomsten te volgen.

Indien het collegegeld bij de hogeschool is betaald dan worden de kosten van de minor betaald door de instelling waar het collegegeld is betaald.

Ingangseisen

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Je wordt aangemeld voor maximaal 3 cursussen. Indien je 2 van de 3 cursussen hebt afgerond word je aangemeld voor de resterende cursussen uit de minor. Let op: je moet de Open Universiteit zelf benaderen voor de resterende aanmeldingen.

Toetsing

Kijk voor de toetsing bij de afzonderlijke cursusbeschrijvingen.

Literatuur

Elke cursus heeft literatuur die na de inschrijving geleverd wordt. Literatuur hoeft niet afzonderlijk aangeschaft te worden.

Rooster

Kwartiel 1: 1 september 2019 - 8 november 2019
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0102 Ontwikkelingspsychologie (niet voor studenten hbo-psychologie)
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2102 Ouderenpsychologie

Kwartiel 2: 18 november 2019 - 31 januari 2020
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving (alleen voor studenten hbo-psychologie)