Kies op maat

Inloggen Menu

Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals

De cursus Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals heeft een inleidend karakter en is gericht op onderwijsprofessionals zonder juridische voorkennis (niet-juristen). De eerste drie leereenheden staan in het teken van het opdoen van algemene juridische basiskennis die voor het begrijpen van het (onderwijs-)recht noodzakelijk is. De daaropvolgende leereenheden geven een overzicht van de onderwijswetgeving op hoofdlijnen. Als je deze cursus hebt gevolgd, het je inzicht in de plaats van het onderwijsrecht in verhouding tot het privaatrecht en het bestuursrecht en heb je kennis van de privaatrechtelijke- en bestuursrechtelijke gronden waarop het onderwijsrecht steunt. 

In het programma zijn enkele online bijeenkomsten opgenomen. Na het volgen van deze cursus heb je begrip van de functie en het systeem van wetgeving, de plaats van het onderwijsrecht in het Nederlandse onderwijsbestel, de plaats van de sectorwetten alsmede de juridische kwalificatie van onderwijsverhoudingen, de juridische aspecten van de kwaliteitszorg, de leerplicht en het toezicht op het onderwijs. 

Leerdoelen

Leerdoelen

De student heeft inzicht in en kan (normen, gedrag, regels, voorwaarden) problemen identificeren en oplossingsrichtingen voorstellen op de volgende deelterreinen van het onderwijsrecht:

 • Basis algemene juridische kennis.
 • De functie van wetgeving.
 • De basisbeginselen van het bestuursrecht.
 • De basisbeginselen van het privaatrecht, het rechtspersonenrecht in het bijzonder.
 • Het beginsel van de vrijheid van onderwijs, als voorwerp van aanhoudende zorg van de overheid.
 • Het recht op onderwijs en de juridische implicaties daarvan voor overheid, burgers en het werkveld.
 • De plaats van het onderwijsrecht in het Nederlandse rechtssysteem mede gezien art. 23 Grondwet (recht op onderwijs).
 • De systematiek en de indeling van het Nederlandse onderwijsrecht, het Nederlandse onderwijsbestel.
 • De juridische kwalificatie van onderwijsverhoudingen
 • De leerplicht en de taken van de leerplichtambtenaar
 • Toezicht voor de onderwijsinspectie.
 • De kwaliteit van het onderwijs en de controle daarop (accreditatie, basis).

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen. Deze cursus is bedoeld voor onderwijsprofessionals zonder juridische voorkennis.

Literatuur

Lamers. T., Terecht of Niet? Onderwijsrechtelijke publicaties en annotaties in 'Examens'. Dit handboek wordt bij inschrijving voor de cursus door de Open Universiteit aan de student geleverd. De student hoeft zelf dus geen boeken te kopen.

Rooster

De cursus OB0202 Inleiding onderwijsrecht is een zogenaamde variabele cursus die op ieder moment afgenomen kan worden. 

Toetsing

De leerdoelen worden getoetst aan de hand van veertig gesloten vier-keuze items.

De student heeft drie keer de mogelijkheid om tentamen te doen voor deze cursus binnen de inschrijfperiode van 12 maanden.