Kies op maat

Inloggen Menu

Adolescentiepsychologie

De adolescentieperiode is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kind naar volwassene. Allerhande ingrijpende ontwikkelingen spelen zich af op het lichamelijke, cognitieve, sociale en morele domein: het lichaam verandert, het denken wordt complexer, sociale relaties krijgen een andere betekenis en de algemene principes over wat 'goed of slecht' is, krijgen een persoonlijke invulling. Het is de ontwikkelingstaak van de adolescent om deze domeinen met elkaar te integreren en om aldus vorm te geven aan de eigen identiteit.
In de cursus gaan we in op de veranderingen die zich tijdens de adolescentieperiode afspelen op deze lichamelijke, cognitieve, sociale en morele domeinen. Door de ontwikkelingen op deze domeinen te integreren, polijst de jongere zijn of haar eigen identiteit. Dit is vaak een proces van vallen en opstaan waarbij gedrag en emoties soms een grens overschrijden. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan waar, hoe en waarom het kan mislopen tijdens de adolescentie, alsook de beschikbaarheid en kwaliteit van preventie- en behandelprogramma's.

 

Leerdoelen

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze cursus heb je kennis opgedaan op al deze terreinen, of meer specifiek, ben je in staat om:
1. de verschillende theorieën over adolescentie te bespreken en onderlinge verschillen en overeenkomsten uit te leggen.
2. de lichamelijke en psychoseksuele ontwikkeling in de adolescentie toe te lichten en de relatie met het functioneren uitleggen.
3. de cognitieve, emotionele en morele ontwikkeling in de adolescentie te beschrijven vanuit verschillende invalshoeken en in relatie tot relevante contextuele factoren.
4. de ontwikkeling van een eigen identiteit en autonomie in de adolescentie te beschrijven.
5. de relatie tussen de rol van het gezin en leeftijdsgenoten en de psychosociale ontwikkeling van de adolescent toe te lichten.
6. internaliserende en externaliserende stoornissen, die kunnen optreden tijdens de adolescentieperiode, te beschrijven.
7. een keuze voor een passend hulpverleningsproces te maken en onderbouwen bij verstoring van de normale ontwikkeling op de verschillende domeinen van ontwikkeling tijdens de adolescentieperiode.
8. de in voorgaande leerdoelen opgedane kennis te gebruiken bij de toepassing van en reflectie op de interventiecyclus in relevante casuïstiek.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je de e-minor levenslooppsychologie volgt van de Open Universiteit.

Je moet gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit:

- delen uit het tekstboek: Blazer, D.G., Steffend, D.C., & Busse, E.W. (2007). Essentials of geriatric psychiatry. American Psychiatric Publishing, Inc.: Arlington

- artikelen uit een reader

- een digitaal werkboek met verschillende opdrachten en media

Rooster

Je start de cursus in kwartiel 1, 2, 3 of 4, afhankelijk van de gekozen e-minor.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je per e-mail stellen aan de docent. Er zijn geen bijeenkomsten.

Toetsing

Digitaal individueel tentamen (mc)

Je maakt het tentamen op een door jou gekozen moment op een computer tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of thuis op je eigen computer.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.