Kies op maat

Inloggen Menu

Inleiding in de gezondheidspsychologie

Wanneer zijn mensen ziek en wanneer beschouwen ze zichzelf als ziek? Waarom vertonen mensen ongezond gedrag? Wat is pijn? Hoe kun je het beste omgaan met een chronische aandoening? Gezondheid is een samenspel van een gezond lichaam en mentaal lekker in je vel zitten. Gezondheidspsychologie draagt bij aan het bevorderen van gezondheid door mensen te motiveren en zich bewust te laten worden van hun eigen kracht op het gebied van gezondheid en welbevinden. Het gaat hierbij om gezonde mensen, patiënten en hun omgeving.

In deze cursus krijg je eerst een algemene introductie in het vakgebied gezondheidspsychologie. Daarna wordt achtereenvolgens dieper ingegaan op stress, gezondheid, ziekte en leefstijl, ziek worden en medische hulp, fysieke symptomen van ziekte en tot slot op chronische ziekten. Deze onderwerpen zijn verdeeld over vijf thema’s.

Leerdoelen

Nadat je de cursus hebt bestudeerd, kun je:
- de doelstellingen en onderwerpen van de discipline gezondheidspsychologie beschrijven, evenals relatie tussen gezondheidspsychologie en andere disciplines;
- de fysiologie van het menselijk lichaam beschrijven;
- aangeven op welke manier de interventiecyclus toepasbaar is in relevante terreinen voor de gezondheidspsychologie; 
- de diverse aspecten van de verschijnselen stress en coping beschrijven;
- de omvang van en risicofactoren voor de belangrijkste chronische aandoeningen beschrijven;
- de diverse aspecten van leefstijl, gezondheidsbelemmerende- en gezondheidsbevorderende gedragingen en verslavingen omschrijven;
- de psychologische aspecten van (omgaan met) ziekte, het gebruik van medische voorzieningen en de problematiek van patiëntcommunicatie beschrijven;
- de diverse aspecten van het fenomeen pijn omschrijven;
- de diverse aspecten van chronische en levensbedreigende ziekten omschrijven;
- de inhoud van het veld van de gezondheidspsychologie omschrijven.

Aanvullende informatie

Bij deze cursus zijn geen begeleidingsbijeenkomsten, met uitzondering van een online sessie aan het eind van de cursus waarin vragen van studenten behandeld worden.

De cursus is zodanig opgezet dat het digitale werkboek van de cursus de leeractiviteiten aanstuurt. Als je het tekstboek en het digitale werkboek helemaal hebt doorgenomen, is de leerstof aan de orde geweest. Vanuit het digitale werkboek wordt verwezen naar de hoofdstukken uit het tekstboek. In het digitale werkboek kun je testen of je voldoende kennis hebt opgedaan door zelftoetsen en voorbeeldtentamens te maken.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je een van de e-minoren volgt van de Open Universiteit:
- De basis van de psychologie
- Gezondheidspsychologie
- Klinische psychologie
- Levenslooppsychologie

Om aan de e-minor deel te nemen moet je een 7 gemiddeld staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Toetsing

CBI (mc)

Computergebaseerde individuele tentamens:
deze vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Literatuur

- Engelstalig tekstboek: Health psychology, biopsychosocial interactions van E.P. Sarafino (2014, 8th edition)

- digitaal werkboek (via internet)

Rooster

Deze cursus start in kwartiel 1:
1 september 2020 - 6 november 2020

Er is tijdens de cursus 1 online bijeenkomst (niet verplicht).