Kies op maat

Inloggen Menu

Ouderenpsychologie

Gezien de demografische veranderingen in Nederland en wereldwijd zullen ouderen een steeds groter aandeel hebben in de algemene bevolking. Ook in de werkende populatie en in de zorg neemt het aantal ouderen gestaag toe. Ouderenpsychologie heeft zich dan ook in de afgelopen tientallen jaren tot een belangrijk aandachtsgebied binnen de psychologie ontwikkeld.

In de cursus Ouderenpsychologie zal dit aandachtsgebied vanuit verschillende perspectieven worden benaderd waarbij de ‘normale’ veroudering als uitgangspunt zal dienen. Hoe kan een (ouderen)psycholoog mensen begeleiden met de specifieke uitdagingen die in de oudere populatie een rol spelen? Deze vraag zal in de cursus uitgebreid aan bod komen.

De cursus bestaat uit een aantal thema’s. Allereerst zal als inleiding en basis de ouderenpsychologie in Nederland en psychologische levenslooptheorieën worden besproken. Vervolgens zullen vanuit de perspectieven van de levenslooppsycholoog, de gezondheidspsycholoog, de arbeids- en organisatiepsycholoog en de klinisch psycholoog specifieke thema’s gerelateerd aan de ouderenpsychologie worden besproken, zoals verlies en rouw, kwaliteit van leven, leefstijlinterventies, mantelzorg, pensionering en stemming en persoonlijkheid bij ouderen.

Door de gehele cursus heen en specifiek bij de afsluitende praktijkcasus zal veel aandacht worden besteed aan casuïstiek en psychologische interventies bij ouderen.

Leerdoelen

Doel van de cursus is kennis en inzicht verschaffen in de ouderenpsychologie en relevante thema’s voor de ouderenpopulatie. 

Na bestudering van de cursus zul je in staat zijn om:
- de actuele stand van zaken omtrent ouderen en ouderenpsychologie in Nederland te beschrijven;
- een omschrijving te geven van een aantal psychologische levenslooptheorieën en deze toe te passen aan de hand van een praktijkvoorbeeld;
- actuele theoretische kaders met empirisch onderzoek rondom ouderenpsychologie te reproduceren;
- specifieke kenmerken waarin ouderen verschillen van andere leeftijdscategorieën en de implicaties hiervan voor de ouderenpsychologie te benoemen;
- het verouderingsproces te beschrijven vanuit de verschillende disciplines (levensloop, gezondheid, arbeid en organisatie en klinisch) en de uitwerking hiervan op gebied van gezondheid, cognitie, zingeving en werk; 
- problemen in relatie tot ouderenpsychologie te herkennen en vanuit de verschillende disciplines een diagnostisch model op te stellen;
- mogelijke interventiestrategieën aan te geven voor problematiek gerelateerd aan de ouderenpsychologie vanuit de verschillende disciplines;
- verschillende werkgebieden als psycholoog binnen de ouderenpsychologie te herkennen;
- jouw mening te formuleren over een bepaald deelgebied van de ouderenpsychologie en deze schriftelijk te delen met medestudenten.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je de e-minor klinische psychologie of levenslooppsychologie van de Open Universiteit volgt in Kies op Maat .

Om aan de e-minor deel te nemen moet je gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw hbo-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek, digitale artikelen en een digitaal werkboek met lees- en verwerkingsopdrachten en videofragmenten/interviews.

De verplichte literatuur bestaat uit:

  • Delen van het handboek Ouderenpsychologie (Vink et al, 2017)
  • Digitale artikels (opgenomen in het digitale werkboek) behorende bij de verschillende thema‚Äôs

Rooster

Deze cursus start in kwartiel 1:
1 september 2021 - 5 november 2021

De cursus Ouderenpsychologie is een online cursus. De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. Er vinden geen begeleidingsbijeenkomsten plaats.

Toetsing

Digitaal individueel tentamen (mc)

Je maakt het tentamen op een door jou gekozen moment op een computer tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of thuis op je eigen computer.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.