Kies op maat

Inloggen Menu

Sociale psychologie

In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste sociaalpsychologische theorieën en inzichten. Er wordt ingegaan op thema’s zoals het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, stereotypen en discriminatie, sociale identiteit, attitudes en attitudeverandering, agressie en conflict, en prosociaal gedrag zoals helpen. Daarnaast krijg je inzicht in sociaalpsychologische onderzoeksmethoden. Ook leer je hoe sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast om gedrag te veranderen.

Buren, collega’s, vrienden, familieleden of jouw partner: in het dagelijkse leven heb je vrijwel altijd te maken met anderen. De sociale psychologie biedt verklaringen voor veel herkenbare gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen in relatie tot elkaar. Zo weten we door de sociale psychologie bijvoorbeeld hoe mensen een eerste indruk van elkaar vormen en onder welke omstandigheden zij bereid zijn om een ander hulp aan te bieden.

De cursus Sociale psychologie is een basiscursus voor psychologiestudenten. Je raakt vertrouwd met sociaalpsychologische inzichten.

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt bestudeerd
- Kun je de belangrijkste ontwikkelingen beschrijven die de sociale psychologie heeft doorgemaakt tijdens haar geschiedenis. 
- Kun je voorbeelden geven van bijdragen die de sociale psychologie heeft geleverd aan ons begrip van menselijke sociale interacties. 
- Kun je een overzicht geven van de methoden en technieken die gebruik worden in sociaal psychologisch onderzoek.
- Kun je de belangrijkste theoretische kaders omschrijven voor de volgende sociaalpsychologische thema's: het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, stereotypen, vooroordelen en discriminatie, sociale identiteit, attitudes en attitudeverandering, sociale invloed, agressie en conflict en prosociaal gedrag.
- Kun je de belangrijkste constructen die deel uitmaken van deze sociaalpsychologische thema’s definiëren en kunt u deze constructen van elkaar onderscheiden.
- Kun je sociaalpsychologische processen als zodanig herkennen en analyseren.
- Kun je aangeven hoe sociaalpsychologische theorieën kunnen worden toegepast om attitudes en gedrag te veranderen.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je de e-minor De basis van de psychologie volgt van de Open Universiteit.

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Toetsing

CBI (mc)

Computergebaseerde individuele tentamens:
deze vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Literatuur

- Aronson - Sociale Psychologie 9e ed. 2018 

- digitaal werkboek (via internet)

Rooster

Deze cursus volg je in kwartiel 1 of kwartiel 2, afhankelijk van de gekozen e-minor.

Is de cursus geprogrammeerd in kwartiel 2, dan kun je de cursus eerder starten, mits je 2 tentamens uit kwartiel 1 hebt gehaald.

Er zijn geen bijeenkomsten.