Kies op maat

Inloggen Menu

Adolescentiepsychologie

De adolescentieperiode is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kind naar volwassene. Allerhande ingrijpende ontwikkelingen spelen zich af in het lichamelijke, cognitieve, sociale en morele domein: het lichaam verandert, het denken wordt complexer, sociale relaties krijgen een andere betekenis en de algemene principes over wat ‘goed of slecht’ is, krijgen een persoonlijke invulling. Het is de ontwikkelingstaak van de adolescent om deze domeinen met elkaar te integreren en om aldus vorm te geven aan de eigen identiteit.

In de cursus gaan we in op de veranderingen die zich tijdens de adolescentieperiode afspelen op het lichamelijke, cognitieve, sociale en morele vlak. Door deze ontwikkelingen te integreren, polijst de jongere zijn of haar eigen identiteit. Dit is vaak een proces van vallen en opstaan waarbij gedrag en emoties soms een grens overschrijden. In de cursus worden dan ook treffende voorbeelden gegeven van waar, hoe en waarom het kan mislopen tijdens de adolescentie, alsook de beschikbaarheid en kwaliteit van preventie- en behandelprogramma’s.

Aan het einde van de cursus ben je in staat om typische adolescentiefenomenen te observeren, analyseren en interpreteren.

 

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus omvatten enerzijds het verkrijgen van kennis en inzicht en anderzijds het verwerven van vaardigheden op het gebied van diagnostiek en behandeling.

Na het succesvol doorlopen van de cursus heb je kennis en inzicht over:

- theorievorming rondom de normale, gezonde en pathologische veroudering;

- psychogerontologische thema's op het gebied van de neuropsychologie, psychopathologie en sociale gerontologie;

- diagnostische methoden binnen de psychogerontologische hulpverlening;

- psychologische interventies en therapeutische behandelmogelijkheden voor ouderen (inclusief mogelijkheden binnen e-mental health).

Tevens zul je vaardigheden hebben verworven op het gebied van behandeling bij ouderen.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je de minor levenslooppsychologie volgt van de Open Universiteit.

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Toetsing

CBI (mc)

Computergebaseerde individuele tentamens:
deze vinden plaats op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit:

- delen uit het tekstboek: Blazer, D.G., Steffend, D.C., & Busse, E.W. (2007). Essentials of geriatric psychiatry. American Psychiatric Publishing, Inc.: Arlington

- artikelen uit een reader

- een digitaal werkboek met verschillende opdrachten en media

Rooster

Je start de cursus in kwartiel 1:
1 september 2020 - 6 november 2020

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent. Er zijn geen bijeenkomsten.