Kies op maat

Inloggen Menu

Biologische grondslagen: cognitie

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je een e-minor van de Open Universiteit volgt waarin deze cursus is opgenomen.

‘Biologische grondslagen: cognitie’ vormt een verdieping in de biologische psychologie, met name als het gaat om de anatomie van onze hersenen en de wijze waarop het functioneren van de hersenen wordt gemeten en gemonitord. Binnen de cursus kom je in aanraking met de hersenprocessen die ten grondslag liggen aan waarneming, beweging, aandacht, geheugen, executieve functies en emoties. Tevens zul je leren op welke manier hier onderzoek naar wordt gedaan.

Hoe weten we wat er plaatsvindt in onze hersenen? Waarom kunnen we ons wel herinneren wie we jaren geleden zijn tegengekomen, maar vergeten we soms meteen na een tentamen die ene naam van die theorie? Hoe kan het dat we tijdens een feest in gesprek kunnen zijn met iemand en toch ook een interessant gesprek ernaast kunnen volgen? Welke experimenten
worden gedaan om hier meer informatie over te vergaren? Binnen deze cursus kom je in aanraking met functies die ten grondslag liggen aan uw waarneming, beweging, aandacht, geheugen, executieve functies en emoties. Niet alleen vanuit de cognitieve psychologie, maar ook vanuit de biologische psychologie, met name door hersenonderzoek, zijn wetenschappers de laatste jaren enorm veel te weten gekomen. Vanuit al deze onderzoeksgebieden verschaft de cursus jou kennis en inzichten over onze cognitieve functies.

Leerdoelen

Doel van de cursus is kennis en inzicht te verschaffen in de biologische psychologie en de algemene cognitieve functies. Tevens is het de bedoeling dat er globale kennis wordt opgedaan van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekstechnieken binnen de cognitieve neurowetenschappen.

Na bestudering van de cursus heb je kennis van en inzicht in:

- de betekenis van de cognitieve neurowetenschappen en de theoretische uitgangspunten van de Cognitieve psychologie

- de breinanatomie en de wijze waarop het functioneren van het brein in kaart wordt gebracht (EEG, fMRI, MRI)

- de theorievorming rondom de basale cognitieve domeinen, waaronder waarneming, beweging, aandacht, geheugen, executieve functies en emoties

- de cognitieve verwerking en integratie van (sociale) informatie

- experimentele methoden en technische onderzoekbenaderingen die gebruikt kunnen worden bij onderzoek binnen de cognitieve neurowetenschappen.

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je een e-minor van de Open Universiteit volgt waarin deze cursus is opgenomen.

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege het Engelstalige tekstboek. Daarnaast wordt aanbevolen om een ‘Inleiding in de psychologie’ te hebben gevolgd aan de Open Universiteit of een andere onderwijsinstelling.

Literatuur

- The student’s guide to Cognitive neuroscience (third edition). J. Ward.(2015). London: Psychology Press.

- Digitaal werkboek met additionele leerstof en informatie en opdrachten die bedoeld zijn om je te helpen bij het verwerken van de stof in het tekstboek.

Rooster

Je start de cursus in kwartiel 1, 2, 3 of 4, afhankelijk van de gekozen e-minor.

De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. Het digitaal werkboek zorgt ervoor dat jouw leeractiviteiten worden aangestuurd. Voor resterende inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met studenten en de docent via de digitale leeromgeving.

Toetsing

Digitaal individueel tentamen (mc)

Je maakt het tentamen op een door jou gekozen moment op een computer tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of thuis op je eigen computer.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.